Návod k použití CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN.


CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4544 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON NUANCE ECOPY SHARESCANBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Budete proto moci hospodárn a okamzit distribuovat, zpracovávat a spravovat elektronické kopie tistných dokument i informace na nich obsazené. Integrujte tistné informace do svých digitálních pracovních tok. Sofistikovaný a intuitivní V kombinaci se zaízeními Canon imageRUNNER ADVANCE nabízí eCopy ShareScan výkonnou a vsestrannou softwarovou platformu pro automatizaci dokument. Poskytuje pracovníkm na pepázkách pokrocilé funkce, jez jsou obvyklé pouze u centralizovaných záznamových systém pouzívaných specialisty na záznam produkce. [. . . ] Díky kontrolním záznamm je snadné sledovat, kdo co odesílá ­ snáze tak splníte vsechny zákonné pozadavky a normy. Sifrování dokument a integrace se zabezpecením sít jsou zárukou zachování vysoké úrovn dvrnosti. Office ­ Výhody verze Element s rozsíenými funkcemi a moznostmi pipojení Pevádjte informace z tistné podoby pímo do Microsoft Office. Nebudete tak muset opakovan zadávat data ci distribuovat nebo archivovat papírové dokumenty. Krom skenování do e-mailu nebo skenování do PC nabízí ShareScan Office také automatický pevod naskenovaných dokument do PDF s mozností vyhledávání nebo do editovatelného formátu Microsoft Word ci Microsoft Excel. Následn mzete tyto dokumenty propojit se svým systémem pro správu dokument. eCopy ShareScan Office lze také rozsíit o celou adu konektor a doplk, které pispjí k jest výraznjsí automatizaci a integraci pracovních tok dokument. Suite ­ Pokrocilá automatizace dokument a lepsí propojení s administrativními systémy Automatizujte slozité pracovní toky pevodu tistného formátu do digitální podoby tím, ze ulozíte informace z papírových dokument do systém, které jsou pro vase podnikání klícové. Mzete také vyuzít integrace v reálném case s mnoha populárními aplikacemi pro správu dokument a spolupráci nebo podnikovými aplikacemi. Tím efektivn promníte své multifunkcní zaízení v obecné zaízení pro ukládání dokument a pomzete tak zlepsit procesy a zvýsit efektivitu. Bezproblémové propojení s technologiemi Microsoft, jako jsou napíklad Active Directory, Exchange, SharePoint, Access a SQL Server, je pílezitostí, jak získat z vasich stávajících investic jest více. Typická firma o 50 zamstnancích pijde o47 000 eur rocn na produktivit, protoze se pracovníci potýkají s nekompatibilními formáty PDF a Microsoft® Office. Nuance Communications 2010 Zvyste osobní produktivitu s pomocí eCopy PDF Pro Office eCopy PDF Pro Office vytváí PDF soubory 100% shodné s prmyslovou normou, které lze prohlízet v jakékoli aplikaci pro ctení PDF. Navíc se jedná o nejnovjsí softwarový doplnk MFD pro stolní pocítace urcený pro podniky. eCopy PDF Pro Office je pln integrován s eCopy ShareScan, a proto zajisuje vysoce efektivní skenování ze síových MFD do vaseho pocítace. Tento doplnk je dostupný také samostatn ve form výkonného a snadno pouzitelného PDF esení, které vám umozní vytváet a pevádt dokumenty a spolupracovat jako nikdy díve. [. . . ] · Pracovníci mají okamzitýodeslat do podnikových aplikací ana to, kde setoku Dlezité informace lze okamzit pracovního pomocí grafických, textových nebo · Editovací nástroje pro komentování stránek nebo zablení) a pro psaní poznámek zvýrazovacích funkcí (napíklad zacernní tvorbu, záhlaví, zápatí, tistných · Rozhraní pro razítek spouzívání a úpravu dynamických informacemi o schválení vodoznak a identifikacním císlováním nebo lepsí produktivitu a efektivitu Snízit náklady Maximalizovat stávající investice do skenovacích zaízení Zvýsit pehlednost a dostupnost píchozích informací Umoznit píjemcm upravovat naskenovaný e-mail Specifikace: ShareScan Elements Office Suite Velkoobjemové skenování a OCR na MFP Scanstation PC extern pipojené k MFD nebo skeneru pro lepsí pístup a bezpecnostní aplikace Není dostupné Bezpecné, hospodárné skenování zvysující produktivitu Skenování a OCR pro pracovník. Minimální kanceláské pracovníky objednávka 25 polozek MFP klient / uzivatelské rozhraní Personalizace pomocí funkce , , Oblíbené" a , , Follow Me" Minimalizace poctu dotyk díky rolování a dynamickým nabídkám Podpora externí klávesnice* Klávesnice plné velikosti s numerickou cástí Dynamická interakce s provozními podnikovými aplikacemi v reálném case Off-line zpracování úloh & upozornní urychluje dávkové zpracování Zpracování dokument v reálném case Správa Simulátor pracovního toku panelu MFP pro rychlou tvorbu prototyp a implementaci ­ není poteba zádné MFP Databázová architektura odolná vci chybám Sledování a monitoring aktivity zaízení a skupiny Správa profil skupiny a zaízení Komplexní nástroj pro tvorbu sestav s optimalizovanou implementací Centralizovaná správa tiskového parku a administrace napíc platformami Sledování a hlásení cinnosti uzivatel a dokument, kontrolní záznam Povolení eCopy pro zaízení nepipravená pro eCopy Doplky pro zpracování dokument*** Pokrocilé vylepsení kvality zobrazení Náhrada náklad Zvýraznní nebo odstranní citlivých informací ze sken pímo u zdroje Rozpoznání cárových kód Identifikacní znacení / Doplnk pro císlování Licence doplku pro zpracování formulá konektory aplikace Systémy pro správu slozek a dokument Autonomní konektor aplikace iManage WorkSite Konektor aplikace EMC Documentum Konektor aplikace Microsoft SharePoint Konektor aplikace OpenText Content Server (LiveLink) Konektor aplikace OpenText DM, eDOCS Edition Univerzální konektor eCopy Quick Connect pro vlastní pipojení Skenování na pracovní plochu (eCopy PDF Pro Office nebo eCopy PaperWorks) Skenování do souboru ­ síová slozka Optimalizace tistných kopií pomocí konektoru Scan to Print Pipojení k více aplikacím nez s jakýkoliv jiným esením pro skenování díky nasí siroké nabídce konektor vyvinutých partnery E-mail a fax Skenování do Exchange & Notes Mail, podpora hostovaných prostedí (WebDAV, OWA, SSL), podpora Exchange Forests Skenování do SMTP pes LDAP Mail, automatizovaná distribuce pes publikování dat Konektor aplikace OpenText Fax Server, RightFax Edition Faxování pes Exchange, Notes a SMTP Pevod soubor Pevod do formát Microsoft Word a Microsoft Excel Standardizované PDF a PDF/A Vysoce komprimované barevné soubory, TIFF, JPEG Funkce pro zajistní shody a zabezpecení Ovení Active Directory & Novell eDirectory Profily uzivatelských skupin synchronizované s Active Directory Groups Jednotné pihlásení / Pihlásení k relaci Pihlásení k aplikaci Sifrování dokument Bezpecné mazání trojitým pepsáním Pipraveno pro Common Access Card (CAC) Moznosti rozsíení Rozsíení SDK Univerzální nástroj pro návrh formulá ­ vytvote jedenkrát a pouzijte kolikrát chcete na kterémkoli MFP s podporou v5 Slovník pro pizpsobená rozhraní instalace Podporované OS: Podporované OS: Windows XP SP3 32 bit, Windows Vista SP2 32 / 64 bit, Windows 7 32 bit / 64 bit, Windows Server 2003 SP2 32 bit / 64 bit, Windows Server 2008 32 bit / 64 bit, Windows Server 2008 R2 ¤ 7 7 Zvolte 1 Realizováno zabezpecením MFP 7 Zvolte 3 7 Zvolte 3 7 7 7 7 ¤ ¤ ¤ ¤ 7 Zvolte 1 ¤ ¤ ¤ 7 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 7 ¤ Zvolte 1 Zvolte 1 Zvolte 1 Zvolte 1 Zvolte 1 ¤ 7 ¤ Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 7 ¤ Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 Zvolte 3 ¤ Dostupné Dostupné Potvrte prosím loga eCopy a konektory a doplky partner Dostupné Dostupné Dalsí komponenty (ShareScan je v pípad poteby automaticky nainstaluje) . NET Framework 3. 5, VC++ Runtime 8. 0 , Java 2 SE Runtime 5. 0, Apache Tomcat 5. 5, SQL Express 2005 SP2 nebo vyssí (ShareScan nainstaluje SQL Express 2008 R2) = Dostupné X = Není dostupné = Dostupné za píplatek* Závisí na konkrétním pípadu *** Doplky pro zpracování dokument vyuzívají pední prmyslové technologie pro rozpoznávání a pevod obsahu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON NUANCE ECOPY SHARESCAN bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag