Návod k použití APPLE IPAD MINI IOS 6

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce APPLE IPAD MINI. Doufáme, že uživatelská příručka pro APPLE IPAD MINI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku APPLE IPAD MINI.


APPLE IPAD MINI IOS 6: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12079 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   APPLE IPAD MINI (14377 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze APPLE IPAD MINIIOS 6

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] iPad uživatelská příručka pro software iOS 6 Obsah 7 7 8 9 11 12 13 13 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 21 23 26 27 28 29 30 31 33 34 34 35 36 36 37 40 40 41 41 41 Kapitola 1:  iPad v kostce Celkový pohled na iPad Příslušenství Tlačítka Zásuvka SIM karty Stavové ikony Kapitola 2:  Začínáme Co potřebujete Nastavení iPadu Apple ID Nastavení pošty a dalších účtů Správa obsahu na iPadu Použití iCloudu Připojení zařízení iPad k počítači Synchronizace s iTunes Prohlížení této příručky na iPadu Kapitola 3:  Základy Používání aplikací Vlastní nastavení iPadu Psaní Diktování Hledání Oznámení Sdílení Připojení iPadu k televizoru nebo jinému zařízení Tisk pomocí funkce AirPrint Zařízení Bluetooth Sdílení souborů Funkce zabezpečení Baterie Kapitola 4:  Siri Co je Siri?Použití služby Siri Restaurace Filmy Sport Diktování Oprava služby Siri 2 43 46 46 47 48 49 49 51 51 52 52 53 54 56 56 57 58 59 59 60 60 62 62 62 63 64 64 65 66 68 68 69 70 70 71 71 72 73 74 74 Kapitola 5:  Safari Kapitola 6:  Mail Čtení pošty Odeslání e-mailu Uspořádání pošty Tisk zpráv a příloh Poštovní účty a nastavení Kapitola 7:  Zprávy Odesílání a příjem zpráv Správa konverzací Odesílání fotografií, videa a dalšího obsahu Nastavení Zpráv Kapitola 8:  FaceTime Kapitola 9:  Fotoaparát V kostce Prohlížení, sdílení a tisk Úpravy fotografií a zkracování videa Kapitola 10:  Obrázky Prohlížení fotografií a videí Uspořádání fotografií a videí Fotostream Sdílení fotografií a videí Tisk fotografií Rámeček obrázku Import fotografií a videa Kapitola 11:  Photo Booth Pořizování fotografií Správa fotografií Kapitola 12:  Videa Kapitola 13:  Kalendář V kostce Práce s více kalendáři Sdílení kalendářů na iCloudu Nastavení kalendáře Kapitola 14:  Kontakty V kostce Přidávání kontaktů Nastavení Kontaktů Kapitola 15:  Poznámky V kostce Obsah 3 76 78 79 79 80 81 81 82 82 82 84 84 85 85 86 86 87 88 90 90 91 92 93 93 94 95 95 96 96 97 97 98 100 100 101 101 102 102 102 111 111 111 Kapitola 16:  Připomínky Kapitola 17:  Hodiny Kapitola 18:  Mapy Hledání míst Zjištění trasy 3D a Flyover Nastavení Map Kapitola 19:  Hudba Získávání hudby Přehrávání hudby Podcasty a audioknihy Seznamy stop Genius Siri iTunes Match Domácí sdílení Nastavení aplikace Hudba Kapitola 20:  iTunes Store Kapitola 21:  App Store V kostce Mazání aplikací Kapitola 22:  Kiosek Kapitola 23:  iBooks V kostce Čtení knih Interakce s multimédii Studium poznámek a slovníků Uspořádání poličky Synchronizace knih a PDF Tisk PDF a zaslání e-mailem Nastavení iBooks: Kapitola 24:  Podcasty Kapitola 25:  Game Center V kostce Hra s přáteli Nastavení pro Game Center Kapitola 26:  Zpřístupnění Funkce zpřístupnění VoiceOver Siri Trojí stisknutí tlačítka plochy Zvětšení Obsah 4 112 112 112 112 113 113 113 114 114 115 115 115 116 116 116 117 117 118 118 119 120 125 125 125 125 127 127 127 127 128 128 Velký text Inverzní barvy Předčítání výběru Předčítání auto korektur Mono audio Přiřazení tónů Asistovaný přístup AssistiveTouch Zpřístupnění v systému OS X Nejmenší velikost písma v poštovních zprávách Klávesnice na šířku obrazovky Skryté titulky Kapitola 27:  Nastavení Letový režim Wi-Fi VPN Osobní hotspot Bluetooth Mobilní data Funkce Nerušit a Oznámení Obecné Zvuky Jas a tapeta Rámeček obrázku Soukromí Dodatek A:  iPad v podnikání iPad v podnikovém prostředí Použití konfiguračních profilů Nastavení účtů Microsoft Exchange Přístup přes VPN Účty LDAP a CardDAV 129 Dodatek B:  Národní klávesnice 129 Použití národních klávesnic 130 Speciální metody zadávání 132 132 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137 139 Dodatek C:  Bezpečnost, zacházení a podpora Důležité informace o bezpečnosti Důležité informace o zacházení se zařízením Podpora pro iPad Zobrazuje se obrázek vybité baterie nebo zpráva „Nenabíjí se“ iPad nereaguje Restart a resetování iPadu Zobrazí se hlášení „Chybný kód“ nebo „iPad je uzamčený“ Zobrazí se hlášení „Toto příslušenství není zařízením iPad podporováno“ Aplikace nevyplní celou obrazovku Neobjevuje se klávesnice na obrazovce Zálohování iPadu Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPad Obsah 5 139 140 142 142 143 144 Odesílání, přijímání a prohlížení e-mailů Zvuk, hudba a video iTunes Store a App Store Další informace, servis a podpora Informace o likvidaci a recyklaci Apple a životní prostředí Obsah 6 iPad v kostce 1 Fotoaparát FaceTime V této kapitole se seznámíte s funkcemi zařízení iPad, jeho ovládacími prvky a dalšími informacemi. Celkový pohled na iPad iPad mini  Ikony aplikací Displej Multi-Touch Plocha Spánek/ Probuzení Mikrofon Fotoaparát iSight Postranní přepínač Zesílení/ Ztišení Konektor náhlavní soupravy Zásuvka nano SIM (na některých modelech) Reproduktor Lightning konektor 7 iPad Fotoaparát FaceTime Ikony aplikací Displej Multi-Touch Plocha Uspat/ probudit Fotoaparát iSight Postranní přepínač Zesílení/ Zti ení Mikrofon Konektor náhlavní soupravy Zásuvka mikro SIM (na některých modelech) Reproduktor Lightning konektor Je možné, že vzhled vašeho zařízení iPad a jeho plochy může být odlišný v závislosti na modelu zařízení iPad. Příslušenství Se zařízením iPad se dodává následující příslušenství: Síťový USB adaptér:  Přiložený síťový USB adaptér slouží k napájení zařízení iPad a k dobíjení baterie. Kapitola 1    iPad v kostce 8 Poznámka:  Typ dodávaného síťového adaptéru pro zařízení iPad závisí na modelu a regionu. Kabel Lightning-USB:  Tímto kabelem lze iPad a iPad mini připojit k síťovému USB adaptéru za účelem dobití nebo k počítači za účelem synchronizace. Tento kabel můžete použít se zvlášť dodávaným příslušenstvím iPad Dock nebo jej zapojit přímo do zařízení iPad. Kabel Dokový konektor-USB:  Tímto kabelem lze iPad 2 a iPad 3.  generace připojit k síťovému USB adaptéru za účelem dobití nebo k počítači za účelem synchronizace. Tento kabel můžete použít se zvlášť dodávaným příslušenstvím iPad Dock nebo jej zapojit přímo do zařízení iPad. Tlačítka iPad je vybaven několika tlačítky, jimiž jej lze snadno uzamknout a nastavit hlasitost. Tlačítko Spánek/probuzení Pokud iPad nepoužíváte, můžete jej uzamknout tím, že jej uspíte. [. . . ] Použití Siri k přehrávání hudby: Stiskněte a přidržte tlačítko plochy . •• Puštění nebo pozastavení hudby: Vyslovte „play“ nebo „play music“. Chcete-li přehrávání pozastavit, vyslovte „pause“, „pause music“ nebo „stop“. Můžete též použít „next song“ nebo „previous song“. Puštění alba, umělce nebo seznamu stop: Vyslovte „play“ a poté „album“, „artist“ nebo „playlist“ a jméno. Zamíchání aktuálního seznamu stop: Vyslovte „shuffle“. Vyhledání dalších informací o aktuální skladbě: Vyslovte „what’s playing“, „who sings this song“ nebo „who is this song by“. Použití funkce Genius pro puštění podobných skladeb: Vyslovte „Genius“ nebo „play more songs like this“. •• •• •• •• Kapitola 19    Hudba 85 iTunes Match Funkce iTunes Match ukládá vaši hudební knihovnu na iCloud (včetně skladeb importovaných z CD) a umožňuje vám využívat vaši sbírku na zařízení iPad i na dalších počítačích a zařízeních iOS. Služba iTunes Match je k dispozici formou placeného odběru. Poznámka:  iTunes Match není k dispozici ve všech oblastech. Je-li zapnuta volba Nastavení > Hudba > Používat mobilní data, může být přenos zpoplatněn. Přihlášení k odběru služby iTunes Match:  V iTunes na svém počítači vyberte Obchod > Zapnout iTunes Match a poté klikněte na tlačítko Odebírat. Jakmile se přihlásíte k odběru, aplikace iTunes přidá vaši hudbu, seznamy stop a mixy Genius na iCloud. Vaše skladby odpovídající hudbě, která je již v obchodě iTunes Store k dispozici, budou v knihovně iCloud zpřístupněny automaticky. Nalezené skladby si můžete stáhnout a přehrávat až v kvalitě iTunes Plus (AAC 256 kb/s, bez DRM), i když byla kvalita originálu nižší. Další informace naleznete na webové stránce www. apple. com/icloud/features. Při zapnutí služby iTunes Match bude synchronizovaná hudba odstraněna ze zařízení iPad a budou deaktivovány mixy Genius a seznamy stop Genius. Poznámka:  Jsou-li zapnuta Mobilní data, mohou se na ně vztahovat poplatky operátora. Skladby se do zařízení iPad stahují při přehrávání. Stažení alba do zařízení iPad:  Při procházení klepněte na Alba, poté klepněte na některé z alb a na . Zobrazení pouze hudby, jež byla stažena z iCloudu:  Otevřete Nastavení > Hudba a vypněte volbu Zobrazit veškerou hudbu (k dispozici pouze v případě, že je zapnuta služba iTunes Match). Správa vašich zařízení pomocí služby iTunes Match nebo Automatických stahování:  V iTunes na počítači otevřete Obchod > Zobrazit účet. Přihlaste se a v části „iTunes in the Cloud“ klikněte na „Manage Devices. Domácí sdílení Domácí sdílení vám umožňuje přehrávat hudbu, filmy a televizní pořady z knihovny iTunes ve vašem Macu nebo PC. [. . . ] Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente. Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky APPLE IPAD MINI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu APPLE IPAD MINI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag