Návod k použití ASUS V9400 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR CZECH EDITION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS V9400. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS V9400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS V9400.


ASUS V9400 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR CZECH EDITION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7055 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS V9400 SOFTWARE REFERENCE (11561 ko)
   ASUS V9400 DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE (7045 ko)
   ASUS V9400 ASUS GRAPHIC CARD SOFTWARE REFERENCE FOR CZECH EDITION (11566 ko)
   ASUS V9400 SPEED SETUP POSTER (9582 ko)
   ASUS V9400 SOFTWARE REFERENCE (5189 ko)
   ASUS V9400 SOFTWARE REFERENCE GUIDE (1545 ko)
   ASUS V9400 SOFTWARE INSTALLATION GUIDE (12250 ko)
   ASUS V9400 DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE (12381 ko)
   ASUS V9400 SOFTWARE REFERENCE GUIDE ENGLISH VERSION E1496 (1545 ko)
   ASUS V9400 ASUS GRAPHIC CARD SOFTWARE REFERENCE FOR ENGLISH EDITION (5190 ko)
   ASUS V9400 ENGLISH EDITION VGA CARD SOFTWARE INSTALLATION GUIDE, VERSION E1262. (12254 ko)
   ASUS V9400 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR ENGLISH EDITION (12388 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS V9400ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR CZECH EDITION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Grafická karta Ovladace a nástroje Instalacní pírucka Cz1836 První vydání 2005 Copyright© 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Zádná cást této pírucky, vcetn popsaných výrobk a softwaru, nesmí být kopírována, penásena, pepisována, ukládána do pamového zaízení nebo pekládána do jakéhokoliv jazyka v zádné form ani zádnými prostedky vyjma dokumentace, které kupující vytvoí jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti ASUSTeK COMPUTER INC. V následujících pípadech nebude záruka na výrobek nebo servis prodlouzena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo zmna produktu, která nebyla písemn povolena spolecností ASUS; nebo (2) sériové císlo výrobku je poskozeno nebo chybí. SPOLECNOST ASUS POSKYTUJE TUTO PÍRUCKU "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VCETN, ALE BEZ OMEZENÍ, NA PEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. [. . . ] Finish (Dokoncit) 10 Grafická karta ady ASUS NVIDIA 2. 2 Aktualizace ovladace zobrazení operacního systému Windows® Nejaktuálnjsí ovladac zobrazení pro tuto grafickou kartu ASUS je k dispozici na webu spolecnosti ASUS (www. asus. com). Aktualizace ovladace zobrazení operacního systému Windows®: 1. Vyberte píkaz S e t t i n g s ( N a s t a v e n í ) a potom klepnte na polozku C o n t r o l P a n e l ). (Ovládací panely) V okn Ovládací panely poklepejte na ikonu S y s t e m ). Hardware Klepnte na tlacítko D e v i c e Manager (Správce zaízení) a potom poklepejte na polozku Display adapters (Grafické ). adaptéry) Vyberte aktuální grafický adaptér a potom klepnte na ikonu P r o p e r t i e s i c o n ). (Vlastnosti) 3. 4. 5. 6. V dialogovém okn Vlastnosti vyberte kartu D r i v e r ( O v l a d a c ) a potom klepnte na tlacítko U p d a t e D r i v e r ). (Aktualizovat ovladac) Instalaãní pfiíruãka 11 7. Vyberte moznost I n s t a l l f r o m a list or specific location (Advanced) [Instalovat ze seznamu ci daného umístní (pro zkusené u z i v a t e l e ) ] a potom klepnte na tlacítko N e x t ( D a l s í ) ). 8. Vyberte moznost D o n ' t search. I will choose the driver to install (Nevyhledávat, zvolím o v l a d a c k i n s t a l a c i ) a potom klepnte na tlacítko N e x t ). (Dalsí) Na dalsí obrazovce klepnte na tlacítko Have Disk (Z diskety. . . ) a potom klepnte na tlacítko Next (Dalsí) (Dalsí). Kdyz se vás instalacní program dotáze na umístní ovladace, klepnutím na tlacítko B r o w s e ( P r o c h á z e t ) vyhledejte soubor ovladace ulozený na pevném disku, na síti, na disket nebo v jednotce CD-ROM. Aplikace vás vyzve, abyste pro dokoncení instalace restartovali pocítac. Yes (Ano) 9. 12 Grafická karta ady ASUS NVIDIA 2. 3 Odebrání ovladace grafického adaptéru Chcete-li nahradit ovladac grafického adaptéru nebo pokud jej jiz nepotebujete, podle pokyn v této cásti jej zcela odeberte. Odebírání ovladac grafického adaptéru: 1. Klepnte na tlacítko S t a r t a potom na píkaz C o n t r o l P a n e l ). (Ovládací panely) Poklepáním na ikonu A d d o r Remove Programs (Pidat nebo odebrat programy) v Ovládacích panelech zobrazíte obrazovku A d d o r R e m o v e Programs (Pidat nebo ). odebrat programy) V seznamu vyberte A S U S N V I D I A D r i v e r a potom klepnte na tlacítko C h a n g e / Remove (Zmnit nebo ). Aplikace vás vyzve, abyste pro dokoncení instalace restartovali pocítac. 5. Instalaãní pfiíruãka 13 3. Nástroje Tato grafická karta je vybavena inovativními technologiemi, které promní vás pocítac v inteligentní centrum multimédií. Podle pokyn v této cásti mzete tyto nástroje instalovat nebo odebírat. Po nainstalování ovladac VGA pro tuto grafickou kartu pouzijte doporucené metody k instalaci následujících nástroj: A. je funkce pro audio/video komunikaci v reálném case, která pinásí nové zázitky pi hraní interaktivních her. [. . . ] Nesprávná nastavení hardwaru základní desky v systému. (napíklad pipojení ovládacího panelu systému) · Zkontrolujte, zda jsou správn pipojeny kabely ovládacího panelu systému. (napíklad vypínac napájení, resetovací tlacítko) · Zkontrolujte, zda jsou procesor, ventilátor procesoru a/nebo pamové moduly DIMM v dobrém funkcním stavu a zda jsou správn zapojeny. Pícina esení Pícina esení Pícina esení Instalaãní pfiíruãka A-1 Problém Pícina esení Pícina esení Nesprávný pomr barev Karta pravdpodobn nebyla nainstalována správn. Zkontrolujte, zda karta není v patici naklonná nebo vychýlená. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS V9400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS V9400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag