Návod k použití CANON EOS 1000D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON EOS 1000D. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON EOS 1000D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON EOS 1000D.


CANON EOS 1000D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11483 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON EOS 1000D BROCHURE (2396 ko)
   CANON EOS 1000D (8908 ko)
   CANON EOS 1000D BROCHURE (5073 ko)
   CANON EOS 1000D BROCHURE (8908 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON EOS 1000D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K POUZITÍ CESKY NÁVOD K POUZITÍ Dkujeme za zakoupení výrobku spolecnosti Canon. Fotoaparát EOS 1000D je digitální jednooká zrcadlovka s 10, 10megapixelovým obrazovým snímacem. Tento fotoaparát nabízí mnoho funkcí, jako jsou napíklad vysokorychlostní, automatické zaostování se 7 body pro fotografování pohyblivých objekt, styly Picture Styles rozsiující moznosti zachycení fotografovaného objektu, rzné rezimy fotografování od rezimu Pln automat. po kreativní rezimy a fotografování s zivým náhledem Live View. Zárove je v nm integrován systém EOS Integrated Cleaning System, který u snímk umozuje eliminovat prachové cástice, a samocisticí jednotka senzoru zajisující automatické setesení prachu ze snímace. Vytvote nkolik zkusebních snímk, abyste se s fotoaparátem seznámili Pi pouzití digitálního fotoaparátu si lze vytvoený snímek hned prohlédnout. [. . . ] Stisknte úpln tlacítko Snímek bude vyfotografován a zobrazí se na displeji LCD. Po ukoncení zobrazení snímku se fotoaparát automaticky vrátí do rezimu zivého náhledu Live View. Ukoncete fotografování v 3 zivého náhledu Live View. rezimu Bhem zobrazení obrazu zivého náhledu Live View stisknte tlacítko <0>. Nastavení fotografování Práce v rezimu <8> je stejná jako v rezimu <d>. Bhem fotografování v rezimu zivého náhledu Live View mzete nastavit citlivost ISO, vyvázení bílé a kompenzaci expozice. V tomto rezimu fotografování vsak nelze zmnit styl Picture Style, rezim snímání, rezim automatického zaostování (AF) ani bod AF. Bhem fotografování v rezimu zivého náhledu Live View bude rezim mení nastaven na pomrové mení bez ohledu na jeho aktuální nastavení. Hloubku ostrosti mzete ovit stisknutím tlacítka kontroly hloubky ostrosti. Pi kontinuálním snímání bude expozice nastavená pro první snímek pouzita i pro následující snímky. 99 FotografováníN Zivotnost baterie pi fotografování v rezimu zivého náhledu Live View Teplota Pi 23 °C Pi 0 °C Bez blesku 200 190 [Piblizný pocet snímk] Podmínky fotografování Pouzití blesku 50 % 190 180 Hodnoty uvedené výse platí pro pln nabitou baterii LP-E5 a vychází ze zpsobu mení stanoveného asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association). Automatické zaostování snizuje pocet mozných snímk. Jestlize v rezimu zivého náhledu Live View fotografujete dlouhou dobu, mze se zvýsit vnitní teplota fotoaparátu, coz vede ke snízení kvality snímk. Pokud nepoizujete snímky, ukoncete fotografování v rezimu zivého náhledu Live View. Ped dlouhou expozicí peruste docasn fotografování v tomto rezimu a pockejte nkolik minut, nez zacnete poizovat snímky. Vysoké teploty, vysoké citlivosti ISO nebo dlouhé expozice mohou mít za následek sum ci nerovnomrnost barev na snímku vyfotografovaném v rezimu zivého náhledu Live View. Pokud vyfotografujete snímek v okamziku, kdy je obraz zvtsen, nemusí expozice vyjít podle vasich pedstav. Ped poízením snímku se vrate do zobrazení úplného zábru. Bhem zvtseného zobrazení se cas závrky a clona zobrazují cerven. Pestoze budete fotografovat bhem zvtseného zobrazení, bude poízený snímek odpovídat zobrazení úplného zábru. Funkci pednastavení zaostení u silných teleobjektiv nelze pouzít. Pi fotografování v rezimu zivého náhledu Live View nepouzívejte mezikrouzky ani objektiv TS-E. Opacný postup mze vést k nekonzistentním nebo nechtným expozicím. Blokování zábleskové expozice (FE lock) není mozné pi pouzití vestavného blesku nebo externího blesku Speedlite. Modelovací záblesk není mozný pi pouzití externího blesku Speedlite. Blesk jiné znacky nez Canon nebude fungovat. Lze zobrazit mízku. [. . . ] 141 Osobní pocítac Penos snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 126 Oznacení Fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 M M (Rucní nastavení expozice) . . . . . . . 75 Mapa systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Maximální pocet snímk sekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 65 MF (Rucní zaostování) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Monochromatický snímek . . . . . . . . . . . . . . 68 Mozné snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 100 N Nabídka Nastavení nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pouzití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Uzivatelská nabídka (Moje menu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Napájení Automatické vypnutí . . . . . . . . . . 27, 109 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26 Kontrola stavu baterie . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Mozné snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 100 Napájení z domovní zásuvky . . . 163 Vypínac napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Napájení z domovní zásuvky . . . . . . . 163 Nastavení papíru (tisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Neutrální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Nocní portrét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Nízkoúrovové formátování . . . . . . . . . . . 41 P P (Programová automatická expozice ­ Program AE) . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON EOS 1000D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON EOS 1000D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag