Návod k použití APPLE IPOD TOUCH IOS 5.0

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE IPOD TOUCH. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE IPOD TOUCH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE IPOD TOUCH.


APPLE IPOD TOUCH IOS 5.0: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12429 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.1 (13229 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE (1718 ko)
   APPLE IPOD TOUCH (7167 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.0 (15357 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 5.1 (14412 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IOS 4.3 (18804 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IOS 4.2 (32746 ko)
   APPLE IPOD TOUCH OS 3.1 SOFTWARE (11068 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE (460 ko)
   APPLE IPOD TOUCH PRODUCT INFO GUIDE (512 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.0 SOFTWARE (12251 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.1 SOFTWARE (12402 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE 2.2 SOFTWARE (19519 ko)
   APPLE IPOD TOUCH IOS 2.0 INFORMATION GUIDE (505 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE IOS 3.1 (460 ko)
   APPLE IPOD TOUCH INFORMATION GUIDE IOS 4.1 (505 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE OS 3.0 SOFTWARE (9371 ko)
   APPLE IPOD TOUCH FOR IPHONE OS 3.1 SOFTWARE (11068 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE IPOD TOUCHIOS 5.0

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] iPod touch uzivatelská pírucka Pro software iOS 5. 0 Obsah 9 9 10 10 11 13 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 21 23 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 36 36 36 38 38 39 39 39 40 40 2 Kapitola 1: iPod touch jedním pohledem iPod touch ­ pehled Píslusenství Tlacítka Stavové ikony Kapitola 2: Zacínáme Prohlízení této pírucky na zaízení iPod touch Co potebujete Nastavení iPodu touch Pipojení iPodu touch k pocítaci Pipojení k Internetu Nastavení posty a dalsích úct Správa obsahu v zaízeních iOS iCloud Synchronizace s iTunes Kapitola 3: Základy Pouzívání aplikací Pizpsobení plochy Psaní Tisk Hledání Hlasové ovládání Oznámení Twitter AirPlay Zaízení Bluetooth Baterie Funkce zabezpecení Cistní iPodu touch Restartování nebo obnovení iPodu touch Kapitola 4: Hudba Pidávání hudby a zvuk Pehrávání skladeb a dalsích zvuk Dalsí ovládací prvky pro zvuk Ovládání podcast a audioknih Pouzití hlasového ovládání s aplikací Hudba Prohlízení obal alb v Cover Flow Zobrazení stop alba Hledání ve zvukovém obsahu Sluzba iTunes Match 40 41 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 50 51 52 52 52 53 54 54 54 55 56 56 57 57 57 58 59 59 60 60 60 60 61 Genius Seznamy stop Domácí sdílení Kapitola 5: Videa O videích Pehrávání videa Hledání videí Sledování vypjcených film Sledování videa na televizoru Mazání videa z iPodu touch Pouzití Domácího sdílení Nastavení casovace spánku Pevod videa pro iPod touch Kapitola 6: Zprávy Odesílání a píjem zpráv Zasílání zpráv skupin Odesílání fotografií, videa a dalsího obsahu Úprava konverzací Hledání ve zprávách Kapitola 7: FaceTime Funkce FaceTime Zahájení hovoru FaceTime Bhem volání FaceTime Kapitola 8: Fotoaparát O aplikaci Fotoaparát Poizování fotografií a videí Prohlízení, sdílení a tisk Úpravy fotografií Oíznutí videa Zkopírování fotografií a videí do pocítace Fotostream Kapitola 9: Obrázky Prohlízení fotografií a videí Prohlízení prezentací Uspoádání fotografií a videí Sdílení fotografií a videí Tisk fotografií Kapitola 10: Game Center O aplikaci Game Center Pihlásení ke sluzb Game Center Nákup a stahování her Hraní her Hra s páteli Nastavení pro Game Center Obsah 3 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 68 68 68 69 70 70 70 71 71 72 72 72 73 73 73 73 74 75 75 76 77 77 77 78 78 79 79 79 79 81 81 81 82 82 82 83 83 4 Kapitola 11: Mail Kontrola a ctení e-mailových zpráv Práce s více úcty Odesílání posty Pouzití odkaz a rozpoznaných dat Prohlízení píloh Tisk zpráv a píloh Uspoádání posty Hledání e-mail Postovní úcty a nastavení Kapitola 12: Pipomínky O aplikaci Pipomínky Nastavení pipomínky Správa pipomínek v zobrazení seznamu Správa pipomínek v zobrazení data Správa dokoncených pipomínek Hledání pipomínek Kapitola 13: Safari Prohlízení webových stránek Odkazy Seznamy cetby Ctecka Zadání textu a vyplnní formulá Hledání Zálozky a historie Tisk webových stránek, soubor PDF a dalsích dokument Webové klipy Kapitola 14: Kiosek O aplikaci Kiosek Ctení nejnovjsích císel Kapitola 15: Kalendá O aplikaci Kalendá Prohlízení vasich kalendá Pidávání událostí Odpov na pozvání Hledání v kalendáích Odbr kalendá Import událostí kalendáe z aplikace Mail Úcty a nastavení kalendáe Kapitola 16: YouTube O sluzb YouTube Prohlízení a hledání videí Pehrávání videa Sledování videí z YouTube na televizoru Udrzování pehledu o videích, která se vám líbí Sdílení videí, komentáe a hodnocení Nactení informací o videu Obsah 83 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 100 100 101 101 101 101 Odeslání videa na YouTube Kapitola 17: Akcie Prohlízení kurz akcií Získání dalsích informací Kapitola 18: Mapy Hledání míst Zjistní trasy Získávání a sdílení informací o poloze Zobrazení stavu provozu Satelitní fotografie a zobrazení ulic Kapitola 19: Pocasí Získání informací o pocasí Kapitola 20: Poznámky Co jsou Poznámky Psaní poznámek Ctení a úpravy poznámek Hledání v poznámkách Tisk poznámek a jejich odesílání e-mailem Kapitola 21: Hodiny O aplikaci Hodiny Nastavení svtových hodin Nastavení budíku Pouzití stopek Nastavení casovace Kapitola 22: Kalkulacka Pouzití kalkulacky Vdecká kalkulacka Kapitola 23: Diktafon O aplikaci Diktafon Nahrávání Poslech záznamu Správa a sdílení záznam Sdílení hlasových záznam s vasím pocítacem Kapitola 24: iTunes Store O aplikaci iTunes Store Hledání hudby, videa a dalsího obsahu Nákup hudby, audioknih a vyzvánní Nákup a vypjcení videa Sledování umlc a pátel Datové toky a stahování podcast Ovení stavu stahování Zmna tlacítek prohlízení Zobrazení informací o úctu Ovení stazených dat Obsah 5 102 102 102 103 104 105 105 105 106 107 107 107 108 108 108 113 114 114 114 115 115 115 116 117 117 117 117 118 118 118 119 119 119 119 120 121 122 122 122 122 123 123 124 Kapitola 25: App Store O App Store Hledání a stahování aplikací Mazání aplikací Nastavení Obchod Kapitola 26: Nastavení Letový rezim Wi-Fi Oznámení Polohové sluzby VPN Zvuky Jas Tapeta Obecné Nastavení pro aplikace Kapitola 27: Kontakty Co jsou Kontakty Synchronizace kontakt Hledání kontakt Pidávání a úpravy kontakt Sjednocené kontakty Úcty a nastavení kontakt Kapitola 28: Nike + iPod O aplikaci Nike + iPod Aktivace aplikace Nike + iPod Propojení cidla Cvicení s Nike + iPod Kalibrace Nike + iPod Odeslání informací o cvicení na Nikeplus. com Kapitola 29: iBooks O aplikaci iBooks Pouzití iBookstore Synchronizace knih a PDF Ctení knih Ctení PDF Zmna vzhledu knihy Hledání knih a PDF Vyhledání definice slova Pedcítání knihy Tisk PDF a zaslání e-mailem Uspoádání policky Synchronizace zálozek a poznámek 125 Kapitola 30: Zpístupnní 125 Funkce Univerzálního pístupu 125 VoiceOver 135 Trojí stisknutí tlacítka plochy 6 Obsah 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 139 140 141 141 141 142 142 143 143 143 143 145 146 146 147 147 148 148 Zvtsení Velký text Bílá na cerné Pedcítání výbru Pedcítání autokorektur Mono audio AssistiveTouch Univerzální pístup v Mac OS X Nejmensí velikost písma v postovních zprávách Klávesnice na síku obrazovky Hlasové ovládání Skryté titulky Dodatek A: Národní klávesnice Pidávání a odstraování klávesnic Pepínání klávesnic Cínstina Japonstina Zadávání znak Emodzi Pouzití seznamu kandidát Pouzití zkratek Vietnamstina Dodatek B: Podpora a dalsí informace Webové stránky podpory pro iPod touch Restartování nebo obnovení iPodu touch Zálohování iPodu touch Aktualizace a obnova softwaru zaízení iPod touch Sdílení soubor Informace o bezpecnosti, softwaru a servisu Pouzití zaízení iPod touch v podnikovém prostedí Informace o likvidaci a recyklaci Apple a zivotní prostedí Provozní teplota iPodu touch Obsah 7 iPod touch jedním pohledem 1 iPod touch ­ pehled iPod touch 4. generace Mikrofon (vzadu) (vzadu) obrazovka Dokov plochy iPod touch 3. generace Vase plocha mze vypadat jinak v závislosti na modelu zaízení iPod touch a na tom, zda jste zmnili rozmístní ikon. 9 Píslusenství Se zaízením iPod touch se dodává následující píslusenství: Pecková sluchátka Apple Kabel Dokov konektor-USB Polozka Pecková sluchátka Apple Kabel Dokový konektor-USB Pouzití Umozují poslech hudby a videa, hovor FaceTime, audioknih, podcast a her. Tímto kabelem pipojíte iPod touch ke svému pocítaci, abyste jej mohli synchronizovat a dobít, nebo k elektrickému adaptéru USB (prodávanému samostatn) pouze pro dobíjení. [. . . ] Zadejte symbol, název spolecnosti, jméno fondu nebo index a klepnte na Hledat. Zobrazení zmny hodnoty akcií, fond nebo indexu v casovém období: Klepnte na akcie, fondy nebo index v seznamu a klepnte na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r nebo 2r. Pokud si prohlízíte graf na síku, mzete dotekem na grafu zobrazit hodnotu ve vybraném bodu na casové ose. Pomocí dvou prst zobrazte zmnu hodnoty ve vybraném období. Pohyby svých akcií si mzete prohlédnout také v Oznamovacím centru. Viz , , Oznámení" na stránce 28. 84 Smazání akcií Zmna poadí v seznamu Pepnutí zobrazení na procentuální zmnu, zmnu ceny nebo trzní kapitalizaci Klepnte na a poté na u akcií. Poté odtáhnte místo v seznamu. Klepnte na vybranou hodnotu na pravém okraji obrazovky. Dalsím klepnutím pepnte do jiného zobrazení. Vyberte Nastavení > iCloud > Dokumenty a data a poté zapnte volbu Udrzování aktualizovaného seznamu akcií ve vasich zaízeních Dokumenty a data (standardn zapnuto). iOS a pocítacích pomocí iCloudu Získání dalsích informací Zobrazení souhrnu, grafu nebo novinek o akciích, fondech nebo indexu: Vyberte akcie, fondy nebo index ze seznamu a svihnutím na stránkách pod cteckou akcií zobrazte souhrn, graf nebo novinky. Na stránce novinek mzete posouváním nahoru nebo dol procházet titulky nebo klepnout na nkterý titulek a zobrazit clánek v Safari. Zobrazení dalsích informací o akciích na Yahoo. com: Vyberte akcie, fond nebo index ze seznamu a klepnte na . Kapitola 17 Akcie 85 Mapy 18 Hledání míst VAROVÁNÍ: Dlezité informace o bezpecném ízení a navigaci viz Prvodce dlezitými informacemi o produktu na adrese support. apple. com/cs_CZ/manuals/ipodtouch/. Zadejte hledan text. Dalí informace Aktuální poloha Nastavení voleb, Zobrazení vaí aktuální pozice Pokyny pro cestu dopravou nebo dopravy nebo satelitního pohledu Hledání místa: Klepnutím do pole hledání zobrazte klávesnici. Zadejte adresu nebo jiný údaj a poté klepnte na Hledat. Mzete hledat napíklad následující informace: Â kizovatku (, , Revolucní a Klimentská") Â oblast (, , Holesovice") Â památku (, , Národní divadlo") Â PSC Â podnik (, , kino", , , restaurace Pankrác", , , apple inc new york") Také mzete klepnout na a najít sídlo kontaktu. 86 Zobrazení názvu a popisu místa Zobrazení seznamu podnik nalezených v rámci hledání Vyhledání vasí aktuální polohy Klepnte na spendlík. Pokud nelze pesn urcit vasi polohu, zobrazí se kolem znacky modrý krouzek. Dotknte se mapy a drzte prst na míst, dokud se nezobrazí spendlík. Oznacení místa Dlezité: Mapy, trasy a aplikace vyuzívající urcení polohy jsou závislé na datových sluzbách. Tyto datové sluzby se mohou mnit a nemusí být k dispozici ve vsech oblastech. Dsledkem toho mohou být mapy, trasy nebo informace závisející na poloze nedostupné, nepesné nebo neúplné. Porovnejte informace poskytnuté v zaízení iPod touch s vasím okolím a pípadné rozdíly este pomocí ukazatel na cest. Pokud jsou pi prvním pouzití Map vypnuté polohové sluzby, zobrazí se výzva k jejich zapnutí. Viz , , Polohové sluzby" na stránce 107. Zjistní trasy Nactení trasy: 1 Klepnte na Navigovat. Klepnte na v jednom z polí a vyberte místo v Zálozkách (vcetn vasí aktuální polohy nebo spendlíku), nedávnou polohu nebo kontakt. Není-li ikona viditelná, smazte obsah pole klepnutím na . 3 Klepnte na volbu Trasa, pak vyberte trasu pro jízdu autem ( ), veejnou dopravou ( ), nebo chzi ( ). 4 Provete jedno z následujícího: Â Pokud chcete zobrazit pokyny po jednotlivých krocích, klepnte na Spustit a poté klepnutím na zobrazte následující úsek cesty. Â Pokud chcete zobrazit vsechny pokyny v seznamu, klepnte na a poté na Seznam. Klepnutím na kteroukoliv polozku v seznamu zobrazíte mapu s vybraným úsekem cesty. [. . . ] Genom att lata den uttjänta produkten tas om hand för atervinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö. Brazílie - informace o likvidaci odpadu: Brasil--Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www. apple. com/br/environment. Apple a zivotní prostedí Spolecnost Apple rozumí své odpovdnosti za minimalizaci dopadu cinnosti a produkt spolecnosti na zivotní prostedí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE IPOD TOUCH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE IPOD TOUCH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag