Návod k použití ASUS X5DIJ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS X5DIJ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS X5DIJ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS X5DIJ.


ASUS X5DIJ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1688 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS X5DIJ (1144 ko)
   ASUS X5DIJ (1436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS X5DIJ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZ4574 Notebook ­ uzivatelská pírucka Bezen 2009 Obsah Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Píprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pouzívání dotykové plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Seznámení s díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tyto bezpecnostní produkty jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabrauje odstranní notebooku z upevnného pedmtu. Nkteré bezpecnostní produkty mohou obsahovat také detektor pohybu, který pi pohybu spoustí zvukovou výstrahu. Vzduchové otvory Vzduchové otvory slouzí pro písun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku. DLEZITÉ!Zabrate zablokování vtracích otvor papírem, knihami, odvy, kabely nebo jinými pedmty ­ v opacném pípad mze dojít k pehátí. 2 10 Notebook ­ uzivatelská pírucka Pední strana 1 2 1 1 Reproduktorový systém Systém integrovaných stereofonních reproduktor umozuje poslech zvuku bez dalsího píslusenství. Multimediální zvukový systém je vybaven digitální kontrolou zvuku, címz je dosazeno bohatého, sytého zvuku (jest lepsích výsledk se docílí vyuzitím externích sluchátek nebo reproduktor). Slot pro pam flash Aby bylo mozné pouzívat pamové karty ze zaízení, jako jsou napíklad digitální fotoaparáty, pehrávace MP3, mobilní telefony a osobní organizéry PDA, je teba obvykle samostatn zakoupit externí ctecku pamových karet. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostní cteckou pamových karet, která dokáze pohodln nacítat a zapisovat na adu pamových karet flash, které jsou uvedené dále v této pírucce. 2 Notebook ­ uzivatelská pírucka 11 Obnova notebooku Pomocí oddílu pro obnovu Oddíl pro obnovu rychle obnoví software notebooku do pvodního funkcního stavu. Ped pouzitím oddílu pro obnovení zkopírujte vase datové soubory (napíklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na síovou jednotku a zapiste si vlastní nastavení konfigurace (napíklad síová nastavení). O oddílu pro obnovení Oddíl pro obnovení je prostor na vasem pevném disku, který je vyhrazen pro obnovu operacního systému, ovladac a nástroj, které byly nainstalovány do vaseho notebooku pi výrob. UPOZORNNÍ: Neodstraujte oddíl s názvem , , RECOVERY". Oddíl pro obnovení byl vytvoen pi výrob a v pípad jeho odstranní uzivatelem jej nelze obnovit. Pokud se pi obnov setkáte s problémy, navstivte s notebookem autorizované servisní stedisko spolecnosti ASUS. Pouzívání oddílu pro obnovení: 1. Stisknutím klávesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows [EMS povoleno]. Pectte si obrazovku , , ASUS Preload Wizard" a klepnte na tlacítko Dalsí. Vyberte volbu oddílu a klepnte na tlacítko Dalsí. Volby oddílu: Obnovit Windows pouze do prvního oddílu. Tato moznost odstraní pouze první oddíl, umozní vám zachovat ostatní oddíly a vytvoí nový systémový oddíl jako jednotku , , C". Tato moznost odstraní z vaseho pevného disku vsechny oddíly a vytvoí nový systémový oddíl jako jednotku , , C". 1 Notebook ­ uzivatelská pírucka 5. Obnovit Windows na celý pevný disk se 2 oddíly. Tato moznost odstraní z vaseho pevného disku vsechny oddíly a vytvoí dva nové oddíly , , C" (60 %) a , , D" (40 %). Pi obnovování postupujte podle zobrazených pokyn. Aktuální ovladace a nástroje jsou k dispozici na webu www. asus. com. Pouzívání disku DVD pro obnovení (u vybraných model) Vytvoení disku DVD pro obnovení: 1. Poklepejte na ikonu AI Recovery Burner na pracovní plose systému Windows. [. . . ] Zkontrolujte tyto informace u ART (www. art-telecom. fr) Vase WLAN karta vysílá mén nez 100 mW, ale více nez 10 mW. Notebook ­ uzivatelská pírucka 1 Poznámky k bezpecnosti UL U telekomunikacních zaízení (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo zaízení elektricky propojeno s telekomunikacní sítí s uzemnným provozním naptím, jez ve spicce nepesahuje 200 V a v kombinaci spicka - spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo pouzíváno v souladu s Národním pepisem o elektrickém proudu (NFPA 70). Pi pouzívání modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbát na základní bezpecnostní opatení, aby se snízilo nebezpecí pozáru, elektrického soku a zranní osob; k opatením patí: · · · Nepouzívejte notebook v blízkosti vody, nap. blízko vany, umyvadla, dezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíz bazénu. Nepouzívejte notebook bhem bouky s elektrickými výboji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS X5DIJ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS X5DIJ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag