Návod k použití AEG WSE 9-125 MX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG WSE 9-125 MX. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG WSE 9-125 MX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG WSE 9-125 MX.


AEG WSE 9-125 MX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1932 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG WSE 9-125 MX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-1 Obsah krabice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Pehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Specifikace základní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Specifikace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tímto vstupem je pivádno napájení do pocítace. Aby se zabránilo poskození pocítace, vzdy pouzívejte dodaný napájecí adaptér. 11 12 Port výstupu VGA Port USB - Zásuvkový DB15pinový zásuvkový konektor je k dispozici pro zaízení s rozhraním VGA. - Port USB (Universal Serial Bus) je k dispozici pro pipojení zaízení USB, jako napíklad mysi, klávesnice, tiskárny, skeneru, fotoaparátu, PDA nebo dalsích zaízení kompatibilních s rozhraním USB. 13 Port vstupu HDMI (voliteln) - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/video rozhraní, které umozuje penáset nekomprimované datové proudy. HDMI podporuje vsechny televizní formáty vcetn standardního videa, vylepseného videa nebo videa s vysokým rozlisením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu. 14 15 16 17 Port eSATA (voliteln) - Port eSATA (externí SATA) je urcen pro pevné disky eSATA. Zdíka pro pipojení sluchátek Zásuvka pro mikrofon - Tato zdíka slouzí k pipojení sluchátek nebo reproduktor. - Tato zdíka slouzí pro pipojení mikrofon. Zdíka místní sít LAN RJ-45 - Standardní zdíka RJ-45 místní sít LAN slouzí k pipojení k místní síti (LAN). Do této zdíky mzete pipojit síový kabel. Zlutá Zelená/ oranzová Indikátor LED Vlevo Barva Zlutá Stav indikátoru LED Nesvítí Svítí (neperusovan) Svítí (jasnji a pulzuje) Situace Spojení s místní sítí LAN není navázáno. Spojení s místní sítí LAN je navázáno. Pocítac komunikuje s dalsím pocítacem v místní síti LAN. Je vybrána rychlost penosu dat 1000 Mbit/s. Vpravo Zelená Nesvítí Svítí Oranzová Svítí 1-6 MS-AC32 18 Zdíka optického výstupu S/PDIF (voliteln) - Tato zdíka S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) je k dispozici pro penos digitálního zvuku do externích reproduktor prostednictvím optického kabelu. 1-7 Pehled Pohled ze strany 1 2 3 6 8 10 7 9 11 4 5 1 2 3 Optická disková jednotka - Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je urcena pro vasi domácí zábavu (voliteln Blue-ray). Vysouvací tlacítko - Stisknutím vysouvacího tlacítka otevete optickou diskovou jednotku. Otvor pro rucní vysunutí - Jestlize tlacítko pro vysunutí nefunguje, mzete otevít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného pedmtu (napíklad svorky na papír) do otvoru pro rucní vysunutí. 4 Ctecka karet - Integrovaná ctecka karet podporuje rzné typy pamových karet, napíklad karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) nebo MMC (Multi-Media Card) pouzívané v rzných zaízeních, napíklad v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 pehrávacích, mobilních telefonech a PDA. Upozorujeme vás, ze podporované pamové karty se mohou mnit bez pedchozího upozornní. 1-8 MS-AC32 5 Porty USB - Port USB (Universal Serial Bus) je k dispozici pro pipojení zaízení USB, jako napíklad mysi, klávesnice, tiskárny, skeneru, fotoaparátu, PDA nebo dalsích zaízení kompatibilních s rozhraním USB. 6 Tlacítko/indikátor LED napájení systému - Stisknutím tlacítka napájení systému lze systém zapnout nebo vypnout. Indikátor LED napájení svítí, kdyz je systém zapnutý, a po vypnutí systému zhasne. Co se týce snízené spoteby, tento indikátor LED bliká v rezimu S3 (perusený pístup k pamti RAM) a nesvítí v rezimu S4 (perusený pístup k disku). Vsechna zde uvedená zaízení jsou pouze pro orientaci. Pipojení zaízení USB Tento pocítac AIO je vybaven porty USB pro pipojení rzných zaízení USB, napíklad mysi, klávesnice, digitálního fotoaparátu, webové kamery, tiskárny, externího optického pamového zaízení atd. Chcete-li tato zaízení pipojit, nejdíve nainstalujte ovladace (je-li teba) a potom pipojte zaízení k pocítaci AIO. Tento pocítac AIO dokáze automaticky rozpoznat nainstalovaná zaízení USB. Pokud zaízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte zaízení USB rucn klepnutím na tlacítko Start / Control Panel (Ovládací panely) / Add Hardware (Pidat hardware) a pidáním nového zaízení. 2-7 Zacínáme Pipojení výstupních zaízení VGA a vstupních zaízení HDMI (voliteln) Tento pocítac AIO PC je vybaven portem VGA a portem HDMI pro pipojení k externím monitorm, projektorm, set-top boxm, pehrávacm DVD, digitálním videokamerám, mini notebookm, digitálním fotoaparátm atd. VGA (Video Graphics Array) je systém grafického zobrazení pro pocítace. Konektory VGA a jejich pidruzená kabeláz se vzdy pouzívají výhradn pro penásení analogových videosignál spolecn s digitální frekvencí a daty. HDMI (High Definition Multimedia Interface) je nový standard rozhraní pocítac, zobrazovacích zaízení a spotební elektroniky, který podporuje standardní, vylepsené video a video o vysokém rozlisení plus vícekanálový digitální zvuk prostednictvím jediného kabelu. 2-8 MS-AC32 Chcete-li pipojit zaízení VGA/HDMI, nejdíve zkontrolujte, zda jsou pocítac AIO PC a cílové zaízení vypnuté, a potom pipojte kabel zaízení k portu VGA/ HDMI vaseho pocítace AIO PC. 2-9 Zacínáme Pipojení k externímu pevnému disku SATA (voliteln) Konektor eSATA umozuje pipojit externí pevný disk Serial ATA. Rozhraní standardu eSATA podporuje technologii , , plug-and-play", která umozuje pipojovat a odpojovat zaízení eSATA, aniz by bylo nutné pocítac AIO vypnout. Chcete-li pipojit pevný disk eSATA, pipojte kabel disku ke konektoru eSATA pocítace AIO. 2-10 MS-AC32 Pipojení komunikacního zaízení Pevná místní sí Konektor RJ-45 tohoto pocítace AIO umozuje pipojovat zaízení místní sít LAN, jako napíklad rozbocovac, pepínac a bránu pro vytvoení síového pipojení. Dalsí informace nebo podrobné pokyny pro pipojení k místní síti LAN vám poskytnou pracovníci MIS nebo správce sít. 2-11 Zacínáme Bezdrátová místní sí LAN (voliteln) Tento pocítac AIO je vybaven bezdrátovým síovým modelem LAN, který umozuje uzivatelm provádt rychlé penosy dat prostednictvím standardu technologie IEEE 802. 11 pro bezdrátovou místní sí LAN. To pinásí uzivatelm moznost pohybovat se ve velké oblasti pokrytí s permanentním pipojením k síti. [. . . ] Ped pouzitím funkce obnovení systému zazálohujte dlezitá data ulozená na systémové jednotce na jiná pamová zaízení. Pokud následující esení neobnoví systém, pozádejte o dalsí pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní stedisko. Obnovení systému rychlou klávesou F3 Dojde-li k neopravitelným problémm systému, vzdy doporucujeme nejdíve zkusit obnovit systém z oddílu pro obnovení pevného disku stisknutím rychlé klávesy F3. Kdyz se na displeji zobrazí následující obrázek, stisknte rychlou klávesu F3 na klávesnici. 3-19 Pouzívání systému 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG WSE 9-125 MX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG WSE 9-125 MX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag