Návod k použití APPLE MAC PRO SERVER 2010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE MAC PRO SERVER 2010. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE MAC PRO SERVER 2010 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE MAC PRO SERVER 2010.


APPLE MAC PRO SERVER 2010 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9694 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE MAC PRO SERVER 2010

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Blahopřejeme vám k zakoupení Macu Pro se systémem Mac OS X Lion Server Obsah Kapitola 1:  Příprava, nastavení, spuštění 6 Práce se softwarem Mac OS X Lion Server 7 Nastavení počítače Mac Pro 14 Přizpůsobení plochy a nastavení předvoleb 15 Potřebujete pomoc s nastavením? 15 Vypnutí počítače Mac Pro Kapitola 2:  Život s počítačem Mac Pro 18 20 22 24 26 Základní prvky na čelní straně počítače Mac Pro Rozhraní a konektory na zadní straně počítače Mac Pro Další rozhraní a konektory na zadní straně počítače Možnosti interních rozšíření Odpovědi na vaše dotazy Kapitola 3:  Jak zlepšit to, co už dobré je 31 35 53 66 71 Otevření počítače Mac Pro Instalace paměti Instalace interních úložných zařízení Přidávání karet PCI Express Výměna interní záložní baterie Obsah 3 Kapitola 4:  Možné potíže a jejich řešení 74 75 77 78 83 84 85 87 90 90 91 93 Trocha prevence Potíže s počítačem Mac Pro Problémy se softwarem Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru Mac OS X Kontrola hardwarových problémů Potíže s Wi-Fi komunikací Potíže s monitorem Potíže s připojením k Internetu Maximalizace výkonu Ethernetu Aktualizace softwaru Více informací, servis a podpora Vyhledání sériového čísla Kapitola 5:  Co se skrývá pod povrchem 96 Specifikace Kapitola 6:  Důležité informace na závěr 108 109 111 113 114 Důležité bezpečnostní informace Obecná údržba Základy ergonomie Apple a životní prostředí Regulatory Compliance Information 4 Obsah 1 Příprava, nastavení, spuštění www. apple. com/macpro  Nápověda pro aplikaci Server        Server Assistant  Počítač Mac Pro obsahuje nejnovější technologie, včetně pokročilých vícejádrových procesorů, rychlé paměti, pozic pro grafické a rozšiřovací karty PCI Express a interních úložných zařízení, to vše je uloženo v aluminiovém šasi pokrytém ochrannou vrstvou, které umožňuje snadný přístup k interním komponentám. VAROVÁNÍ:  Chcete-li předejít možnému zranění, před prvním použitím Macu Pro si pozorně přečtěte všechny instalační pokyny (a bezpečnostní pokyny od stránce 108). Určitě si projděte informace kapitolu 2, „Život s počítačem Mac Pro”, kde naleznete popis nových funkcí Mac Pro. [. . . ] Další informace viz „Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru Mac OS X“ na stránce 78. ÂÂ Pokud se ani pak počítač nespustí, zkuste resetovat PRAM (Parameter Random Access Memory). Zapněte počítač a okamžitě stiskněte a přidržte klávesy Cmd (x), Alt, P a R, dokud se podruhé neozve zvuk doprovázející spuštění počítače. PRAM je nastavena na výchozí hodnoty a může být potřeba resetovat nastavení hodin. • Pokud se po resetu PRAM počítač nespustí, restartujte jej se stisknutou klávesou Alt a vyberte startovací disk. • Nepomůže-li to, restartujte počítač se stisknutou klávesou Shift. Pokud nelze vysunout disk Je možné, že je používán nějaký soubor na disku. Pokud to nepomůže, vyberte příkaz Apple () > Restartovat a při restartu držte stisknuté tlačítko myši nebo klávesu vysunutí média (C) na klávesnici Apple. Pokud to nepomůže: 1 Vypněte počítač a sejměte postranní kryt (viz pokyny stránce 31). 2 Vytáhněte nosič optického disku ze zásuvky optického disku (viz „Výměna optické jednotky” na stránce 60). 3 Opatrně vsuňte konec rovné kancelářské sponky do malého otvoru v přední části optické jednotky. 76 Kapitola 4   Možné potíže a jejich řešení 4 Tlakem na sponku vysuňte nosič disku, vyjměte disk a zatlačte na nosič, aby se zasunul zpět. 5 Vraťte nosič optického disku a boční panel na místo (viz „Výměna optické jednotky” na stránce 60). Pokud bliká stavová kontrolka a počítač se nespustí ÂÂ Byla-li v poslední době instalována paměť, rozšiřovací karta PCI nebo jiná interní komponenta, ujistěte se o správné instalaci komponenty a o její kompatibilitě s počítačem. Zjistěte, zda odstranění komponenty pomůže počítači nastartovat. ÂÂ Jestliže stavová kontrolka nadále bliká, můžete identifikovat charakter potíží podle způsobu blikání: • Jedno krátké bliknutí následované delší přestávkou:  Žádná platná paměť. • Tři krátká bliknutí následovaná delší přestávkou:  Selhání paměti. Problémy se softwarem Pokud aplikace zamrzne nebo neodpovídá, Mac OS X umožňuje ukončit aplikaci bez restartu počítače. Chcete-li vynutit ukončení aplikace: 1 Stiskněte kombinaci kláves Cmd (x)-Alt-Esc nebo vyberte příkaz Apple () > Vynutit ukončení z řádku nabídek. 2 V dialogovém okně Vynutit ukončení aplikací vyberte název aplikace, kterou chcete ukončit. Příslušná aplikace se ukončí a všechny ostatní aplikace zůstanou otevřeny. Kapitola 4   Možné potíže a jejich řešení 77 Vyskytnou-li se potíže se softwarovou aplikací ÂÂ Použijte Aktualizaci softwaru a ověřte, zda máte nejnovější ovladače, opravy chyb a další aktualizace. ÂÂ V případě potíží se softwarem od jiného výrobce kontaktujte příslušného výrobce. Potíže při práci s počítačem nebo softwarem Mac OS X Lion Server ÂÂ Pokyny a informace ohledně řešení potíží hledejte v Centru nápovědy (nabídka Nápověda). ÂÂ Nejnovější informace o řešení potíží a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory softwaru Lion Server na adrese www. apple. com/support/server. Oprava, obnova nebo nová instalace softwaru Mac OS X Máte-li potíže se softwarem nebo hardwarem ve svém Macu, systém Mac OS X vám může poskytnout nástroje pro opravu a obnovení, s jejichž pomocí lze některé problémy odstranit nebo dokonce obnovit původní tovární nastavení softwaru. Přístup k těmto nástrojům lze získat prostřednictvím aplikace Utility Mac OS X, a to i tehdy, nedaří-li se počítač řádně spustit. 78 Kapitola 4   Možné potíže a jejich řešení V aplikaci Utility Mac OS X lze provádět následující akce: ÂÂ Oprava disku počítače pomocí Diskové utility. ÂÂ Obnova softwaru a dat ze zálohy Time Machine. ÂÂ Přeinstalování systému Mac OS X Lion, Lion Serveru a aplikací Apple. ÂÂ Obnovení továrního nastavení počítače vymazáním disku a nová instalace systému Mac OS X Lion, Lion Serveru a aplikací Apple. Zjistí-li počítač problém, automaticky otevře aplikaci Utility Mac OS X. Její panel však můžete otevřít i ručně při restartování počítače. Kapitola 4   Možné potíže a jejich řešení 79 Chcete-li otevřít aplikaci Utility Mac OS X, postupujte takto: mm Restartujte počítač a přidržte stisknuté klávesy Cmd (x) a R. Některé utility v aplikaci Utility Mac OS X vyžadují přístup k Internetu a k obchodu Mac App Store. V některých případech bude třeba zajistit připojení počítače k Internetu přes síť Ethernet nebo Wi-Fi. Chcete-li se připojit pomocí Wi-Fi: 1 Vyberte požadovanou síť z nabídky stavu Wi-Fi v pravém horním rohu obrazovky. [. . . ] Türkiye EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur. Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem Informace o externím USB modemu Připojujete-li Mac Pro k telefonní lince s pomocí externího USB modemu, prostudujte si informace telekomunikačního úřadu uvedené v dokumentaci modemu. Informace o likvidaci a recyklaci Tento symbol označuje, že produkt je nutno zlikvidovat v souladu s místními zákony a nařízeními. Až doslouží, obraťte se na společnost Apple nebo místní úřady, které vám poskytnou informace o možnostech jeho recyklace. Informace o recyklačním programu společnosti Apple naleznete na adrese www. apple. com/recycling. O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE MAC PRO SERVER 2010

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE MAC PRO SERVER 2010 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag