Návod k použití ASUS K70AE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS K70AE. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS K70AE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS K70AE.


ASUS K70AE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2149 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS K70AE (1085 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS K70AE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZ4806 Notebook ­ uzivatelská pírucka Cerven 2009 Obsah Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Píprava notebooku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pouzívání dotykové plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nouzové vysunutí optické mechaniky (umístní se lisí podle modelu) Nouzové vysunutí se pouzívá pro vysunutí pihrádky optické mechaniky v pípad poruchy elektronického vysouvání. Nouzové vysunutí nepouzívejte místo elektronického vysouvání. 4 Zadní strana HDMI 1 2 3 4 1 1 Port Kensington® Lock Port Kensington® lock umozuje zajistní notebooku za vyuzití bezpecnostních produkt pro notebook, jez jsou kompatibilní s Kensington® . Tyto bezpecnostní produkty jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabrauje odstranní notebooku z upevnného pedmtu. Nkteré bezpecnostní produkty mohou obsahovat také detektor pohybu, který pi pohybu spoustí zvukovou výstrahu. 10 Notebook ­ uzivatelská pírucka 2 HDMI Port HDMI (u vybraných model) HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzální rozhraní digitálního zvuku/ videa mezi libovolným zdrojem zvuku/videa, napíklad settop box, pehrávac DVD a pijímac A/V, a zvukovým a/nebo obrazovým monitorem, napíklad digitální televizor (DTV). Podporuje standardní video, vylepsené video nebo video s vysokým rozlisením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu. Penásí veskeré standardy ATSC HDTV a podporuje 8kanálový digitální zvuk s dostatecnou síkou pásma pro uspokojení budoucích vylepsení nebo pozadavk. Vzduchové otvory 1 Vzduchové otvory slouzí pro písun chladného a odvod teplého vzduchu z notebooku. Zabrate 3 zablokování vtracích otvor papírem, knihami, odvy, kabely nebo jinými pedmty ­ v opacném pípad mze dojít k pehátí. 4 Vzduchové otvory 2 (u vybraných model) Pední strana 1 1 1 Reproduktorový systém Systém integrovaných stereofonních reproduktor umozuje poslech zvuku bez dalsího píslusenství. Multimediální zvukový systém je vybaven digitální kontrolou zvuku, címz je dosazeno bohatého, sytého zvuku (jest lepsích výsledk se docílí vyuzitím externích sluchátek nebo reproduktor). Zvuk je ízen softwarov. Notebook ­ uzivatelská pírucka 11 Obnova notebooku Pomocí oddílu pro obnovu Oddíl pro obnovu rychle obnoví software notebooku do pvodního funkcního stavu. Ped pouzitím oddílu pro obnovení zkopírujte vase datové soubory (napíklad soubory PST aplikace Outlook) na diskety nebo na síovou jednotku a zapiste si vlastní nastavení konfigurace (napíklad síová nastavení). O oddílu pro obnovení Oddíl pro obnovení je prostor na vasem pevném disku, který je vyhrazen pro obnovu operacního systému, ovladac a nástroj, které byly nainstalovány do vaseho notebooku pi výrob. UPOZORNNÍ: Neodstraujte oddíl s názvem , , RECOVERY". Oddíl pro obnovení byl vytvoen pi výrob a v pípad jeho odstranní uzivatelem jej nelze obnovit. Pokud se pi obnov setkáte s problémy, navstivte s notebookem autorizované servisní stedisko spolecnosti ASUS. Pouzívání oddílu pro obnovení: 1. Stisknutím klávesy [Enter] vyberte polozku Instalace Windows [EMS povoleno]. Pectte si obrazovku , , ASUS Preload Wizard" a klepnte na tlacítko Dalsí. Vyberte volbu oddílu a klepnte na tlacítko Dalsí. Volby oddílu: Obnovit Windows pouze do prvního oddílu. Tato moznost odstraní pouze první oddíl, umozní vám zachovat ostatní oddíly a vytvoí nový systémový oddíl jako jednotku , , C". Pi obnovování postupujte podle zobrazených pokyn. VAROVÁNÍ: Bhem procesu obnovování nevyjímejte disk DVD pro obnovení (pokud k tomu nebudete vyzváni) nebo budou vase oddíly nepouzitelné. Aktuální ovladace a nástroje jsou k dispozici na webu www. asus. com. 1 Notebook ­ uzivatelská pírucka Deklarace a prohlásení o bezpecnosti Prohlásení Federální komise pro komunikaci Toto zaízení je v souladu s pravidly FCC, cást 15. Pro provoz musí splovat tyto dv podmínky: · · Zaízení nesmí být zdrojem skodlivého rusení. [. . . ] blízko vany, umyvadla, dezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíz bazénu. Nepouzívejte notebook bhem bouky s elektrickými výboji. Nepouzívejte notebook poblíz oblasti s unikajícím plynem. Jako zdroje napájení výrobku pozaduje UL 1642 pouzívat krycí primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou píms nebo lithiové ionty a mohou být tvoeny bu jednou, dvma nebo více elektrochemickými bukami, které jsou propojeny sériov, paraleln, nebo obma zpsoby a pevádjí chemickou energii na energii elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce. · · Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohn, mze dojít k explozi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS K70AE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS K70AE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag