Návod k použití CANON EOS 5D MARK II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 5D MARK II. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 5D MARK II bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 5D MARK II.


CANON EOS 5D MARK II : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8257 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 5D MARK II BROCHURE (6562 ko)
   CANON EOS 5D MARK II (9253 ko)
   CANON EOS 5D MARK II BROCHURE (14318 ko)
   CANON EOS 5D MARK II BROCHURE (6512 ko)
   CANON EOS 5D MARK II BROCHURE (9253 ko)
   CANON EOS 5D MARK II POCKET%20GUIDE%20(EOS%205D%20MARK%20II) (1433 ko)
   CANON EOS 5D MARK II CD-ROM%20GUIDE%20(EOS%205D%20MARK%20II) (1362 ko)
   CANON EOS 5D MARK II EOS%205D%20MARK%20II%20INSTRUCTION%20MANUAL%20 (6213 ko)
   CANON EOS 5D MARK II FALL/WINTER 2012 DIGITAL CAMERA & CAMCORDER FULL LINE PRODUCT GUIDE (6292 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 5D MARK II

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. Chcete-li se vyhnout vzniku nepovedených ci neúmysln vytvoených snímk, pectte si cást Bezpecnostní upozornní (str. 186, 187) a Pokyny k zacházení s fotoaparátem (str. 12, 13). Zkouska fotoaparátu ped pouzitím a záruka Po vyfotografování si snímek prohlédnte a zkontrolujte, zda byl správn zaznamenán. [. . . ] Tato funkce se oznacuje jako , , rezim zivého náhledu Live View". Je uzitecná v pípad, ze je fotoaparát upevnn na stativ, napíklad pi fotografování zátisí. Pokud budete fotoaparát drzet v rukou podobn jako kompaktní digitální fotoaparát a fotografovat pi pohledu na displej LCD, mze dojít v dsledku rozhýbání fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímk. 5 Dálkové fotografování v rezimu zivého náhledu Live View Pomocí softwaru, který je soucástí dodávky, nainstalovaného do osobního pocítace lze propojit fotoaparát s osobním pocítacem a fotografovat na dálku pi sledování obrazovky pocítace místo hledácku fotoaparátu. Podrobné informace získáte v píslusném návodu k pouzití softwaru na disku CD-ROM. 95 Píprava na fotografování v rezimu zivého náhledu Live ViewN Nastavte fotoaparát na fotografování v rezimu zivého náhledu Live View. 1 Nastavte rezim fotografování. Nastavte rezim fotografování na nkterý z rezim kreativní zóny. Fotografování v rezimu zivého náhledu Live View nefunguje v rezimech základní zóny. polozku 2 Vybertenáhledu]. funkce zivého Na kart [6] vyberte polozku [Sním. s ziv. náhl. ] a stisknte tlacítko <0>. ziv. náhl. ]. 3 Vyberte polozku [Sním. sziv. náhl. ] Vyberte polozku [Sním. s a stisknte tlacítko <0>. Vyberte moznost [Povolit] a stisknte tlacítko <0>. 4 Zavete nabídku. stisknutím Ukoncete nastavení tlacítka <M>. 5 Zobrazte obraz zivého náhledu Live View. Stisknte tlacítko <0>. Obraz zivého náhledu Live View se zobrazí na displeji LCD. Úrove jasu obrazu zivého náhledu Live View odpovídá úrovni jasu skutecného snímku, který fotografujete. Stisknte tlacítko Zvtsení: 10x Dojde ke zvtsení oblasti v rámecku zaostení. Po kazdém stisknutí tlacítka <u> se zmní formát zobrazení následujícím zpsobem: 5x 10x Zobrazení úplného zábru 4 Rucn zaostete. obraz a zaostete Sledujte zvtsený Expozicní pam Zvtsená oblast Zvtsení otácením zaostovacího krouzku objektivu. Po správném zaostení se stisknutím tlacítka <u> vrate do zobrazení úplného zábru. 98 FotografováníN 1 Zkontrolujte expozici. Stisknte tlacítko spoust do poloviny. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, zmní se jas obrazu odpovídajícím zpsobem. 2 Vyfotografujte snímek. spoust. Stisknte úpln tlacítko Snímek bude vyfotografován a zobrazí se na displeji LCD. Po ukoncení zobrazení snímku se fotoaparát automaticky vrátí do rezimu zivého náhledu Live View. 3 Ukoncete fotografování v rezimu zivého náhledu Live View. Bhem zobrazení obrazu zivého náhledu Live View stisknte tlacítko <0>. Nastavení fotografování Práce v rezimu <8> je stejná jako v rezimu <d>. Bhem fotografování v rezimu zivého náhledu Live View mzete nastavit citlivost ISO, vyvázení bílé a kompenzaci expozice. V tomto rezimu fotografování vsak nelze zmnit styl Picture Style, rezim snímání, rezim automatického zaostování (AF) ani bod AF. Bhem fotografování v rezimu zivého náhledu Live View bude rezim mení nastaven na pomrové mení bez ohledu na jeho aktuální nastavení. Hloubku ostrosti mzete ovit stisknutím tlacítka kontroly hloubky ostrosti. [. . . ] 43 Jednosnímkové automatické zaostování (One-Shot AF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fotoaparát Drzení fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Vymazání nastavení fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Fotografování s dálkovým ovládáním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 5D MARK II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 5D MARK II bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag