Návod k použití ASUS MS228H-C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS MS228H-C. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS MS228H-C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS MS228H-C.


ASUS MS228H-C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1526 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS MS228H-C (1039 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS MS228H-C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-1 3. 1. 2 Popis funkcí OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Přehled specifikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Odstraňování problémů (časté dotazy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Podporované provozní režimy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zabráníte tak poškození monitoru v důsledku přepěťových špiček (rázů). Nezasunujte žádní cizí předměty ani nelijte žádnou tekutinu do otvorů ve skříni monitoru. Pro zajištění uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s počítači s označením UL, které jsou vybaveny příslušně zkonfigurovanými zástrčkami na 100 - 240 V ~. Dojde-li k technickým problémům s monitorem, obraťte se na kvalifikovaného technika nebo prodejce. ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ iv Údržba a čištění ‧ Před zvednutím nebo přesunutím monitoru doporučujeme odpojit kabely a napájecí kabel. Při přemísťování monitoru dodržujte správný postup zvedání. Při zvedání nebo přenášení uchopte monitor za okraje. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Povrch monitoru čistěte netřepivým a neabrazivním hadříkem. Ulpělé nečistoty očistěte hadříkem navlhčeným v roztoku jemného čisticího prostředku. Zásadně nenanášejte čistič přímo na obrazovku, protože by mohl vniknout do monitoru a způsobit úraz elektrickým proudem. ‧ ‧ Následující příznaky jsou u tohoto monitoru normální: ‧ Vzhledem k podstatě fluorescenčního světla může obrazovka monitoru při prvním použití blikat. Vypněte a zapněte vypínač, aby blikání zmizelo. S ohledem na používanou pracovní plochu může být jas obrazovky mírně nerovnoměrný. Poté, co byl na obrazovce několik hodin zobrazen stejný obraz, může se až několik hodin setrvačně zobrazovat dosvit. Obrazovka se pomalu obnoví nebo můžete na několik hodin vypnout napájení. Pokud obrazovka zhasne nebo bliká nebo pokud již nelze monitor rozsvítit, požádejte prodejce nebo servisní středisko o opravu. Neopravujte monitor vlastními silami! ‧ ‧ ‧ Symboly, terminologie a zkratky v této příručce VAROVÁNÍ: Tyto informace zabraňují zranění uživatele během provádění úkonu. UPOZORNĚNÍ: Tyto informace zabraňují poškození komponent během provádění úkonu uživatelem. DŮLEŽITÉ: Pokyny, které při provádění úkonu MUSÍTE dodržovat. POZNÁMKA: Tipy a dodatečné informace, které mají pomoci uživateli při používání. v Zdroje dalších informací Další informace a aktualizace produktu a softwaru jsou k dispozici z následujících zdrojů. Webové servery společnosti ASUS Aktuální informace o hardwarových a softwarových produktech ASUS jsou k dispozici na globálních webových stránkách společnosti ASUS. Doplňková dokumentace Výrobek může být dodáván s doplňkovou dokumentaci poskytnutou prodejcem, například záruční kartou. Tato dokumentace se s výrobkem nedodává standardně. vi 1. 1 Vítejte! Děkujeme vám za zakoupení monitoru LED ASUS® MS228H! [. . . ] Obraz je neklidný nebo je v obraze • Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen k monitoru a k počítači. patrné vlnivé vzorování • Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení. V zobrazeném obrazu jsou barevné • Prohlédněte kabel signálu a zkontrolujte zda nejsou ohnuté žádné kolíky. poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá) • Prostřednictvím nabídky OSD resetujte nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS MS228H-C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS MS228H-C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag