Návod k použití BOSCH PKG685N24E annexe 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BOSCH PKG685N24E. Doufáme, že uživatelská příručka pro BOSCH PKG685N24E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BOSCH PKG685N24E.


BOSCH PKG685N24E annexe 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1058 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BOSCH PKG685N24E (412 ko)
   BOSCH PKG685N24E annexe 1 (454 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BOSCH PKG685N24Eannexe 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PKG6. . N. . [pl] Instrukcja obslugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 [cs] Návod k pouzití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 [ru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 [hu] Használati utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 *9000283807* 9000283807 3. *1 ë Spis treci Wskazówki dotyczce bezpieczestwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wskazówki dotyczce bezpiecznego uytkowania urzdzenia . 2 Przyczyny uszkodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ochrona rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ekologiczna utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Wskazówki dotyczce oszczdzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Opis urzdzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dobu trvání mzete nastavovat az na 99 minut. 3 Automatický timer [ 2. Bhem následujících 10 sekund zvolte v oblasti nastavování Pomocí této funkce mzete pedvolit dobu trvání pro vsechny varné zóny. Pi kazdém zapnutí varné zóny se zacne odpocítávat pedvolená doba trvání. Po uplynutí doby trvání se varná zóna automaticky vypne. Postup pro zapnutí automatického timeru je popsaný v kapitole Základní nastavení. Upozornní: Mzete zmnit dobu trvání pro nkterou varnou zónu nebo automatický timer pro varnou zónu vypnout: Zvolte varnou zónu a dvakrát se dotknte symbolu 0. V oblasti nastavování zmte dobu trvání nebo ji nastavte na <<. pozadovanou dobu trvání. PLQ 3 Kuchyský budík S kuchyským budíkem mzete nastavit dobu az 99 minut. Je nezávislý na vsech ostatních nastaveních. Takto provedete nastavení 1. Dotýkejte se symbolu 0, dokud se nerozsvítí ukazatel V pro kuchyský budík. Na ukazateli timeru svítí <<. Doba trvání se zacne odmovat. Pokud jste nastavili dobu trvání pro více varných zón, mzete si nechat zobrazit kazdou dobu trvání. Za tímto úcelem zvolte píslusnou varnou zónu. Po uplynutí nastaveného casu Po uplynutí doby trvání se varná zóna vypne. V oblasti nastavování nastavte pozadovaný cas. Po nkolika sekundách se zacne cas odmovat. Po uplynutí nastaveného casu Po uplynutí nastaveného casu zazní akustický signál. Zmna casu Dotýkejte se symbolu 0, dokud se nerozsvítí ukazatel V pro kuchyský budík. V oblasti nastavování nastavte pozadovaný cas. Automatické casové omezení Pokud je varná zóna v provozu delsí dobu a nezmníte nastavení, aktivuje se automatické casové omezení. Jakmile se dotknete libovolné ovládací plosky, ukazatel zhasne. Za jak dlouho se aktivuje casové omezení, závisí na nastaveném stupni vaení (1 az 10 hodin). 21 Blokování pi utírání Pokud chcete ovládací panel utít, kdyz je varná deska zapnutá, mohla by se zmnit nastavení. Aby se to nestalo, je vase varná deska vybavená funkcí blokování pi utírání. Ovládací panel mzete otít, aniz by se zmnila nastavení. Upozornní: Na hlavní vypínac se funkce blokování pi utírání nevztahuje. [. . . ] Ügyeljen a csomagoláson található tisztítási utasításokra. Soha ne használjon: higítatlan kézi mosogatószert mosogatógéphez használatos tisztítószert súrolószert agresszív tisztítószert, mint pl. tzhelytisztító sprayt vagy folteltávolítót karcolást okozó szivacsot magasnyomású vagy gzsugaras tisztítógépet Az ers szennyezdést legjobban a kereskedelemben kapható üvegkaparóval távolíthatja el. Az erre alkalmas üvegkaparó az ügyfélszolgálatnál vagy eboltunkban szerezhet be. 45 Üzemzavar elhárítása Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról van szó. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BOSCH PKG685N24E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BOSCH PKG685N24E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag