Návod k použití APPLE IPHONE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE IPHONE. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE IPHONE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE IPHONE.


APPLE IPHONE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14102 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   APPLE IPHONE IOS 5.1 (15667 ko)
   APPLE IPHONE SOFTWARE OS 3.1 (22363 ko)
   APPLE IPHONE SOFTWARE IOS 4.2 (17751 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 AND 4.3 (17719 ko)
   APPLE IPHONE (9814 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5 (15769 ko)
   APPLE IPHONE IOS 4.1 (34891 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5.1 (17781 ko)
   APPLE IPHONE START HERE (3352 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 (18697 ko)
   APPLE IPHONE USER GUIDE 2 (14628 ko)
   APPLE IPHONE BLUETOOTH HEADSET (197 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 AND 4.3 (19712 ko)
   APPLE IPHONE EXTENDER FOR OUTLOOK (38 ko)
   APPLE IPHONE VERSION IOS 4 SOFTWARE (17608 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE IPHONE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka iPhone pro iPhone a iPhone 3G Obsah 5 5 5 6 6 6 7 12 13 14 15 15 18 21 23 26 29 30 32 34 34 35 35 38 41 41 41 43 46 48 48 2 Kapitola 1: Zacínáme Co potebujete Aktivace iPhone Aktualizace z pvodního iPhone Instalace karty SIM Registrace iPhone Synchronizace s iTunes Úcty pro postu, kontakty a kalendáe Instalace konfiguracních profil Odpojení iPhone od vaseho pocítace Kapitola 2: Základy Seznámení s iPhone Plocha Tlacítka Dotyková obrazovka Klávesnice na obrazovce Stereo náhlavní souprava s mikrofonem Pipojení k Internetu Nabíjení baterie Cistní iPhone Restart a obnova iPhone Kapitola 3: Phone Telefonická volání Visual Voicemail Kontakty Oblíbené Vyzvánní a pepínac Zvonní/Ticho Zaízení Bluetooth Mezinárodní volání Kapitola 4: Mail Nastavení postovních úct 48 49 53 54 54 57 57 58 59 59 61 66 68 69 70 70 73 77 81 82 85 86 92 94 96 98 99 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 113 117 Odesílání posty Zjistní a ctení zpráv pro e-mail Uspoádání posty Kapitola 5: Safari Prohlízení webových stránek Hledání na webu Zálozky Webové klipy Kapitola 6: iPod Nactení hudby, videa a dalsího obsahu Hudba a dalsí audio Videa Nastavení casovace spánku Zmna tlacítek prohlízení Kapitola 7: Dalsí aplikace Text Calendar Photos Camera YouTube Stocks Maps Weather Clock Calculator Notes Contacts Kapitola 8: Settings Airplane mode Wi-Fi VPN Carrier Fetch New Data Zvuky a pepínac Zvonní/Ticho Brightness Wallpaper General Mail, Contacts, Calendars Phone Obsah 3 119 Safari 120 iPod 122 Photos 123 123 127 132 133 133 134 134 136 138 139 141 142 143 143 145 145 Kapitola 9: iTunes Store iTunes Wi-Fi Music Store App Store Synchronizace zakoupeného obsahu: Ovení nákup Aktualizace vaseho úctu Dodatek A: esení potízí Obecné iTunes a synchronizace Telefon a záznamník Safari, Text, Mail a Contacts Zvuk, hudba a video iTunes Store Odstranní karty SIM Zálohování iPhone Aktualizace a obnova programového vybavení iPhone Funkce usnadnní pístupu k iPhone 147 Dodatek B: Dalsí zdroje 147 Informace o bezpecnosti, programovém vybavení a servisu 148 iPhone-Optimalizovaná uzivatelská pírucka 4 Obsah Zacínáme 1 · VAROVÁNÍ: Pedejdte zranním a poskození a pectte si vsechny pokyny pro pouzití v této pírucce a bezpecnostní informace v pírucce Prvodce dlezitými informacemi o produktu na adresewww. apple. com/cz/support/manuals/iphone ped pouzitím iPhone. Co potebujete oblasti Pro pouzití iPhone potebujete:  Smlouvu o bezdrátové sluzb s operátorem, který poskytuje sluzby iPhone ve vasí  Mac nebo PC s rozhraním USB 2. 0 a jedním z tchto operacních systém:  Mac OS x verze 10. 4. 10 nebo novjsí  Windows XP Home nebo Professional obsahující Service Pack 2 nebo novjsí  Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise nebo Ultimate  Rozlisení monitoru nastavené v pocítaci na 1024 x 768 nebo vyssí  iTunes 7. 7 nebo novjsí, k dispozici na adrese www. itunes. com/download  Úcet v iTunes Store (pro nákupy z iTunes Wi-Fi Music Store nebo App Store)  Pipojení pocítace k Internetu (doporucena sirokopásmová sí) Aktivace iPhone Ped pouzitím jakékoliv funkce iPhone musíte aktivovat iPhone pihlásením se k programu sluzeb u operátora sluzby iPhone ve vasí oblasti a registrací iPhone v síti. Vás iPhone byl mozná registrován pi nákupu. Pokud není aktivovaný, kontaktujte vaseho prodejce iPhone nebo poskytovatele mobilní sluzby. Více informací o iPhone naleznete na adrese www. apple. com/cz/iphone. 5 Aktualizace z pvodního iPhone Pozádejte poskytovatele mobilní sluzby o informace ohledn aktualizace pvodního iPhone na iPhone 3G. [. . . ] , poté klepnte na volbu Use As 2 Tazením fotografie mzete vybrat její cást nebo sevením nebo rozevením prst ji mzete piblízit ci oddálit. Mzete si téz vybrat z nkolika obrázk tapet, které jsou v iPhone volbou Settings > Wallpaper > Wallpaper z plochy. Ukládání obrázk z postovní zprávy nebo webové stránky Obrázky pilozené k postovní zpráv nebo webové stránce mzete pidat do Photo Library. Pidání fotografie do Photo Library: Klepnte a pidrzte prst na fotografii a poté klepnte na Save Image. Obrázky z alba Camera Roll mzete zkopírovat do foto aplikace v pocítaci tím, ze pipojíte iPhone k vasemu pocítaci. Poslání fotografie postou Poslání fotografie postou: Vyberte libovolnou fotografii a klepnte na klepnte na Email Photo. Viz , , Uspoádání posty" na stránce 53. a poté Odeslání fotografie do galerie MobileMe Pokud máte úcet MobileMe, mzete odesílat fotografie pímo z iPhone do vasí galerie. Fotografie téz mzete posílat do galerie MobileMe nkoho, kdo má zapnuté píspvky pes e-mail. Ped odesláním fotografií do galerie je teba:  Nastavit v iPhone úcet MobileMe  Vydat galerii v MobileMe a povolit píjem fotografií pes e-mail Více informací o vytvoení galerie viz MobileMe Help. Odeslání fotografie do galerie: Vyberte njakou fotografii a klepnte na Send to Gallery. a poté na 80 Kapitola 7 Dalsí aplikace Piazení fotografie ke kontaktu Fotografii mzete piadit k njakému kontaktu. Kdyz dotycná osoba zavolá, iPhone zobrazí piazenou fotografii. Piazení fotografie ke kontaktu: 1 Vyberte aplikaci Camera na plose a poite ncí snímek. Nebo vyberte njakou fotografii, která jiz je v iPhone, a klepnte na . 3 Upravte umístní a velikost fotografie tak, jak chcete. Tazením posouvejte fotografii a sevením nebo rozevením prst ji zvtsete nebo zmensete. Fotografii mzete téz piadit ke kontaktu v aplikaci Contacts klepnutím na Edit a poté na ikonu obrázku. Camera iPhone umozuje poizovat obrázky 2megapixelovým fotoaparátem. Poizování obrázk Pokud chcete poídit obrázek, jen ukazte a klepnte. Fotoaparát je na zadní stran iPhone, takze uvidíte snímek na displeji. Pokud je zapnutá sluzba Location Services, k fotografiím budou pipojeny údaje o míst. Údaje o míst mzete pouzít v nkterých aplikacích a na webových stránkách sdílejících fotografie pro sledování a sdílení míst, na kterých byly fotografie poízeny. Pokud je sluzba Location Services vypnutá, zobrazí se výzva pro její zapnutí. Pokud ke svým fotografiím nechcete pidávat údaje o míst, nepotebujete mít pro poizování obrázk zapnutou sluzbu Location Services. Poízení obrázku: Pi otevené aplikaci Camera namite iPhone a klepnte na . Pokud poídíte obrázek s iPhone otoceným na stranu, obrázek se automaticky ulozí ve formátu krajina. [. . . ] Vytvote a zkopírujte si dodatecná vyzvánní z oblíbených skladeb v iTunes Store (prodávané zvlás). Viz , , Nastavení vyzvánní" na stránce 42 a , , Vytváení vyzvánní" na stránce 42. Rozhovory Instant Messaging (IM) Pro webové sluzby IM pouzijte prohlízec Safari a vyuzijte výhody optimalizace pro iPhone na webových stránkách Meebo. com, BeeJive. com a eBuddy. com, které podporují populární IM sluzby, jako AIM, MobileMe, ICQ, Yahoo, Google talk a MSN. Univerzální pístup v Mac OS X Pi pouzívání iTunes pro synchronizaci informací a obsahu z knihovny iTunes do iPhone vyuzijte výhody funkcí univerzálního pístupu v Mac OS X. V programu Finder vyberte volbu Help > Mac Help a poté vyhledejte , , universal access". Více informací o iPhone a funkcích usnadnní v Mac OS x naleznete na adrese www. apple. com/cz/accessibility. 146 Dodatek A esení potízí Informace o bezpecnosti, programovém vybavení a servisu V následující tabulce je popsáno, kde získat více informací o bezpecnosti, programovém vybavení a servisu iPhone. Pokud chcete informace o Bezpecné pouzití iPhone Postupujte takto Nejnovjsí informace o bezpecnosti a regulacích viz Prvodce dlezitými informacemi o produktu na adrese www. apple. com/cz/support/manuals/iphone. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE IPHONE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE IPHONE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag