Návod k použití ASUS K50ID

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS K50ID. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS K50ID bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS K50ID.


ASUS K50ID : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1450 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS K50ID (1739 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS K50ID

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Při výměně použijte výhradně typ doporučený výrobcem. ≥ Při likvidaci akumulátorů se, prosím, obraťte na místní instituce nebo dealera a zeptejte se na správný způsob likvidace. ∫ EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na identifikačním štítku. UPOZORNĚNÍ! Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ neinstalujte ani nevkládejte toto zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo podobného ohraničeného prostoru. Ujistěte se o řádném větrání zařízení. ≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a podobnými předměty. [. . . ] Akumulátor VW-VBT190 Síťový adaptér VSK0781 Síťový kabel K2CQ2YY00117 Volitelné příslušenství Některá volitelná příslušenství nemusí být v některých zemích dostupná. Nabíječka akumulátoru (VW-BC10E) Akumulátor (lithium/VW-VBT190) Akumulátor (lithium/VW-VBT380) Mini kabel HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30) Širokoúhlý objektiv (VW-W4907H)* Sada filtrů (VW-LF46NE)* Stereo mikrofon (VW-VMS10E) Patka (VW-SK12E) Sada příslušenství (VW-ACT190E) * Nastavte blesk na hodnotu ([VYP. ]), nastavte přisvětlení videa na hodnotu ([VYP. ]). USB kabel K2KYYYY00201 Mini kabel HDMI K1HY19YY0021 Patka pro příslušenství VYC1055 CD-ROM Software CD-ROM Návod k použití VFF1123 (CZE) VQT4Q82 31 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 32 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Příprava Elektrické napájení ∫ Akumulátory, které lze použít v tomto zařízení V tomto zařízení může být použit akumulátor VW-VBT190/VW-VBT380. ≥ Zařízení disponuje funkcí rozeznání akumulátorů, které umožňují bezpečné použití. Specifický akumulátor (VW-VBT190/VW-VBT380) tuto funkci podporuje. Jediným druhem akumulátorů, který je vhodný pro toto zařízení, je originální výrobek od firmy Panasonic a akumulátory vyrobené jinými společnostmi a certifikované firmou Panasonic. Panasonic proto nemůže zaručit kvalitu, výkonnost ani bezpečnost akumulátorů, které byly vyrobeny jinými společnostmi a nejsou originálními výrobky firmy Panasonic. Bylo zjištěno, že na některých trzích jsou dostupné nepravé akumulátory, které jsou značně podobné originálním výrobkům. Některé z těchto akumulátorů nejsou patřičně chráněné vnitřní ochranou, která splňuje požadavky bezpečnostních standardů. Existuje možnost, že tyto akumulátory budou příčinou požáru nebo výbuchu. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení.  ∫ Připojení k síťové zásuvce Toto zařízení lze používat s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě po zapnutí zařízení s připojeným síťovým adaptérem. Používejte jej spolu s akumulátorem při dlouhodobém záznamu s připojeným síťovým adaptérem. A Zásuvka pro DC vstup ∫ Nabíjení prostřednictvím připojení k jinému zařízení Nabíjení lze provádět prostřednictvím připojení k jinému zařízení pomocí USB kabelu (dodaného). Základní použití Volba média pro záznam [HC-V720M] Karta a vestavěná paměť mohou být zvoleny samostatně pro záznam filmů a statických snímků. 1 2 3 4 Změňte režim na nebo . Zvolte menu. (l 43) : [VOLBA MÉDIA] MENU Dotkněte se média zvoleného pro záznam filmů nebo statických snímků. ≥ Médium, které je zvoleno zvlášť pro záznam filmů nebo statických snímků, je zvýrazněno žlutě. Dotkněte se [ZADAT]. 38 VQT4Q82 (CZE) HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 39 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Základní použití Změna režimu Záznamu Režimy vhodné pro daný stav jsou nastavovány nasměrováním zařízení na to, co si přejete zaznamenat. ∫ Inteligentní automatický režim Tlačítko Inteligentního automatického režimu Stisknutím tlačítka Inteligentního automatického režimu lze změnit režim Záznamu. ≥ Stisknutím tlačítka Inteligentního automatického režimu při nastavení jiných režimů Záznamu způsobí změnu na Inteligentní automatický režim. ∫ Postup přepnutí do jiných režimů záznamu 1 Dotkněte se ikony tlačítka režimu Záznamu. MENU 2 Dotkněte se ikony tlačítka požadovaného režimu Záznamu. Režim Inteligentní automatický režim Inteligentní automatický režim Plus Kreativní kontrola* Režim scény SCN MNL Efekt Můžete přepnout režim na Inteligentní automatický režim, který optimalizuje nastavení pro prostředí přehrávání, ve kterém se nacházíte. K inteligentnímu automatickému režimu můžete přidat manuálně nastavený jas a vyvážení barev a poté můžete zahájit záznam. Tato možnost dovoluje tomuto zařízení automatické doladění rychlosti závěrky a clony v souladu se scénou, kterou chcete zaznamenat. Umožňuje vám nastavit rychlost závěrky, zaostření, Vyvážení bílé a jas (clona/zisk). Manuální * Pouze v režimu záznamu filmu ≥ Stisknutím tlačítka Inteligentního automatického režimu v Inteligentním automatickém režimu dojde také ke změně režimu Záznamu. (CZE) VQT4Q82 39 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 40 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Základní použití Filmový záznam 1 2 3 Změňte režim na . T W Otevřete LCD monitor. Zahajte snímání stisknutím spouštěcího/zastavovacího tlačítka záznamu.  A B 4 Ikona tlačítka záznamu Při zahájení záznamu se ; změní na ¥. Opakovaným stisknutím tlačítka spuštění/zastavení záznamu přerušte záznam. ≥ Můžete také zahájit/přerušit záznam dotekem ikony tlačítka záznamu. Základní použití Snímání statických snímků 1 2 3 Změňte režim na . (Platí pouze pro automatické zaostřování) 4 Stiskněte tlačítko až na doraz. 40 VQT4Q82 (CZE) HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 41 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 Základní použití Použití zoomu Páčka zoomu/Ikona tlačítka zoomu T W 6 W T T W Strana T: Snímání zblízka (přiblížení) Strana W: Širokoúhlé snímání (oddálení) ≥ Rychlost zoomu se liší podle míry posunutí páčky zoomu. A Lišta zoomu Lišta zoomu je zobrazována během použití zoomu.  Základní použití Přehrávání filmu/statických snímků 1 2 3 Změňte režim na . ALL Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání A. ≥ Můžete také provést nastavení dotykem , volbou [NAST. VIDEA] nebo [NAST. SNÍMKU] # [MÉDIA, VIDEO/FOTO] (l 43). MENU HC-V720 / HC-V727 / HC-V710 Zvolte statický snímek B nebo formát záznamu filmu C, který si přejete přehrát.   HC-V720M Zvolte druh média D a poté zvolte statický snímek B nebo formát záznamu filmu C, který si přejete přehrát. ≥ Dotkněte se [ZADAT].    (CZE) VQT4Q82 41 HC-V720&V720M&V710EP_VQT4Q82_cze. book 42 ページ 2012年12月20日 木曜日 午後1時31分 ≥ K zobrazení ikony na straně miniatur dojde po doteku položky týkající se filmů. ( , 1080/50p , 1080/50i , a ) ≥ Při doteku [ALL AVCHD] ve scéně 1080/50p dojde k zobrazení 50p . 4 5 Dotkněte se scény nebo statického snímku určeného k přehrávání. (dolů) na páčce ≥ Zobrazení následující (předcházející) strany: j Posuňte zobrazení miniatur nahoru (dolů) během jeho doteku. [. . . ] Tuto jednotku lze používat s NFC kompatibilními terminály pomocí systému Android (verze OS 2. 3. 3 nebo novější). ≥ Ujistěte se, že je funkce NFC vašeho smartphonu zapnuta. ≥ Ujistěte se, zda není toto zařízení vypnuté prostřednictvím tlačítka napájení. ≥ Některé chytré telefony nelze jednoduše zkontrolovat klepnutím. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS K50ID

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS K50ID bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag