Návod k použití BOSCH WFD1661BY PROGRAMME CHART

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH WFD1661BY. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH WFD1661BY bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH WFD1661BY.


BOSCH WFD1661BY PROGRAMME CHART: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (43 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH WFD1661BY annexe 1 (3904 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH WFD1661BYPROGRAMME CHART

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pøehled pracích programù Druhy tkanin Berte na vìdomí symboly, které jsou na títcích odìvù. [. . . ] Samostatný odstøeïovací proces, odstøeïování prádla praného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda jsou pøed odstøeïováním odèerpány. Maximální rychlost odstøeïování: 800, 1000 nebo 1200 ot/min (podle modelu). Odèerpání máchací vody po pracím programu s funkcí "stop máchání" «L». etrné oetøování choulostivého prádla. Trvání programu (prùmìrnì v min) *** 15 10 2 * Pro vechny programy bez pøedpírky, nasypte prací prostøedek do pøihrádky II (vlevo). [. . . ] Pøeètìte si jej prosím pozornì a dodrujte uvedené rady a bezpeènostní upozornìní. 8403 cs 9000010148 [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH WFD1661BY

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH WFD1661BY bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag