Návod k použití ASUS DSL-N12U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS DSL-N12U. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS DSL-N12U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS DSL-N12U.


ASUS DSL-N12U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5976 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS DSL-N12U (5747 ko)
   ASUS DSL-N12U (6359 ko)
   ASUS DSL-N12U (2279 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS DSL-N12U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka DSL-N12U ADSL 11N 300Mbps bezdrátový modem-smrovac CZ718 Druhé vydání Bezen 01 Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Zádná cást této pírucky, vcetn popsaných výrobk a softwaru, nesmí být kopírována, penásena, pepisována, ukládána do pamového zaízení nebo pekládána do jakéhokoliv jazyka v zádné form ani zádnými prostedky vyjma dokumentace, které kupující vytvoí jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti ASUSTeK Computer Inc. V následujících pípadech nebude záruka na výrobek nebo servis prodlouzena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo zmna výrobku, která nebyla písemn povolena spolecností ASUS; nebo () sériové císlo výrobku je poskozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PÍRUCKU , , TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN, PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. [. . . ] Pokyny pro nastavení Internetu (WAN) viz cást Pouzívání rychlého nastavení Internetu (QIS) v Kapitole této pírucky. Rustí uzivatelé postupují podle zobrazených pokyn pro dokoncení nastavení ADSL Internetu (WAN). 5 Pidávání síových zaízení pomocí jednotky USB flash S nástrojem ADSL mzete pidávat zaízení do sít pomocí jednotky USB flash. Pokyny pro pidávání síových zaízení pomocí jednotky USB flash: 1. V Prvodci nastavením ADSL klepnte na moznost Save settings to a USB flash drive (Ulozit nastavení na jednotku USB flash). . Zasute jednotku USB flash do portu USB pocítace a potom vyberte jednotku v rozevíracím seznamu. Vyjmte jednotku USB flash z tohoto pocítace a potom pipojte k pocítaci, který chcete pidat do bezdrátové sít. 4. Klepnutím na tlacítko Yes (Ano) pidáte pocítac do bezdrátové sít. 5. Klepnutím na tlacítko OK ukoncete Wireless Network Setup Wizard (Prvodce instalací bezdrátové sít). 7 Instalace síové tiskárny Pomocí nástroje Network Printer Setup (Instalace síové tiskárny) nainstalujte tiskárnu USB do bezdrátového smrovace a povolte síovým klientm pístup k této tiskárn USB. Poznámky: · Chcete-li ovit, zda je vase tiskárna USB kompatibilní s vasím bezdrátovým smrovacem ASUS, viz seznam podporovaných disk Plug-n-Share na adrese http://event. asus. com/2009/ networks/printersupport/DSL-N12U. htm · Funkce tiskového serveru ADSL smrovace není podporována v operacním systému Windows® 000. Pokyny pro instalaci tiskárny USB: 1. Spuste nástroj Bezdrátové nástroje ASUS z podprného disku CD a potom klepnte na Run Network Printer Setup Program (Spustit program pro instalaci síové tiskárny). 8 . Nastavte heslo podle zobrazených pokyn a potom klepnte na tlacítko Next (Dalsí). . Pockejte nkolik minut na dokoncení pocátecní instalace. Dokoncete instalaci klepnutím na tlacítko Finish (Dokoncit). 5. Podle pokyn operacního sytému Windows® nainstalujte ovladac tiskárny. 40 6. Po dokoncení instalace ovladace tiskárny mohou síoví klienti pouzívat tiskárnu. 41 5 Odstraování problém Poznámky: Setkáte-li se s problémy, které nejsou uvedeny v této kapitole, obrate se na odbornou pomoc spolecnosti ASUS. Odstraování problém Nelze získat pístup k webovému prohlízeci pro konfiguraci routeru. · Odstrate soubory cookie a soubory ve vasem webovém prohlízeci. Spuste webový prohlízec a potom klepnte na Tools (Nástroje) > Internet Options. . . V cásti Temporary Internet files (Docasné soubory Internetu) klepnte na Delete Cookies. . . (Odstranit soubory. . . ) Poznámky: Píkazy pro odstraování soubor cookie a soubor se lisí podle webového prohlízece. · Deaktivujte nastavení serveru proxy, zruste telefonické pipojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Dalsí podrobnosti viz cást Nez budete pokracovat v této uzivatelské pírucce. Klient nemze navázat bezdrátové pipojení ke Routeri. Mimo dosah: · Umístte Router blíze k bezdrátovému klientovi. · Zkontrolujte nastavení bezdrátového zabezpecení. · Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle nez pt sekund. 4 Router nelze nalézt: · Stisknte a podrzte tlacítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle nez pt sekund. [. . . ] This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS DSL-N12U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS DSL-N12U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag