Návod k použití CANON EOS-1D MARK IV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS-1D MARK IV. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS-1D MARK IV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS-1D MARK IV.


CANON EOS-1D MARK IV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11777 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS-1D MARK IV BROCHURE (6562 ko)
   CANON EOS 1D MARK IV BROCHURE (2864 ko)
   CANON EOS-1D MARK IV BROCHURE (6512 ko)
   CANON EOS-1D MARK IV CD-ROM GUIDE (EOS-1D MARK IV) (1541 ko)
   CANON EOS-1D MARK IV POCKET GUIDE (EOS-1D MARK IV) (1054 ko)
   CANON EOS-1D MARK IV EOS-1D MARK IV INSTRUCTION MANUAL (6443 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS-1D MARK IV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Dkujeme za zakoupení výrobku spolecnosti Canon. Model EOS-1D Mark IV je spicková, vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka ady EOS vybavená velkým snímacem CMOS s rozlisením piblizn 16, 10 efektivních megapixel, umozujícím zachytit jemné detaily, duálním procesorem DIGIC 4, vysoce pesným a rychlým 45bodovým automatickým zaostováním (39 bod pro kízové zaostování), kontinuálním snímáním rychlostí piblizn 10 snímk/s, snímáním s zivým náhledem a snímáním film v kvalit Full HD (Full High-Definition). Fotoaparát se vyznacuje velmi rychlou odezvou na libovolnou situaci pi fotografování, poskytuje mnoho funkcí pro poizování nárocných snímk, je vysoce spolehlivý i v drsných prostedích a je kompatibilní s rozsáhlou adou píslusenství rozsiujícího moznosti fotografování. Vyfotografujte nkolik zkusebních snímk, abyste se s fotoaparátem seznámili Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vyfotografovaný snímek ihned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu vyfotografujte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. [. . . ] V rezimu snímání <a> mzete otácením volice <6/5> upravit jas. 142 k Snímání film Snímání v rezimu automatické expozice Pokud nastavíte jiný rezim snímání nez <a>, aktivuje se ízení automatické expozice, které upraví expozici tak, aby odpovídala aktuálnímu jasu scény. ízení automatické expozice bude stejné pro vsechny rezimy snímání. 1 Nastavte jiný rezim snímání nez <a>. Stisknte tlacítko <W> a otácením volice <6/5> vyberte jiný rezim snímání nez <a>. 2 Zaostete na fotografovaný objekt. Ped zahájením snímání filmu zaostete pomocí automatického nebo rucního zaostování (str. Po stisknutí tlacítka spoust do poloviny nebo stisknutí tlacítka <p> fotoaparát zaostí pomocí aktuálního rezimu automatického zaostování. 3 Snímejte film. Stisknte tlacítko Záznam filmu Zahájí se snímání filmu. V prbhu snímání filmu se bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazovat znacka , , o". Bhem snímání filmu mzete znovu zaostit stisknutím tlacítka <p>. Snímání filmu ukoncíte optovným stisknutím tlacítka <I>. Mikrofon pro filmy 143 k Snímání film V prbhu snímání filmu lze stisknutím tlacítka <A> (str. 115) zablokovat expozici (blokování automatické expozice). Pouzijete-li blokování automatické expozice pi snímání filmu, mzete je zrusit stisknutím tlacítka <S>. Pokud pesunete vypínac napájení do polohy <J>, mzete otácením volice <5> nastavit kompenzaci expozice. Citlivost ISO se nastaví automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100 do 12 800. Pokud je polozka [Nejvyssí hodnota ISO] nastavena na hodnotu [H1], [H2] nebo [H3] pomocí funkce [8C. Fn I -3: Nastavení rozsahu ISO] (str. 208), citlivost ISO se mze automaticky nastavit v rozsíeném rozsahu az do horního limitu. Nastavením polozky [Nejnizsí hodnota ISO] na hodnotu [L] se vsak rozsah citlivosti ISO nerozsíí az k dolnímu limitu. Rovnz pokud bude nastaven rozsah citlivosti ISO, který je uzsí nez výchozí rozsah, nebude uzsí rozsah pouzit. Stisknutím tlacítka spoust do poloviny zobrazíte u spodního okraje obrazovky citlivost ISO, rychlost závrky a clonu. Jedná se o nastavení expozice pro poizování fotografií (str. Nastavení expozice pro snímání filmu se nezobrazí. Uvdomte si, ze nastavení expozice pro snímání filmu se mze lisit od nastavení expozice pro snímání fotografií. Snímání v rezimu rucní expozice V rezimu snímání <a> mzete rucn nastavit citlivost ISO, rychlost závrky a clonu pro snímání filmu. 1 Nastavte rezim snímání <a>. Stisknte tlacítko <W> a otácením volice <6/5> vyberte moznost <a>. ISO. 2 Nastavte citlivost<Z>, sledujte Stisknte tlacítko obrazovku a otácením volice <6/ 5> nastavte citlivost ISO. Podrobné informace o citlivosti ISO naleznete na stran 146. 144 k Snímání film 3 Nastavte rychlost závrky a clonu. Stisknte tlacítko spoust do poloviny a zkontrolujte indikátor úrovn expozice. [. . . ] 151, 170 M M (Rucní expozice) . . . . . . . . . . . . . . . 112, 144 Malý (Velikost snímku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Malý RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 62 Mapa systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Matnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Matnice Laser-matte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Maximální pocet snímk sekvence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 62 Maximální svtelnost f/stop (AF) . . . . . . . 98 271 Rejstík O Objektiv Korekce periferního osvtlení . . . . . . . 82 nasazení/sejmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Oblast snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Ochrana kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ochrana snímku ped prachem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 183 Ochranné známky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Ocní musle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Okraje (S okraji/Bez okraj). . . . . . . . . . 193 ONE SHOT (One-Shot AF). . . . . . . . . . . . . 95 Opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Osobní vyvázení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ostrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Osvtlení (Panel LCD). . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Otácení (snímek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 182 Ovovací data snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Oznacení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 P P (Programová automatická expozice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 170 Pamová karta Karta Panel LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22 Osvtlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Periferní osvtlení objektivu. . . . . . . . . . . . 82 PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pixely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Pocet AF bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Pocet mozných snímk . . . . . . 35, 61, 129 Pomalé kontinuální snímání . . . . . . . . . 101 Pomrové mení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Portrét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Potlacení sumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Potlacení sumu dlouhé expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Potlacení sumu pi vysokém ISO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Procházení snímk (Peskakování snímk) . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Programová automatická expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Pehrávání Snímek Pekryvné zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS-1D MARK IV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS-1D MARK IV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag