Návod k použití ASUS DSL-N10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS DSL-N10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS DSL-N10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS DSL-N10E.


ASUS DSL-N10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6227 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS DSL-N10E (5118 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS DSL-N10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezdrátový smrovac 11n DSL-N10E Uzivatelská pírucka CZ6766 První vydání Leden 01 Copyright © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Zádná cást této pírucky, vcetn popsaných výrobk a softwaru, nesmí být kopírována, penásena, pepisována, ukládána do pamového zaízení nebo pekládána do jakéhokoliv jazyka v zádné form ani zádnými prostedky vyjma dokumentace, které kupující vytvoí jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu spolecnosti ASUSTeK Computer Inc. V následujících pípadech nebude záruka na výrobek nebo servis prodlouzena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo zmna výrobku, která nebyla písemn povolena spolecností ASUS; nebo (2) sériové císlo výrobku je poskozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PÍRUCKU , , TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN, PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. [. . . ] Vyberte Rule Action (Akce pravidla) jako Permit (Povolit) nebo Deny (Odmítnout). V rozevíracím seznamu Protocol (Protokol) vyberte typ protokolu. V poli Direction (Smr) vyberte Upstream (Odesílání) (odchozí datové pakety) nebo Downstream (Pijímání) (píchozí datové pakety). Do pole Source IP Address (Zdrojová adresa IP) zadejte adresu IP, ze které budou datové pakety picházet. Do pole Destination IP Address (Cílová adresa IP) zadejte adresy IP, na které budou datové balícky penáseny. Do polí Subnet Mask (Maska podsít) zadejte adresy masky podsít pro zdrojové a cílové adresy IP. Klepnutím na Apply Changes (Pouzít zmny) pouzijte provedená nastavení. Klepnutím na Reset (Resetovat) zrusítenastavení filtru. Dalsí informace o konfigurování nastavení filtru získáte klepnutím na Help (Nápovda). Poznámka: Chcete-li omezit pístup ke vsem odchozím nebo píchozím internetovým datovým : paketm, vyberte Permit (Povolit) nebo Deny (Odmítnout) v polích Outgoing Action (Odchozí akce) nebo Incoming Default Action (Píchozí výchozí akce). 4 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurace nastavení filtru MAC Stránka MAC Filter (Filtr MAC) umozuje omezit urcité typy odchozích nebo píchozích datových paket od nebo pro síové klienty na základ jejich adres MAC. Pokyny pro konfiguraci nastavení filtru MAC: 1. Klepnte na Internet Service > Firewall (Brána firewall) karta > MAC Filter (Filtr MAC). V poli Direction (Smr) vyberte moznost Outgoing (Odchozí) nebo Incoming (Píchozí). Do pole Source MAC Address (Zdrojová adresa MAC) zadejte adresu MAC síového klienta, ze které budou datové pakety picházet. Do pole Destination MAC Address (Cílová adresa MAC) zadejte adresu MAC síového klienta, na kterou budou datové pakety picházet. Klepnutím na Add (Pidat) pidejte nastavení filtru MAC do Current MAC Filter table (Tabulka aktuálního filtru MAC). Poznámka: Chcete-li omezit pístup ke vsem odchozím nebo píchozím internetovým datovým : paketm, vyberte Deny (Odmítnout) nebo Allow (Povolit) v polích Outgoing Action (Odchozí akce) nebo Incoming Default Action (Píchozí výchozí akce). Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI DSL-N10E 5 Konfigurace nastavení blokování adres URL Stránka URL Blocking (Blokování URL) umozuje blokovat urcité webové servery nebo obsah online na základ konkrétních klícových slov. Pokyny pro konfiguraci nastavení filtrování podle klícových slov: 1. Klepnte na Internet Service > Firewall (Brána firewall) karta > URL Blocking (Blokování URL). V poli URL Blocking Capacity (Kapacita blokování URL) klepnte na Disable (Deaktivovat) nebo Enable (Aktivovat). Do pole Keyword (Klícové slovo) zadejte klícové slovo, které chcete blokovat. Klepnutím na Add Keyword (Pidat klícové slovo) pidejte klícové slovo do URL Blocking Table (Tabulka blokování URL). Konfigurování nastavení adres IP vyloucených z fondu NAT Stránka NAT Eclude IP (Adresy IP vyloucené z NAT) umozuje nakonfigurovat rozsah adres IP, které mají být vylouceny z fondu NAT smrovace. Pokyny pro konfigurování nastavení adres IP vyloucených z fondu NAT: 1. Klepnte na Internet Service > Firewall (Brána firewall) karta > NAT EXCLUDE IP (ADRESY IP VYLOUCENÉ Z NAT). Do pole IP Range (Rozsah IP) zadejte rozsah adres IP, které chcete vyloucit z fondu NAT routeru. Klepnutím na Apply Changes (Pouzít zmny) ulozte provedená nastavení. 6 DSL-N10E Kapitola : Konfigurování prostednictvím webového rozhraní GUI Konfigurování nastavení ALG Stránka NAT ALG and Passthrough (NAT ALG a prchod) umozuje povolovat nkterým protokolm a aplikacím prchod bránou firewall vasí sít. Pokyny pro konfigurování nastavení ALG: 1. [. . . ] For eample, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. Dodatky DSL-N10E 57 This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS DSL-N10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS DSL-N10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag