Návod k použití CANON EOS-1DS MARK III

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS-1DS MARK III. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS-1DS MARK III bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS-1DS MARK III.


CANON EOS-1DS MARK III : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (23116 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (6562 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III (3753 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (14318 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (6512 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III BROCHURE (10964 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III EOS-1DS MARK III MANUALS (5620 ko)
   CANON EOS-1DS MARK III EOS-1DS%20MARK%20III%20CD-ROM%20GUIDE%20 (3753 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS-1DS MARK III

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kontrola obsahu balení Nez zacnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje vsechny následující polozky. Píslusenství, které je soucástí balení, je uvedeno také v cásti Mapa systému (str. 194). Fotoaparát: EOS-1Ds Mark III (vcetn ocní musle, krytky tla, krytky pihrádky na baterie a vlozené baterie pro pam hodin data a casu) Baterie: Bateriový zdroj LP-E4 (s ochranným krytem) Nabíjecka: Nabíjecka baterií LC-E4 (se dvma ochrannými kryty) Napájecí kabel Sada napájecího adaptéru ACK-E4 Napájecí adaptér AC-E4 DC propojka DR-E4 (s ochranným krytem) Napájecí kabel 3 kabely Propojovací kabel IFC-200U (1, 9 m) Propojovací kabel IFC-500U (4, 7 m) Videokabel VC-100 Ochranný úchyt kabelu USB (s upevovacím sroubem) Siroký emen L6 Disky CD-ROM EOS DIGITAL Solution Disk (software v dodávce) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Disk Kapesní pírucka Strucná pírucka pro fotografování. EOS-1Ds Mark III Návod k pouzití (tento návod) Pírucka na disku CD-ROM Pírucka k softwaru v dodávce a návod k pouzití softwaru ve formátu PDF. Zárucní karta fotoaparátu * Dejte pozor, abyste zádnou z výse uvedených polozek neztratili. * Soucástí dodávky není pamová karta (pro záznam snímk). [. . . ] Fotografování v rezimu Live View bude deaktivováno do doby, kdy se vnitní teplota ve fotoaparátu snízí. 109 Rezim Live View Namísto obrazu v hledácku lze pi fotografování sledovat reálný obraz na displeji LCD fotoaparátu. Snímek zobrazený v reálném case na displeji LCD lze pro pesnjsí zaostení zvtsit 5x nebo 10x. Tato funkce je uzitecná tehdy, kdy je fotoaparát umístn na stativu pi fotografování nap. zátisí. Píprava na fotografování v rezimu Live View 1 Nastavte pepínac rezimu zaostování na objektivu do polohy <g>. Pi fotografování v rezimu Live View automatické zaostení není mozné. 2 Vyberte polozku [Live View funkcí function settings/Nastavení rezimu zivého náhledu]. Na kart [6] vyberte polozku [Live View function settings/ Nastavení funkcí rezimu zivého náhledu] a stisknte tlacítko <0>. polozku [Live View 3 Vybertezivého náhledu]. shoot. / Rezim Otácením volice <5> vyberte polozku [Live View shoot. /Rezim zivého náhledu] a stisknte tlacítko <0>. 4 Vyberte moznost [Enable/Zapnuto]. Otácením volice <5> vyberte polozku [Enable/Zapnuto] a stisknte tlacítko <0>. Pi fotografování v rezimu Live View nemite fotoaparátem na slunce. Slunecní zár by mohl poskodit vnitní soucásti fotoaparátu. Pokud budete fotoaparát drzet v rukou podobn jako kompaktní digitální fotoaparát a fotografovat pi pohledu na displej LCD, mze dojít v dsledku rozhýbání fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímk. Pi fotografování v rezimu Live View doporucujeme upevnit fotoaparát na stativ. Pomocí softwaru, který je soucástí dodávky, nainstalovaného do osobního pocítace lze propojit fotoaparát s osobním pocítacem a fotografovat na dálku pi sledování obrazovky pocítace místo hledácku fotoaparátu. Podrobné informace naleznete v návodu k pouzití softwaru ve formátu PDF ulozeném na disku CD-ROM. Dálkové fotografování v rezimu Live View 110 Rezim Live View Zobrazení obrazu Live View na displeji LCD Kdyz je fotoaparát pipraven k fotografování, stisknte tlacítko <0>. Obraz Live View se zobrazí na displeji LCD v reálném case s pokrytím odpovídajícím 100 %. Pokud pomocí videokabelu (soucást dodávky) pipojíte fotoaparát k televizoru, mzete snímky sledovat na televizoru. 122) Pokud v prbhu zobrazení obrazu Live View namííte fotoaparát jiným smrem, mze dojít ke chvilkovému zobrazení nesprávného jasu a obraz nemusí vypadat správn. Ped fotografováním vyckejte, dokud se obraz nestabilizuje na správný jas. Pokud vyfotografujete snímek v dob, kdy se jas obrazu dosud nestabilizoval, mze být výsledný snímek peexponovaný nebo podexponovaný. Pokud se zmní svtelný zdroj v obrazu, mze obraz zobrazený na displeji blikat. Dojde-li k této situaci, ukoncete fotografování stisknutím tlacítka <0> a po umístní nového svtelného zdroje opt stisknutím tlacítka <0> pokracujte ve fotografování. Nastavení funkcí pro fotografování Stejn jako pi fotografování s pouzitím hledácku mzete nastavovat funkce pro fotografování (rezim fotografování a snímání, volbu pamové karty, velikost snímku, citlivost ISO, styl Picture Style, vyvázení bílé, kompenzaci expozice, AEB, expozicní pam, kompenzaci zábleskové expozice apod. ) pi sledování horního nebo zadního displeje nebo panelu LCD. Nelze zmnit pouze rezim mení. Bude pouzito pomrového mení v oblasti obrazového snímace oznacené rámeckem zaostení. Mení a expozicní pam aktivovaná pomocí tlacítka <A> zstane aktivní po dobu 16 s. Pro nastavení vyvázení bílé, volbu pamová karty nebo velikosti snímku stisknte tlacítko <B> a pozadovanou volbu nastavte volicem <5> nebo <6>. Funkci pednastavení zaostení u silných teleobjektiv nelze pouzít. 111 Rezim Live View Zvtsení obrazu pro rucní zaostování 1 Pesute rámecek zaostení na místo, kam chcete zaostit. Pomocí volice <9> zvolte v úplném zobrazení rámecek zaostení. Jestlize volic <9> stisknete ve stedu, vrátí se rámecek zaostení do stedu. <u>. Oblast rámecku Nastavení casu závrky a clony se zobrazí oranzov. [. . . ] 63 Pouzití rezimu fotografování a mení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Procházení snímk (peskocení snímk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Programová automatická expozice (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Projasnní tváí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS-1DS MARK III

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS-1DS MARK III bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag