Návod k použití BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES. Doufáme, že uživatelská příručka pro BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES.


BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (351 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES (353 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] (Zeptejte se odborného prodejce Blaupunkt nebo se informujte na internetových stránkách www. blaupunkt. com) B Pípojka USB pro penos dat C Zásuvka AV-IN/OUT pro systém pro couvání a jiné audio / video pístroje 3 Obsah Pehled funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bezpecnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 První uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dodávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sejmutí ochranné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dobíjení akumulátor (Aku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zapnutí zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nastavení jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Výbr záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Montáz do vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Píklad montáze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Montáz drzáku s písavkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pipevnní skoepiny pístroje . . . . . . . . . . . . . . 11 Upevnní pístroje do skoepiny . . . . . . . . . . . . 11 Vyjmutí zaízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Demontáz drzáku s písavkou . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pehrávání audia pes reproduktory ve vozidle (funkce AUDIO-MIX) . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zapínání / vypínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obsluha menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hlavní menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Inteligentní doplkové funkce. . . . . . . . . . . . . 13 Pehled tlacítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zadání s chybovou tolerancí . . . . . . . . . . . . . . . 13 Seznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informace o GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fungování GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zobrazit informace GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Základní nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavení casového pásma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zadání domácí adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aktivace dotazu na PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aktivace dotazu na PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zablokování/odblokování pístroje . . . . . . 15 4 Zadání Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadání cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadání zem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadání adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zadat koordináty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pouzít domácí adresu jako cíl . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pevzít cíl z mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hlasové zadávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zvlástní cíle (POI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zvlástní POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 My POIs (Moje POI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nadregionální POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zahájení vkládání POI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vybrat polohu POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Vybrat POI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Telefonát do zvlástního cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Plánování cest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zahájení plánování cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cestu nahrát z pamové karty . . . . . . . . . . . . . . 20 Zadání cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zpracování cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nejprve zacnte zde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nejprve zacnte s výpoctem zde . . . . . . . . . . . . 21 Ukoncení plánování cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pouzití cíle z pamti cíl / cest . . . . . . . . . . . 21 Dalsí funkce po zadání cíle / plánování cesty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Informace o zemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Simulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Spustní simulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nastavení simulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ulození polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pam cíl & cest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ulozit cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ulození cíle nebo cesty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ulození posledního cíle nebo cesty . . . . . 24 Obsah Zpracování cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Smazat vsechny cíle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zálohovat cíle (Zálohová kopie) . . . . . . . . . . . . . 25 Export cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Import cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Výpocet trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Spustní výpoctu trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stanovení mozností tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Spustní navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Zadání cíle bhem navádní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dosazení cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ukoncení navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Porucha píjmu GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Navádní k cíli off-road (Geocoaching) 28 Práce s mapou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Posunutí mapy a mítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Poklepání na mapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ikony a symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nastavení mapy / navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zobrazit píjezd / zbývající dobu jízdy . . 29 Zapínání / vypínání automatického zoomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Výbr záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Výbr jednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zobrazení / skrytí rychlosti a výsky. . . . . . 30 Nasmrování kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Výbr zobrazení kamery / videa . . . . . . . . . . 30 Zobrazení/skrytí zvlástních cíl na dálnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hlasové pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Hlasové zadávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Denní / nocní rezim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rychlostní limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Automatické pokracování cesty . . . . . . . . . . 32 Zobrazení / skrytí turistických informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zobrazení mapy v prbhu navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Pomoc pi navigaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Informace o trase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pokyny k POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rychlostní limit (rozpoznávání dopravních znacek) . . . . . . . . . 33 Video bhem navádní na cíl (True Navigation). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hlasový výstup v prbhu navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Dalsí funkce bhem navádní na cíl . . . . . 34 Zobrazení informací k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Perusení navádní na cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Peskocit dalsí cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zobrazení seznamu cest a zadání blokací 35 Zobrazení / skrytí úseku trasy. . . . . . . . . . . . . 35 Blokování úsek trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zrusení blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Výpocet alternativní trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zadat blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zadání blokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zrusení blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Funkce TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Aktivace píjmu TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zobrazení dopravních problém na map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zobrazování dopravních hlásení . . . . . . . . . . . . 36 Zapnutí automatického objízdní dopravních zácep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Nastavení TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Funkce bluetooth (Telefon). . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Spustní aplikace bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Funkce handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Odchozí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Píjem nebo odmítnutí píchozího hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5 Obsah Ukoncení hovoru a dalsí funkce . . . . . . . . . . 38 Správa seznamu hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Nahrávání telefonního seznamu . . . . . . . . . . 39 Volání z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . 39 Pidat záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Úprava záznam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Krátké zprávy (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Psaní SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Píjem / odesílání posty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Penos audia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Penos soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Odeslání / stazení dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zízení bluetoothového spojení. . . . . . . . . . . . . . 41 Spojení s mobilním telefonem . . . . . . . . . . . . 41 Pipojení k navigacnímu pístroji. . . . . . . . . 41 Zízení a zrusení bluetoothového spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Spojení dalsích mobilních telefon s navigacním pístrojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nastavení bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Aktivace a deaktivace funkce bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zapínání / vypínání viditelnosti . . . . . . . . . . . 43 Spojená zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Vyzváncí tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Automatické spojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zadání Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Nastavení RAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Automatické pijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ilustrovaný jazykový prvodce. . . . . . . . . . . . 44 Funkce kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fotografování (Geotagging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Filmování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vlození a vyjmutí pamové karty . . . . . . . . . . . 45 Spustní Entertainmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pehrávání hudebních soubor . . . . . . . . . . . . . 46 Ekvalizér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Náhodné pehrávání (Mix) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Opakované pehrávání (Repeat) . . . . . . . . . 47 Zobrazení ID3-tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Zobrazení seznamu hudby (Browse) . . . 47 Ukázat obrazové soubory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Prezentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zobrazení adresy souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Otocit obrázek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Zobrazení seznamu obrázk (Browse) . 48 Pehrát videsoubory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Pipojení kamery pro couvání nebo externího zdroje audio-/videa . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pouzití navigacního pístroje jako zdroj videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pouzití externího pístroje jako zdroje videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Televize (DVB-T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Aktivace píjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spustní aplikace DVB-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Vyhledání vysílace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Výbr stanice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Sestavení seznamu oblíbených stanic . . . . . 51 Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Elektronický programový casopis (EPG) . 52 Nastavení DVB-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Funkce Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pipojení k Internetu (Nastavení WLAN) . . 54 Spojení s dosazitelnou sítí WLAN . . . . . . . . 54 Rucn nastavit a spojit nedostupnou sí WLAN (SSID je potlacená) . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ukoncení spojení se sítí WLAN . . . . . . . . . . . 55 Webový prohlízec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Lista se symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Zobrazit webovou stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 6 Obsah Výbr webových stránek / adres z historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Pidání a výbr zálozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Vyhledání textu v aktuální webové stránce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Základní nastavení webového prohlízece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ukoncit webový prohlízec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 E-mailová korespondence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zalození e-mailové adresy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Správa a údrzba e-mailového úctu. . . . . . . 58 Nastavení pro odesílání a pijímání . . . . . . 59 Nastavení spamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dalsí nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Pouzívání funkce e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Zpracování e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Internetové volání (VoIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zalození VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Pouzívání VoIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Internetové rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pro poslech internetového rádia . . . . . . . . . 62 Stanici pidat k oblíbeným polozkám a opt ji odtud odebrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ulozit novou stanici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Podcasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Stahování podcast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Stahování a pehrávání epizod . . . . . . . . . . . 63 Zpracování podcast / epizod . . . . . . . . . . . . 63 Funkce Kancelá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Spustní aplikace Kancelá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Zobrazení dokument (Viewer) . . . . . . . . . . . . . 64 Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Textový editor (Notepad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Program kreslení (Paint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kalendá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kalkulacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Diktafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Pehrání záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zpracování záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Zablokování záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Správce soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Moje soubory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Moje soubory v interní pamti . . . . . . . . . . . . . . . 67 Pehrávat nebo prohlízet moje data . . . . . . . . 67 Penos Mých soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Penos dat pomocí pamové karty . . . . . . . . 68 Nahrávání dat na pamovou kartu . . . . . . 68 Nahrávání dat z pamové karty do pamti. · Pístroj nevystavujte pílis nízkým (pod -20 °C) a velmi vysokým (nad 60 °C) teplotám, nap. v blízkosti ohn, topných tles nebo jej nenechávejte v automobilu zaparkovaném na pímém slunci. V pístroji by se jinak mohla kondenzovat vlhkost nebo by se pístroj mohl pehát. [. . . ] Automatické spojení Jestlize pístroj vypnete, bluetoothové spojení se perusí. Automatické spojení pístroje spojí ihned po optovném zapnutí. Na druhé stránce menu Bluetooth u Settings (Nastavení bluetooth) poklepejte na symbol pro zapnutí automatického spojení (zatrhnout) nebo vypnutí (nezatrhnout). Zadání PIN Pokud chcete pístroje spojit pes bluetooth, budete vyzváni k zadání PIN. Na druhé stránce menu Bluetooth u Settings (Nastavení bluetooth) poklepejte na symbol. Nastavení RAS Pro pipojení k Internetu pes navigacní pístroj (kap. Pro pouzití vaseho mobilního telefonu jako modemu vytvote spojení s navigacním pístrojem. Upozornní: Nezapomete, ze pro pipojení k Internetu musí být mobilní telefon spojen za pouzití bluetoothového profilu , , DUN" (Dialup Networking Profile) ­ (kap. , , Pipojení k navigacnímu pístroji"). u u u u u u u u 43 Funkce bluetooth | Ilustrovaný jazykový prvodce | Funkce kamery Zeptejte se provozobatele vasí sít na následující nastavení nebo je dohledejte v návodu na pouzití mobilního telefonu: · APN: nap. , , tm" · DHCP (opce) · DNS 1/2 (opce) · Vytácení: Úcastnické císlo · Login-Skript (opce) Pedpoklad: · Mobilní telefon s funkcí modemu · Zízení bluetoothového spojení Na druhé stránce menu Bluetooth u Settings (Nastavení bluetooth) poklepejte na symbol. u Poklepejte na ikonu pro provedení píslusného nastavení. Krom toho mzete fotografii a tím i místo snímku vybrat pímo jako zvlástní cíl (kap. Aktivace nastavení fotofunkce u (Vypnutý rezim videa (nezatrhnout)). u Pro poízení snímku stisknte tlacítko VOL ­ nebo VOL +. Fotografie se ulozí ve slozce , , TravelPilot" > , , Photo". Mzete vymazat vsechny fotografie nebo vybrat jednu fotografii a smazat ji (poklepat na název souboru). u Poklepejte na ikonu pro odchod z menu. Entertainment V menu Entertainment (Entertainment) mzete pehrávat hudbu nebo prohlízet obrazové soubory a videa. Nebo strávíte cas sledováním televize (DVB-T) nebo rznými hrami. Odvedení pozornosti od provozu mze zpsobit nehodu Jestlize ídíte auto, funkci Entertainment nepouzívejte. Tyto aplikace mohou být pouzívány pouze pi stojícím vozidle s vypnutým motorem. Vlození a vyjmutí pamové karty Pístroj pouzívá data nezávisle na tom, jestli jsou ulozena v jeho pamti nebo na pamové kart. 45 Entertainment u Pamovou kartu zasunujte do strbiny kontaktem dpedu tak dlouho, dokud karta nezaskocí. Jestlize chcete pamovou kartu po pouzití opt vyjmout: u Ukoncete popípad vsechny na aplikace bzící na pamové kart, nap. u Ve strbin opatrn tlacte na pamovou kartu tak dlouho, dokud se neuvolní. [. . . ] Ensure that the memory card was formatted using the file system FAT 1 or FAT : ­ To do so, select My Computer (PC) or Finder (Mac). ­ Right-click on the removable media drive or the drive that appears and select Format > FAT (PC). - or ­ Click on Programs > Utilities > Hard Disk Utilities, select the memory card, and click on the Delete tab. Step 2 ­ Inserting the memory card in the device Switch off the device with the On/Off switch. Insert your memory card with the contacts to the front in the card slot until the card engages. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu BLAUPUNKT GTT 1200 MYSTIC SERIES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag