Návod k použití ASUS A45VS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ASUS A45VS. Doufáme, že uživatelská příručka pro ASUS A45VS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ASUS A45VS.


ASUS A45VS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7754 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ASUS A45VS (8037 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ASUS A45VS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZ6994 Notebook ­ uzivatelská pírucka Únor 2012 Obsah Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kapitola 1: Pedstavení Notebooku O této uzivatelské pírucce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poznámky pro tuto pírucku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tento notebook je vybaven jednou integrovanou cteckou pamových karet, se kterou lze pouzívat adu pamových karet flash (viz obrázek níze). Integrovaná ctecka karet se vyznacuje nejen pohodlným pouzíváním, ale je také rychlejsí nez vtsina typ pamových karet, nebo vyuzívá sbrnici PCI s sirokým pásmem. DLEZITÉ!Kompatibilita pamové karty se lisí podle modelu notebooku a specifikací pamové karty flash. Vzhledem k tomu, ze se specifikace pamových karet neustále mní, mze se kompatibilita zmnit bez pedchozího upozornní. SD DLEZITÉ!Karty nikdy nevyjímejte v prbhu nebo bezprostedn po ctení, kopírování, formátování nebo mazání dat na kart, mohlo by dojít ke ztrát tchto dat. Aby se zabránilo ztrát dat, ped vyjmutím pamové karty flash pouzijte funkci , , Safely Remove Hardware and Eject Media " na hlavním panelu systému Windows. 60 Notebook ­ uzivatelská pírucka Mechanika pevného disku Mechaniky pevných disk mají vyssí kapacitu a pracují výrazn rychleji nez disketové nebo optické mechaniky. Soucasné mechaniky pevného disku podporují technologii S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology), pi níz se chyby a závady pevného disku detekují jest ped jejich projevením. V souvislosti s výmnou nebo aktualizací pevného disku vzdy navstivte autorizované servisní stedisko nebo prodejce tohoto notebooku. DLEZITÉ!Nedostatecná péce o notebook mze být pícinou poskození mechaniky pevného disku. S notebookem manipulujte jemn a chrate jej ped statickou elektinou, silnými vibracemi nebo nárazy. Mechanika pevného disku je nejzranitelnjsím komponentem a pi pádu notebooku bude první nebo jedinou cástí, jez se nejpravdpodobnji poskodí. V souvislosti s výmnou nebo aktualizací pevného disku vzdy navstivte autorizované servisní stedisko nebo prodejce tohoto notebooku. Ped sejmutím krytu pevného disku odpojte vsechny pipojené periférie, veskeré telefonní nebo telekomunikacní linky a konektor napájení (napíklad externí zdroj napájení, baterii atd. ). Pocet pevných disk se mze lisit podle vámi zakoupeného modelu. Pídavný pevný disk mze být neobsazen. Notebook ­ uzivatelská pírucka 61 Umístní pevných disk Vyjmutí pevného disku 1 1 2 12 2 21 2 62 11 Notebook ­ uzivatelská pírucka 1 1 2 2 Instalace pevného disku 1 2 1 1 2 2 2 1 Notebook ­ uzivatelská pírucka 63 Pam (RAM) Rozsíením pamti se zvýsí výkon aplikací, protoze se omezí pístup na pevný disk. Chcete-li se informovat o rozsíení pamti svého notebooku, navstivte autorizované servisní stedisko nebo prodejce. Aby byla zajistna nejvyssí mozná kompatibilita a spolehlivost, rozsiující moduly poizujte pouze u autorizovaných prodejc tohoto notebooku. Bhem automatického testu po spustní (POST) systém BIOS automaticky rozpozná velikost pamti v systému a provede odpovídající konfiguraci CMOS. Po nainstalování pamového modulu není teba nastavit zádný hardware ani software. (vcetn systému BIOS. ) VAROVÁNÍ!Ped instalováním nebo odinstalováním pamti odpojte vsechny pipojené periférie, veskeré telefonní nebo telekomunikacní linky a konektor napájení (napíklad externí zdroj napájení, baterii atd. ). Instalace pamového modulu: Vyjmutí pamového modulu: 33 (Toto je pouze píklad. ) (Toto je pouze píklad. ) 64 Notebook ­ uzivatelská pírucka Pipojení Integrovanou sí nelze nainstalovat pozdji jako upgrade. Po zakoupení lze sí nainstalovat jako rozsiovací kartu. Síové pipojení Pouzijte síový kabel s konektory RJ-45 na obou stranách, na jednom konci jej zapojte do modemového/síového portu na notebooku a na druhém do hubu nebo switche. [. . . ] Na stránkách http://www. energystar. gov dále najdete podrobnosti o spolecném programu ENERGY STAR. Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux. P-38 Notebook ­ uzivatelská pírucka Splnní globálních ekologických pedpis a prohlásení Spolecnost ASUS se ídí principy ekologického návrhu a výroby produkt a zajisuje splnní globálních ekologických pedpis ve vsech fázích zivotního cyklu produkt ASUS. Spolecnost ASUS krom toho také zveejuje relevantní informace v souladu s pozadavky pedpis. Více se o povinn zveejovaných informacích dozvíte na http://csr. asus. com/english/Compliance. htm ASUS plní tyto pozadavky: Prohlásení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950 Evropské pedpisy REACH SVHC Korejské pedpisy RoHS Svýcarské energetické pedpisy Recyklace ASUS / Sluzby zptného odbru ASUS provozuje program recyklace a zptného odbru zalozené na nasí snaze maximáln chránit zivotní prostedí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ASUS A45VS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ASUS A45VS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag