Návod k použití CANON EOS 450D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 450D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 450D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 450D.


CANON EOS 450D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7022 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 450D BROCHURE (3559 ko)
   CANON EOS 450D (9289 ko)
   CANON EOS 450D BROCHURE (2974 ko)
   CANON EOS 450D BROCHURE (3494 ko)
   CANON EOS 450D BROCHURE 2 (3494 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 450D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Dkujeme za zakoupení výrobku spolecnosti Canon. Model EOS 450D je vysoce výkonná digitální jednooká zrcadlovka s 12, 2megapixelovým obrazovým snímacem. Tento fotoaparát nabízí mnoho funkcí, jako jsou napíklad styly Picture Styles rozsiující moznosti zachycení fotografovaného objektu, rychlé a vysoce citlivé automatické zaostování s 9 body pro fotografování pohyblivých objekt nebo rzné rezimy fotografování urcené zacátecníkm i pokrocilým uzivatelm. Zárove je v nm integrován systém EOS Integrated Cleaning System, který u snímk umozuje eliminovat prachové cástice, a samocisticí jednotka senzoru zajisující automatické setesení prachu ze snímace. Vytvote nkolik zkusebních snímk, abyste se s fotoaparátem seznámili Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vytvoený snímek hned prohlédnout. Bhem ctení tohoto návodu udlejte nkolik zkusebních snímk a prohlédnte si výsledek. [. . . ] Pokud se zmní svtelný zdroj v obrazu, mze obraz zobrazený na displeji blikat. V takovém pípad fotografování v rezimu zivého náhledu Live View peruste a znovu v nm pokracujte se skutecn pozadovaným svtelným zdrojem. Pokud v prbhu zobrazení obrazu zivého náhledu Live View namííte fotoaparát jiným smrem, mze dojít ke chvilkovému zobrazení nesprávného jasu a obraz nemusí vypadat správn. Ped poízením snímku pockejte, dokud se jas obrazu nestabilizuje. Pokud se v obrazu nachází velmi silný svtelný zdroj, napíklad slunce, mze se oblast vysokého jasu na displeji LCD jevit cerná. Na vyfotografovaném snímku vsak ve skutecnosti bude správn zobrazena jasná oblast. Jestlize pi nedostatku svtla nastavíte u polozky [6 Jas LCD] vyssí hodnoty jasu, mze se v obrazu zivého náhledu Live View objevit sum chrominance. Tento sum chrominance se vsak neprojeví u poízeného snímku. Po zvtsení mze být ostrost obrazu výraznjsí nez ve skutecnosti. funkce (C. Fn)] nastavena funkce [0: Povoleno], mze se obraz s tmavou expozicí (nastavenou pomocí kompenzace expozice) zobrazit svtleji. Pokud nebude na fotoaparátu delsí dobu pouzit zádný ovládací prvek, napájení se automaticky vypne v souladu s nastavením funkce [5 Aut. vyp. napáj. ]. 109) Jestlize je funkce [5 Aut. vyp. napáj] nastavena na hodnotu [Vyp], ukoncí se fotografování v rezimu zivého náhledu Live View automaticky po 30 minutách. (Fotoaparát zstane zapnutý. ) Zorné pole obrazu pedstavuje piblizn 100 %. Pokud pomocí videokabelu (soucást dodávky) pipojíte fotoaparát k televizoru, mzete snímky sledovat na televizoru. 128) 97 Rucní zaostováníN Pestoze lze pouzít automatické zaostování (str. 102, 104), doporucujeme zvtsovat a zaostovat obraz rucn, abyste dosáhli pesného zaostení. Zvtsení obrazu pro rucní zaostování 1 Pesute pepínac rezimu zaostování na objektivu do polohy <MF>. Zhruba zaostete otocením zaostovacího krouzku objektivu. 2 Pesute rámecek zaostení na místo, kam chcete zaostit. Pomocí tlacítka <S> pesute rámecek zaostení. Chcete-li pejít na stedový rámecek zaostení, stisknte tlacítko <L>. 3 Zvtsete snímek. Stisknte tlacítko Zvtsení: 10x Dojde ke zvtsení oblasti v rámecku zaostení. Po kazdém stisknutí tlacítka <u> se zmní formát zobrazení následujícím zpsobem: 5x 10x Zobrazení úplného zábru 4 Rucn zaostete. obraz a zaostete Sledujte zvtsený Expozicní pam Zvtsená oblast Zvtsení otácením zaostovacího krouzku objektivu. Po správném zaostení se stisknutím tlacítka <u> vrate do zobrazení úplného zábru. 98 FotografováníN 1 Zkontrolujte expozici. Stisknte tlacítko spoust do poloviny. Pokud nastavíte kompenzaci expozice, zmní se jas obrazu odpovídajícím zpsobem. 2 Vyfotografujte snímek. spoust. [. . . ] 164 Fotografování v rezimu zivého náhledu (Live View). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 157 Fotografování v rezimu zivého náhledu Live View Mozné snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Upozornní na fotografování bez karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Kompenzace zábleskové expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 450D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 450D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag