Návod k použití BOSCH WI14S440EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WI14S440EU. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WI14S440EU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WI14S440EU.


BOSCH WI14S440EU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1212 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WI14S440EU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pracka se susickou cs Návod k pouzití a instalaci Obsah Návod k pouzití Vseobecné bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ochrana zivotního prostedí / pokyny pro úsporu . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vase nová pracka se susickou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ped prvním praním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ­ Dodrzujte maximální mnozství prádla, tabulka s programy strana 28. ­ Na displeji se zobrazí 2 (zbývající doba) a svítí symboly 5 (susení) a % (spustní programu). ­ Susicí program se spustí. i Praní a susení Programy pro praní a susení spolecn. ­ Na displeji se stídav zobrazuje 2 (zbývající doba) a doporucené mnozství prádla v kg. nastavte teplotu a rychlost odsteování a zvolte píslusné volby pro individuální pizpsobení programu strana 13. Stisknte tlacítko 5 (susení) abyste mohli nastavit volby pro susení strana 14. ­ Dodrzujte maximální mnozství prádla v kg, tabulka s programy strana 28. Stisknte tlacítko A (start/pauza). i Susicí program se stanoví automaticky na základ pracího programu, tabulka s programy strana 28. 15 Konec programu Prací a susicí programy se ukoncí automaticky. Zavete pívod vody, u model s funkcí Aquastop není nutné. Stop po máchání Pokud byla na zacátku pracího cyklu deaktivovaná funkce odsteování $ (bez závrecného odsteování = prádlo zstane lezet v poslední máchací vod), zastaví se prací program po posledním máchání. Pro odcerpání máchací vody a pípadné odstední prádla: Stisknte tlacítko B (odsteování) tolikrát, dokud nebude nastavená pozadovaná rychlost odsteování. Program skoncil, jakmile se na displeji zobrazí . i Maximální rychlost odsteování závisí na zvoleném pracím programu. Pokud prádlo nemá být odsteováno: Stisknte tlacítko B (odsteování) (zobrazí se zbývající doba pro odcerpání). U model s funkcí Aquastop není nutné. Dtská pojistka Zajistní pracky se susickou proti neúmyslné zmn nastavených funkcí. deaktivaci dtské pojistky stisknte soucasn tlacítko Option (volby) a Set (nastavení). Kdyz je dtská pojistka aktivovaná, na displeji svítí E. 16 Cistní a údrzba Bezpecnostní pokyny Nebezpecí úrazu elektrickým proudem!Zásadn spotebic nejdíve odpojte od elektrické sít. Horký prací roztok musí ped vypoustním vychladnout! Plás pracky a ovládací panel Buben Utete mkkým, vlhkým hadrem. Odstraování vodního kamene z bubnu: ­ Pro odstraování vodního kamene z pracky se susickou pouzívejte pouze znackové odstraovace vodního kamene s antikorozním prostedkem. ­ ite se pokyny výrobce pro pouzití a dávkování. ­ Po odstranní vodního kamene a rzi z bubnu nechte nkolikrát probhnout program ' + B Rinse + Spin (máchání + odsteování), aby se odstranily vsechny zbytky kyselin. mince, kanceláské svorky, jehly, hebíky), které zstaly v bubnu, zpsobily rezavé skvrny: ­ Pouzijte cisticí prostedky bez obsahu chloru, ite se pokyny výrobce. Nikdy nepouzívejte ocelovou drátnku. Násypka na prací prostedky V pípad zbytk pracích a osetovacích prostedk: Az nadoraz vytáhnte násypku na prací prostedky. [. . . ] 24 Pokyny pro úsporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pouzití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 K Prací programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12 Konec programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Prací prostedek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 -vlozka pro tekuté prací prostedky . . . . . . . . . . . . . . . . 9 M -vlozka pro tekuté prací prostedky . . . . . . . . . . . . . . 10 Máchání -displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prádlo -pomackání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Molitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -píprava ped praním . . . . . . . . . . 8 -píprava ped susením . . . . . . . . 8 -tídní ped praním . . . . . . . . . . . . . 7 N -tídní ped susením . . . . . . . . . . . 8 Násypka na prací prostedky -vlození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 -popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WI14S440EU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WI14S440EU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag