Návod k použití CANON EOS 40D BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 40D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 40D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 40D.


CANON EOS 40D BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 40D (26280 ko)
   CANON EOS 40D (10547 ko)
   CANON EOS 40D (10547 ko)
   CANON EOS 40D BROCHURE (3494 ko)
   CANON EOS-40D BROCHURE (14318 ko)
   CANON EOS 40D BROCHURE (3494 ko)
   CANON EOS 40D SERVICE MANUAL (39245 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 40DBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipravte se na systém, který vás ve vasem tvrcím rozvoji podrzí na kazdém kroku. 3 Zábry pod kontrolou Na horní cásti obou fotoaparát se nachází kruhový volic rezim. Mezi rezimy, které jsou k dispozici, najdete rezim pro kazdou situaci a kazdou zkusenostní úrove fotografa ­ fotoaparáty tak poskytují nejrychlejsí zpsob pro zdokonalení vaseho umní. Pi snímání v kterémkoliv rezimu mzete pi pehrávání stisknout tlacítko Info a z kompletního výpisu nastavení fotoaparátu, který zahrnuje i grafické znázornní vasí expozice pomocí histogramu, mzete zjistit, které nastavení nejlépe vyhovuje. REZIMY ZÁKLADNÍ ZÓNY PLNÁ AUTOMATIKA S vyjímkou kompozice obrazu ciní veskerá rozhodnutí týkající se expozice samotný fotoaparát. Rezim inteligentního ostení AI Focus vyhodnocuje pohyb snímaného objektu a automaticky pepíná mezi rezimy One Shot AF (Jednosnímkový AF) a AI Servo AF (Inteligentní AF-servo). SPORT V tomto rezimu se pomocí velmi krátkých expozicních cas a rezimu AI Servo zmrazí pohyb rychle se pohybujících objekt. [. . . ] Díky zivotnosti pohon hlavního Mechanismus pro zamezení zrcadla odrazu hlavního zrcadla závrky 00 000 cykl a krátkému , , blackoutu" budete mít vzdy zaosteno na krásné, neopakovatelné momenty. V rezimu zivého náhledu Live View elektronická závrka napodobí vysokorychlostní mechanickou závrku a postará se tak o prakticky neslysný tichý chod fotoaparátu v mimoádn citlivých situacích. ZAOSTETE NA CÍL SVÉHO ZÁJMU Systém automatického zaostování Canon pouzívá cetné zaostovací body, které rychle a pesn zaostují na objekty nacházející se mimo sted a umozují kompozici s vyuzitím , , pravidla tetin". Pi snímání útocícího nosorozce nebo ítících se dtí nabídne velkou podporu rezim AI Servo AF, který dokáze sledovat objekty blízící se a vzdalující se rychlostí az 50 km/h na vzdálenost 8 metr*. * Pibl. vzdálenost fotografování pi pouzití objektivu EF 300mm f/2. 8L IS USM. SNADNÉ OVLÁDÁNÍ PRO ZÁBRY ÚSKOCNÝCH OBJEKT Oba fotoaparáty se vyznacují píjemným, intuitivním ovládáním. Díky dobrému ergonomickému esení dobe a stabiln sedí v ruce. Ovládací kruhový volic modelu EOS 40D umozuje okamzitou zmnu rezim. Velké a jasné hledácky nabízejí pokrytí potebné pro kompozici rychle se pohybujících objekt. 9 Lidé Výkonný systém EOS vám umozní poizovat podmanivé a okouzlující portréty. Originální znackové technologie Canon zajistí prvotídní reprodukci a vynikající prokreslení i tch nejjemnjsích detail a naprosto pesné zachycení odstín pleových tón. Navíc nabízejí sirokou skálu voleb pro vlastní tvrcí nastavení. DOBRÉ SVTLO, SKVOSTNÉ PORTRÉTY Zazehnte jiskru v oku snímaného objektu ­ vysute odrazný panel blesku Speedlite 580EX II umozující fotografovat s orientací fotoaparátu na výsku. Nebo na fotoaparát nasate bezdrátovou ídicí jednotku blesk ST-E2 Speedlite Transmitter (na obrázku), díky níz mzete pouzít jakýkoliv kompatibilní blesk Speedlite pro tzv. S její pomocí mzete také nasvítit scénu více blesky, protoze zajisuje ízení jednoho nebo sestavy nkolika kompatibilních blesk Speedlite pímo z fotoaparátu. BEZPROSTEDNÍ DTI Model EOS 450D nabízí rezim Live View s AF s detekcí kontrastu v obrazové rovin (Contrast Detect AF), který umozuje automatické zaostování na zpsob kompaktních fotoaparát. Je tak ideální pro fotografování dtí, které se casto zacnou stydt práv v okamziku, kdyz piblízíte fotoaparát k obliceji. IDEÁLNÍ OBJEKTIV PRO PORTRÉTY Teleobjektiv stední velikosti EF 85mm f/. 8 USM s velkou svtelností . 8 je ideálním objektivem pro portrétní fotografii ­ nabízí vynikající kresbu a umozuje docílení píjemného rozostení pozadí. Pi maximálním rozevení clony je mozné jemné ostení od koneck as az po samotné oko. DLOUHÁ VÝDRZ BATERIE V bateriových gripech EOS, které slouzí jako praktický pídavný zdroj napájení, lze pouzívat lithiumiontové baterie i standardní baterie velikosti AA ­ náhradní baterie tak mzete mít kdykoliv po ruce. Pi snímání v rezimu Live View napomáhá komponování zábr krajin pi pouzití stativu nebo pi snímání z úhl, kdy je pouzití hledácku nepraktické a obtízné. Vbec pak nezálezí na tom, jak vysoko ci nízko budete fotoaparát mít; díky mimoádn sirokému pozorovacímu úhlu displeje bude kompozice a prohlízení hrackou. ZKROCENÍ SLUNCE Nejlepsí ochranou proti výskytu svtelného závoje a spatného kontrastu, k nmuz dochází pi fotografování proti slunci, je slunecní clona Canon. Profesionální objektivy ady L jsou dodávány se slunecní clonou, která má zajistit optimální výsledky a zamezit vintaci. Pro vsechny ostatní objektivy Canon EF a EF-S jsou slunecní clony k dispozici jako dokoupitelné doplky ­ slunecní clony vhodné pro konkrétní objektivy jsou uvedeny v tabulce kompatibility na stran 9. KREATIVNÍ TVORBA PANORAMAT Zachycujte svt z nevsedních úhl s výsuvnými a výkyvnými objektivy Canon. Posunem zajistíte korekci, nebo naopak zvýraznní zkreslení na snímcích vysokých ci dlouhých objekt. Naklonní roviny zaostení umozní zaostení na dva objekty, které se nacházejí v rozdílné vzdálenosti od fotoaparátu, a pitom zachování malé hloubky ostrosti pro dosazení psobivého efektu , , miniaturní krajiny. 3 4 © Leon Baas Makro Makrofotografie nám piblizuje svt, který casto míjíme bez povsimnutí. Systém EOS nabízí celou adu makropedsádek a píslusenství, s jejichz pomocí se vám podaí zachytit i ty nejnepatrnjsí objekty dokonale nasvícené a s úzasn prokreslenými detaily. NEOCHVJNÝ KLID Vibrace vzniklé pohybem zrcadla fotoaparátu mohou být pícinou neostrých snímk, a to zvlást v makrofotografii. U fotoaparát EOS 450D a EOS 40D rozostení pedchází funkce blokování zrcadla, která zrcadlo ped spustním závrky zajistí. Pi pouzití kabelového nebo bezdrátového ovladace Canon pak mzete fotoaparát umístit a zaostit a spustit závrku na dálku, címz dále snízíte moznost poízení neostrého snímku. SVTLO PRO MINIATURNÍ SVT Odhalte tajemství rovnomrn nasvícených objekt ­ pouzívejte speciální zábleskové jednotky Canon. [. . . ] zvtsení (x) AF EF 35mm f/2L USM 270 4­64 0, 38 w EF 80mm f/3. 5L Macro USM 360 6, 7­64 2 EF 200mm f/2. 8L II USM 400 5, 6­64 0, 32 w EF 300mm f/2. 8L IS USM 600 5, 6­64 0, 28 w7 EF 300mm f/4L IS USM 600 8­64 0, 47 6, 7 EF 400mm f/2. 8L IS USM 800 5, 6­64 0, 3 w7 EF 400mm f/4 DO IS USM 800 8­64 0, 24 6, 7 EF 400mm f/5. 6L USM 800 ­64 0, 25 EF 500mm f/4L IS USM 000 8­64 0, 25 6, 7 EF 600mm EF 70-200mm EF 70-200mm EF 70-200mm EF 70-200mm EF00-400mm f/4L f/2. 8L f/2. 8L f/4L f/4L f/4. 5-5. 6L IS USM USM IS USM USM IS USM IS USM 200 40­400 40­400 40­400 40­400 200­800 8­64 0, 24 6, 7 5, 6­64 0, 33 w4 5, 6­64 0, 36 w 8­64 0, 45 6 8­64 0, 42 6, 7 9, 5­76 0, 4 7 EF 35mm f/2L USM 89 2, 8­45 0, 27 w EF 80mm f/3. 5L Macro USM 252 4, 5­45 , 4 w5 EF 200mm f/2. 8L II USM 280 4­45 0, 22 w EF 300mm f/2. 8L IS USM 420 4­45 0, 9 w7 Data jsou zalozena na modelech EOS s expozicí zobrazovanou s krokem nastavení /2. Hodnota clony je mírn odlisná u fotoaparát se zobrazením nastavení s krokem /3. 2 Mezikrouzek Tube EF 2 II nelze pouzívat s následujícími objektivy pi sirokých úhlech: EF 6-35mm f/2. 8L II USM, EF-S 0-22mm f/3. 5-4. 5 USM, EF-S 7-55mm f/2. 8 IS USM, EF-S 7-85mm f/4-5. 6 IS USM, EF-S 8-55mm f/3. 5-5. 6 IS. 3 Mezikrouzek EF 25 II nelze pouzívat s následujícími objektivy pi sirokých úhlech: EF 6-35mm f/2. 8L II USM, EF 7-40mm f/4L USM, EF 20-35mm f/3. 5-4. 5 USM, EF 24-70mm f/2. 8L USM, EF 24-05mm f/4L IS USM, EF 28-300mm f/3. 5-5. 6L IS USM, EF-S 0-22mm f/3. 5-4. 5 USM, EF-S 7-85mm f/4-5. 6 IS USM, EF-S 8-55mm f/3. 5-5. 6 II, EF-S 8-55mm f/3. 5-5. 6 IS a jeho pouzití nedoporucujeme s následujícími objektivy pi maximálním piblízení: EF-S 0-22mm f/3. 5-4. 5 USM, EF-S 7-55mm f/2. 8 IS USM. 4 Bude-li objektiv EF 70-200mm f/2. 8L USM nasazen na fotoaparát EOS s nkolika zaostovacími body a na objektiv bude nasazen telekonvertor, pro autofokus bude pouzitelný pouze stedový zaostovací bod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 40D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 40D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag