Návod k použití CANON EOS 500D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 500D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 500D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 500D.


CANON EOS 500D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11247 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 500D BROCHURE (2396 ko)
   CANON EOS 500D (10315 ko)
   CANON EOS 500D BROCHURE (5073 ko)
   CANON EOS 500D BROCHURE (10315 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 500D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Dkujeme za zakoupení výrobku spolecnosti Canon. Model EOS 500D je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímacem CMOS s jemnou kresbou a rozlisením 15, 10 efektivních megapixel, procesorem DIGIC 4, pesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostováním, funkcí kontinuálního snímání s rychlostí piblizn 3, 4 snímk/s, snímáním s zivým náhledem a snímáním film v kvalit Full HD (plné rozlisení). Fotoaparát se pi fotografování vyznacuje velmi rychlou odezvou v jakémkoli okamziku, nabízí mnoho funkcí pro nárocné fotografování a disponuje mnoha dalsími funkcemi. Vytvote nkolik zkusebních snímk, abyste se s fotoaparátem seznámili Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vytvoený snímek hned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu udlejte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. Umozní vám to lépe porozumt funkcím fotoaparátu. [. . . ] Jas obrazu se mze bhem automatického zaostování i po nm zmnit. Pokud bhem zobrazení obrazu zivého náhledu dojde ke zmn zdroje svtla, mze obrazovka zacít blikat a bude obtízné zaostit. Jestlize nastane taková situace, zastavte snímání s zivým náhledem a nejprve provete automatické zaostování pod novým zdrojem svtla. Stisknete-li tlacítko <u> v Zivém rezimu, bude oblast AF bodu zvtsena. Pokud je obtízné ve zvtseném zobrazení zaostit, vrate se do normálního zobrazení a pouzijte automatické zaostení. Nezapomete, ze rychlost automatického zaostení se mze v normálním a ve zvtseném zobrazení lisit. Jestlize pouzijete automatické zaostování v normálním zobrazení Zivého rezimu a pak obraz zvtsíte, mze dojít k rozostení. V Zivém rezimu u se obraz po stisknutí tlacítka <u> nezvtsí. Jestlize v Zivém rezimu nebo v u Zivém rezimu (detekce tváe) fotografujete objekt v blízkosti okraje zábru a cílový objekt není zcela zaosten, namite stedový AF bod na objekt, který chcete zaostit, a poite snímek. Automatické zaostování není mozné s dálkovou spoustí RS-60E3 (prodávána samostatn). 114 Pouzití automatického zaostování (AF)N Podmínky fotografování, které mohou ztízit zaostení: Objekty s nízkým kontrastem, jako napíklad modrá obloha a jednobarevné ploché povrchy. Pruhy a dalsí vzory s kontrastem pouze ve vodorovném smru. Fotografování se svtelným zdrojem, jehoz jas, barva nebo zpsob osvtlení se neustále mní. Fotografování pi záivkovém osvtlení nebo v pípad blikání obrazu. AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (napíklad zvíe v kleci). Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být statické z dvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu. Objekt, který se k fotoaparátu piblizuje nebo od nj vzdaluje. Automatické zaostování v situaci, kdy je objekt mimo dosah zaostení. Je pouzit efekt rozostení pomocí rozosteného objektivu. Je pouzit filtr zvlástního efektu. 115 Pouzití automatického zaostování (AF)N Rychlý rezim: f Vyhrazený snímac AF slouzí k zaostování v rezimu jednosnímkového automatického zaostování One-Shot AF (str. 64) stejným zpsobem jako pi fotografování pomocí hledácku. Pestoze je mozné zaostit cílovou oblast rychle, dojde bhem automatického zaostování k docasnému perusení zobrazení obrazu zivého náhledu. AF bod 1 Zobrazte obraz zivého náhledu. Stisknte tlacítko <A>. Malá polícka na obrazovce pedstavují AF body a vtsí polícko je rámecek zvtsení. Rámecek zvtsení 2 Vyberte pozadovaný AF bod. Po stisknutí tlacítka <0> se zobrazí obrazovka rychloovladace. [. . . ] 84 Kompenzace expozice s bleskem . . . . 85 Konektor A/V OUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Kontinuální snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Korekce periferního osvtlení objektivu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 F Film Fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Pehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Snímání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Velikost záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Zobrazení na televizoru . . . . . . . . . . . . 156 Formátování (Inicializace karty) . . . . . . 40 Fotoaparát Drzení fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozhýbání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . 104 Vymazat nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Zobrazení nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Fotografování s dálkovým ovládáním . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 69, 124, 194 Full HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 123 Full High-Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 H HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 High-Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 157 Histogram (Jas/RGB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Hlasitost (pehrávání filmu) . . . . . . . . . . . 153 Hlavní volic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 75 Hledácek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dioptrická korekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hodiny Datum/cas M M (Rucní expozice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 500D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 500D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag