Návod k použití CANON DR-6050C BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON DR-6050C. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON DR-6050C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON DR-6050C.


CANON DR-6050C BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1079 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON DR-6050C BROCHURE (1322 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON DR-6050CBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] A to dokonce i v pípad, ze skenujete cernobíle, barevn nebo ve stupních sedi s rozlisením 300 dpi a pi pouzití rzných funkcí pro zpracování obrazu ­ díky integrovanému cipu pro zpracování obrazu od spolecnosti Canon získáte kvalitnjsí snímky za kratsí dobu. Rychlost cernobíle Na výsku DR-6050C Na síku Na výsku DR-7550C Na síku Na výsku DR-9050C Na síku 112 str. /min 90 str. /min 90 str. /min 80 str. /min 75 str. /min 60 str. /min RYCHLOST BAREVN 60 str. /min DENNÍ PROVOZNÍ ZATÍZENÍ AUTOMATICKÝ PODAVAC DOKUMENT 300 list 20 000 sken/den 80 str. /min 75 str. /min 22 500 sken/den 90 str. /min 90 str. /min 27 000 sken/den 112 str. /min 500 list 500 list Stvoen pro práci. Pro správu a archivaci dokument je skenování extrémn dlezité. Proto potebujete dostatecn odolný skener, který se vypoádá i s vysokým pracovním zatízením. [. . . ] Tyto skenery vyuzívají také funkci detekce spoj, která automaticky zastaví podávání a zabrání tak poskození vasich dokument. Efektivní úspora energie. Rychlé zpracování, flexibilita a fantastické výsledky nejsou vsím, co by vám ml skener nabídnout. Co teba uzivatelská pívtivost, srozumitelnost, vliv na zivotní prostedí a jednoduchost pipojení skener do vasí podnikové sít?Vsechny tyto podstatné problémy jsou naststí vyeseny produkcními skenery DR-6050C/DR-7550C a DR-9050C od spolecnosti Canon. Úspora energie. Dokonce i pes svou vysokou produktivitu dokázou produkcní skenery formátu A3 spolecnosti Canon setit energii. Bhem skenování mají casto o 50 % mensí spotebu nez konkurencní modely a nabízejí tak výjimecnou energetickou úcinnost. To je dobrá zpráva pro zivotní prostedí i pro vás rozpocet. Ovládací panel. LCD displej Klávesa nulování pocítadla Menu (otevení Uzivatelského rezimu) Tlacítko úlohy Stop Start Uzivatelsky píjemné provedení. Pouzití skener DR-9050C je díky podávání zepedu velmi pohodlné. Zakládání, podávání a odstraování dokument je nesmírn snadné. Intuitivní ovládací panel navíc zajisuje snadné skenování pomocí velkých tlacítek pro spustní a zastavení, zetelného displeje a praktického tlacítka pro rychlé spustní peddefinované úlohy skenování. Rozsite své moznosti. CapturePerfect Jednoduché vytvoení a odeslání naskenovaných dokument. Vyuzijte software Canon CapturePerfect, abyste usetili cas a námahu pi integraci naskenovaných digitálních obraz do svého pracovního toku. Vstup obrazu lze s podnikovým výstupem kombinovat snadno, rychle a hospodárn, aniz by byla ohrozena vase spicková efektivita. Kdyz potebujete skenovat dokumenty, které nejsou vhodné pro automatický podavac, ideálním esením se pro vás stane volitelná jednotka plochého skeneru 101. Jednotku plochého skeneru 101 lze snadno pipojit pomocí USB kabelu, nebo je navrzena tak, aby s tmito skenery hladce spolupracovala. I pi této konfiguraci je mozné vyuzívat vsechny funkce skeneru pro zdokonalení obrazu. [. . . ] TM a ®: Vsechny názvy spolecností anebo výrobk jsou ochrannými známkami anebo registrovanými obchodními znackami píslusných výrobc na odpovídajících trzích anebo v odpovídajících zemích. Specifikace volitelné jednotky plochého skeneru 101 Typ Snímac dokument Optické rozlisení Zdroj svtla Skenovaná strana Rozhraní Rozmry Hmotnost Pozadavky na napájení Spoteba energie Provozní prostedí Soulad s ekologickými standardy 1 Volitelný plochý stolní skener A4 CCD senzor 1200 dpi LED (RGB) Pední High speed USB 2. 0 (1× typ A, 1× typ B) 290 (S) × 513 (H) × 88, 5 (V) 3, 5 kg (bez AC adaptéru) DC 24 V, 2, 2 A Skenování: 15, 2 W, Pohotovostní rezim: 5, 1 W, Vypnuto, Mén nez 0, 5 W 10­32, 5 °C (50­90, 5 °F), Vlhkost: 20­80 % RH RoHS a ENERGY STAR RYCHLOST SKENOVÁNÍ1 (A4, na výsku) CB / Stupn sedi 200/300 dpi Barevn 200 dpi 300 dpi Jednotka plochého skeneru 101 3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy SPECIFIKACE DOKUMENTU Síka Az 215, 9 mm (az po formát Legal) Délka Az 355, 6 mm (az po formát Legal) FUNKCE PRODUKTU Detekce velikosti oblasti, Rezim zastínní okolního svtla (Pebírá funkce zpracování obrazu z pipojených skener ady DR) Rychlost skenování závisí na parametrech pocítace a nastavení funkcí. Nkterá vyobrazení byla simulována za úcelem kvalitní reprodukce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON DR-6050C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON DR-6050C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag