Návod k použití ASUS ET2210EUKS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS ET2210EUKS. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS ET2210EUKS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS ET2210EUKS.


ASUS ET2210EUKS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3169 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS ET2210EUKS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka ET2410/ET2210 Series Cestina CZ6665 První edice V1 Cerven 2011 Cestina Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Vsechna práva vyhrazena. Zádná cást této pírucky, vcetn výrobk a softwaru v pírucce popsaných, nesmí být reprodukována, penesena, pepsána, ulozena v systému pro ukládání dat, ani pelozena do zádného jazyka v zádné podob a zádným zpsobem, krom dokumentace ulozené kupujícím pro úcel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. Výrobky a názvy spolecností uvedené véto pírucce mohou nebo nemusí být registrovanými ochrannými známkami nebo autorskými právy jejich píslusných spolecností a jsou pouzity pouze pro úcely oznacení. Veskeré ochranné známky jsou majetkem jejich píslusných vlastník. [. . . ] Indikátor LED pevného disku Ukazuje cinnost pevného disku. Vypínac Vypínac vám umozuje systém ZAPNOUT/VYPNOUT. Tlacítko zvýsení hlasitosti Stisknutím tlacítka zvýsíte hlasitost. Tlacítko Nabídka Stisknutím zobrazíte nabídku. Stisknutím tohoto tlacítka potvrdíte/vyberete zvýraznnou ikonu (funkci), kdyz je aktivována nabídka OSD. 5 6 7 8 9 Tlacítko snízení hlasitosti Stisknutím tlacítka snízíte hlasitost. Tlacítko REZIM Stiskem pepnte zdroj zobrazovaného signálu. Pi pepnutí na vstupy HDMI a VGA lze All-in-one PC pouzívat jako standardní stolní LCD monitor. 10 11 Reproduktorový systém Vestavný stereo reproduktorový systém vám umozuje poslouchat audio bez dalsích doplk. Multimediální zvukový systém má integrovaný digitální audio ovladac, který vytváí bohatý, energický zvuk (výsledky se zlepsí pi pouzití stereosluchátek nebo reproduktor). Audio vlastnosti jsou softwarov ovládané. Série All-in-one PC ET2410/ET2210 Pohled zezadu Cestina Na následujícím obrázku jsou popsány cásti na této stran pocítace. 123 4 5 6 7 8 9 1 Port zámku Kensington® Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpecení pocítace pomocí bezpecnostních výrobk kompatibilních s Kensington®. Tyto bezpecnostní výrobky zpravidla obsahují kovový kabel a zámek, který brání odpojení pocítace od pevného pedmtu. Série All-in-one PC ET2410/ET2210 17 2 Vstup napájení (stejnosmrné naptí 19 V) Napájecí adaptér konvertuje stídavé naptí na stejnosmrné pro pouzití v této zdíce. Tímto vstupem je pivádno napájení do pocítace. Aby se zabránilo poskození pocítace, vzdy pouzívejte dodaný napájecí adaptér. Bhem pouzívání se napájecí adaptér zahívá na stední az vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udrzujte jej v bezpecné vzdálenosti od tla. Cestina 3 4 5 6 7 8 9 Vstup antény (u vybraných model) Vstup antény je urcen pro televizní signál a lze jej pipojit k digitální televizní antén nebo kabelovému rozvodu. Kabelový rozvod mze poskytovat signál digitální i analogové televize, podle toho, jaký balícek máte zaplacen. Drzák kabelu Drzák kabelu slouzí k upevnní vsech kabel. Port USB 2. 0 Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zaízeními USB, jako jsou napíklad klávesnice, mysi, fotoaparáty a pevné disky. Port místní sít LAN Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro pipojení k místní síti. Port vstupu HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzální rozhraní digitálního zvuku/videa mezi libovolným zdrojem zvuku/videa, napíklad set-top boxem, pehrávacem DVD. Port vstupu HDMI K tomuto portu pipojte zaízení vybavená vstupem HDMI, napíklad LCD monitor nebo projektor. Výstup pro displej (monitor) (u vybraných model) Vstupní port displeje podporuje standardní VGA kabel a pomáhá zmnit vase All-inone PC ve vtsí displej pro vás netebook nebo dalsí zaízení. 18 Série All-in-one PC ET2410/ET2210 Bocní pohled Cestina 1 2 3 4 5 6 7 8 19 Na následujícím obrázku jsou popsány cásti na této stran pocítace. 1 Port USB 3. 0/2. 0 (lisí se podle modelu) Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zaízeními USB, jako jsou napíklad klávesnice, mysi, fotoaparáty a pevné disky. E-SATA + USB 2. 0 Combo Tento port umozuje pipojení externího pevného disku Serial-ATA. Do portu externího SATA disku NEPIPOJUJTE jiný konektor. 2 3 Ctecka pamových karet Vestavná ctecka pamových karet umozuje nacítat karty MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro pouzívané v rzných zaízeních, napíklad v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 pehrávacích, mobilních telefonech a PDA. Zdíka pro pipojení sluchátek Konektor stereo sluchátek (3, 5 mm) slouzí k pipojení audio výstupu systému ke sluchátkm. [. . . ] Ped pouzitím obnovovacího oddílu pekopírujte vase datové soubory (jako nap. PST soubory z Outlooku) na USB zaízení nebo síový disk a poznamenejte si jakákoli pizpsobená nastavení (jako jsou nastavení sít). Obnovení OS na výchozí pednastavený oddíl (obnovení F9) 1. Vyberte polozku Windows setup [EMS Enabled] (Instalace Windows s podporou EMS), az se objeví, a potvrte stiskem klávesy [Enter]. Vyberte Recover the OS to the Default Partition (Obnovit OS na výchozí oddíl) a klepnte na Next (Dalsí). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS ET2210EUKS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS ET2210EUKS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag