Návod k použití BOSCH WOT26351BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WOT26351BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WOT26351BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WOT26351BY.


BOSCH WOT26351BY : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1903 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WOT26351BY

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pracka Návod k pouzití cs Pracku uvete do provozu az po pectení tohoto návodu! Obsah Strany Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrana zivotního prostedí/Pokyny pro úsporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obal a spotebic, který doslouzil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To je vase pracka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dbejte, aby víka bubnu byla správn zavena. Naplnní násypky pracími prostedky cl Komora I (prásek) Komora II (prásek nebo tekuté prostedky) Zmkcovadlo Funkce není k dispozici : PRACÍ PRÁSEK : TEKUTÝ PRACÍ PROSTEDEK Obrázek 9 Komora II mze obsahovat jak prásek, tak i tekutý prostedek. Nepouzívejte ale tekuté prací prostedky pro programy S pedpírkou a/nebo Se , , zpozdným startem" (podle modelu). Nepekracujte maximální mnozství oznacené jako MAX. Nedávejte prací prostedek pímo do bubnu. Naplnní násypky pracím prostedkem Prací prostedky dávkujte podle - tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody získáte u svých vodáren. Tekuté prací prostedky naplte do odpovídající dávkovací nádobky. Nebezpecí otravy! Prací a osetovací prostedky uchovávejte mimo dosah dtí. 13 Nastavení programu Volic programu 1 Displej pro délku programu a odlozený start A Tlacítko Doba spustní 3 2 4 5 Volic poctu otácek pi odsteování Pídavná funkcní tlacítka Tlacítko zapnuto/vypnuto Volba programu: · Volicem programu 1 zvolte pozadovaný program. Displej a poloha volice poctu otácek pi odsteování Na A délka programu, nap. · Volicem poctu otácek pi odsteování 2 nastavte pozadovanou rychlost odsteování, viz tabulka na stran 16. Volic poctu otácek pi odsteování 2 v píslusné poloze (nap. Ukazatel zbývající doby na A Zbývající doba do spustní programu na A · Pomocí pídavných funkcí 4 pípadn zvolte moznosti. · Pomocí tlacítka , , Zapnuto/Vypnuto" 5 spuste program, . . . nebo mzete pomocí tlacítka 3 zvolit start odlozený o 1 az 9 hodin. · Na konci cyklu se na displeji A zobrazí , , - 0 -". Otevete víko a vyjmte prádlo. 14 Volba programu Základní programy Zvolte pozadovaný program - viz tabulka program. Pro maximální pocet otácek pi odsteování jednotlivých program se podívejte na tabulku na následující stran. Vlna U studená voda (cold), 30°C Pro rucn a strojov prané textilie z vlny nebo s podílem vlny, nap. z kasmíru, mohéru nebo angory. Hedvábí studená voda (cold) Vyváka 90 °C Energeticky nárocný program pro textilie s mozností vyváky, nap. Pro ochranu odtokového potrubí je horký prací roztok ped odcerpáním smíchán se studenou vodou a tím ochlazen. Pro textilie z hedvábí, které lze prát rucn nebo v pracce. Rychle 40°/30 min Pro málo znecistné mnozství prádla do 2, 5 kg. Pro osvzení barev u bavlny, prádla pro vyváku, barevného prádla nebo syntetiky odolné proti opotebování. Snizte u tohoto programu mnozství pracího prostedku o polovinu! Barevné prádlo 60 °C + tlacítko , , Intenzívn X" . Pro textilie znecistné skvrnami, nap. Prodlouzením doby praní se znacn nizsí spotebou energie se dosáhne cistní srovnatelného s programem na 90 °C. Barevné prádlo + pedpírka 60 °C Pídavné programy Máchání K Pro siln znecistné textilie, textilie odolné proti opotebování. Oddlený proces máchání s navazujícím odsteováním pro textilie se snadným osetením. Barevné prádlo 30°, 40°, 60 °C Odsteování B Pro textilie odolné proti opotebování. Prádlo se snadným osetením A 30°, 40°, 60 °C Pro textilie se snadným osetením, nap. z bavlny, lnu, syntetiky nebo smsové tkaniny. Oddlený proces odsteování. Prací roztok nebo máchací voda budou ped odstedním odcerpány. U program , , Máchání" a , , Odsteování" dbejte na volbu správné rychlosti odsteování, viz tabulka na str. 16. Jemné prádlo q 30°, 40 °C Pro choulostivé textilie, které lze prát, nap. záclony). 15 Volic poctu otácek pi odsteování Pocet otácek pi odsteování (podle modelu) Program s volicem poctu otácek* 1200 VYVÁKA/BAREVNÉ PRÁDLO BAREVNÉ PRÁDLO s pedpírkou 1200 1200 1000 800 600 600 1000 100 -- 1100 1100 1100 1100 800 600 600 1000 100 -- 1000 1000 1000 1000 800 600 600 1000 100 -- 900 900 900 900 800 600 600 900 100 -- 800 800 800 800 800 600 600 800 100 -- A U q PRÁDLO SE SNADNÝM OSETENÍM* VLNA/HEDVÁBÍ* JEMNÉ PRÁDLO* RUCN PRANÉ TEXTILIE* RYCHLE 40°/30 min 100 Q ODKAPÁNÍ** NEODSTEOVAT*** L * U program , , Prádlo se snadným osetením", , , Jemné prádlo" a , , Vlna/hedvábí" se rychlost odsteování snizuje automaticky. ** Odkapání: Jemné redukované odsteování pi 100 ot/min. *** Neodsteovat: Prádlo zstane v poslední máchací vod. PROGRAM PRO SROVNÁVACÍ A NORMOVANÉ TESTY Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Spotebice stojí na obou , , pedních" koleckách (podle modelu). · Kontrolní systém nevyvázenosti zjistil spatné rozlození prádla v bubnu: - Znovu roztite prádlo a obnovte volbu odstední. · Výpustná hadice je spatn zavedena do odtokového potrubí. · Pípojky pívodní hadice k pracce a vodovodnímu kohoutku netsní: - Zkontrolujte tsnní a pípojky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WOT26351BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WOT26351BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag