Návod k použití AEG WSB 230 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG WSB 230 S. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG WSB 230 S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG WSB 230 S.


AEG WSB 230 S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2064 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG WSB 230 S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-1 Obsah krabice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Pehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Specifikace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Výmna a inovace soucástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mimo rezimu nabídky funguje jako tlacítko pro zvýsení hlasitosti. Tlacítko Vlevo / Snízit hlasitost V rezimu nabídky toto tlacítko ukazuje pohybu kurzoru nebo rucní výbr OSD v úbytkových hodnotách. Mimo rezimu nabídky funguje jako tlacítko pro snízení hlasitosti. 6 7 8 1-4 MS-AA25 9 Tlacítko AUTO Stisknutím tohoto tlacítka mzete zobrazit a upravit nabídku rezimu videa nebo opustit podnabídku. Tlacítko napájení displeje Stisknutím tohoto tlacítka zapnete/vypnete monitor. 10 1-5 Pehled Pohled zezadu 1 2 4 5 3 1 6 14 9 8 10 11 12 7 13 Dlezité Z bezpecnostních dvod doporucujeme nejdíve pipojit adaptér stídavého/ stejnosmrného napájení k pocítaci AIO a potom pipojit kabel stídavého napájení k elektrické zásuvce. 1-6 MS-AA25 1 Ventilátor Ventilátor v plásti slouzí k vtrání a zabrauje pehátí zaízení. Optická disková jednotka Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je urcena pro vasi domácí zábavu. (blu-ray je k dispozici voliteln. ) Ctecka karet Integrovaná ctecka karet podporuje rzné typy pamových karet, napíklad karty XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDhC (SD high Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) nebo MMC (Multi-Media Card) pouzívané v rzných zaízeních, napíklad v digitálních kamerách a fotoaparátech, MP3 pehrávacích, mobilních telefonech a PDA. Upozorujeme vás, ze podporované pamové karty se mohou mnit bez pedchozího upozornní. Port USb Port USb (Universal Serial bus) je k dispozici pro pipojení zaízení USb, jako napíklad mysi, klávesnice, tiskárny, skeneru, fotoaparátu, PDA nebo dalsích zaízení kompatibilních s rozhraním USb. 2 3 4 Podstavec Tento stojánek slouzí k zajistní polohy systému a rovném a pevném povrchu. Otvor pro vedení kabel Vete kabely otvorem pro vedení kabel, aby se zabránilo zamotání pi pipojování zaízení. Port zámku Kensington Tento pocítac AIO PC je vybaven portem pro zámek Kensington, který umozuje uzivatelm zajistit pocítac AIO PC na míst klícem nebo mechanickým zaízením PIN a pipevnit jej pogumovaným kovovým kabelem. Na konci kabelu je malá smycka, která umozuje obtocit celý kabel okolo pevného pedmtu, napíklad okolo tzkého stolu nebo jiného podobného vybavení, a tím zajistit pocítac AIO PC na míst. Zvolte vhodný stl a zidli a upravte jejich výsku tak, aby vyhovovala vasí pozici pi práci. Upravte oprák zidle (je-li k dispozici) tak, aby pohodln podpíral vase záda. Polozte nohy naplocho a pirozen na zem tak, aby se vase kolena a lokty pi práci nacházely ve správné poloze (piblizn 90 stup). Polozte ruce pirozen na stl tak, aby jste mli opená zápstí. Upravte úhel/polohu pocítace AIO tak, aby jste mli optimální zobrazení. Nepouzívejte pocítac na nepohodlném míst (napíklad v posteli). Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedoslo ke zranní. 1 15-20 3 4 90-120 38-76 cm 6 5 4 2 2 4 2-2 MS-AA25 sPráVné PracOVní náVyky Pokud musíte pouzívat tento pocítac AIO pravideln po dlouhou dobu, je dlezité, abyste si vytvoili správné pracovní návyky; v opacném pípad vám mze zpsobit nepohodlí nebo zranní. Pi pouzívání zaízení dodrzujte následující zásady. Po delsích pracovních intervalech dlejte pravidelné pestávky. 2-3 Zacínáme seznámení s kláVesnici (VOliteln) Technické údaje Kompatibilní s jazykovým rozlozením EU/UK/US/JP/KR Izolovaný tvar klávesy pro snadné psaní Nízký profil s technologií sametového potisku Rozhraní USb pro vsechny operacní systémy Windows® Zivotnost klávesy: 12 milión Rozmry: 376, 4 (D) X 155, 09 (S) X 21, 91 (V) mm Délka kabelu: 150cm hmotnost: 440g Vlastnosti Klávesy multimediálních funkcí s AIO PC Nový izolovaný tvar klávesy pro snadné psaní Mkký dotyk a zptná dotyková vazba pro pohodlné psaní Elegantní a stíhlá klávesnice nové koncepce a aerodynamického tvaru Kompaktní rozmry pro úsporu prostoru Speciáln pizpsobeno pro zobrazovací zaízení LCD AEG Kompatibilní s operacními systémy Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7 Integrované rychlé klávesy funkcí Pístup k oblíbených webovým serverm a aplikacím prostednictvím rychlých kláves * Obrázek klávesnice je pouze orientacní. Specifikace skutecného produktu se mohou v jednotlivých oblastech lisit. 2-4 MS-AA25 Multimediální klávesy Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 Pejít na pedchozí stopu Pehrát a pozastavit Pejít na dalsí stopu Funkce ztlumení zvuku Snízit hlasitost Zvýsit hlasitost Klávesové zkratky Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + C Fn + Z Fn + W Fn + K Spustní výchozích e-mailových aplikací Spustní výchozího internetového prohlízece a k pechod na výchozí domovskou stránku Zpt na pedchozí webovou stránku Pejít na dalsí webovou stránku Kalkulacka Rezim spánku (úsporný) bezdrátová místní sí LAN Fotoaparát 2-5 Zacínáme umístní systému Umístní systému Krok 1. Umístte systém a rovný a stabilní povrch, napíklad na stl. [. . . ] Pokud je operacní systém napaden virem a nemze normáln fungovat. Ped pouzitím funkce obnovení systému zazálohujte dlezitá data ulozená na systémové jednotce na jiná pamová zaízení. Pokud následující esení neobnoví systém, pozádejte o dalsí pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní stedisko. Obnovení systému rychlou klávesou F3 Dojde-li k neopravitelným problémm systému, vzdy doporucujeme nejdíve zkusit obnovit systém z oddílu pro obnovení pevného disku stisknutím rychlé klávesy F3. Kdyz se na displeji zobrazí následující obrázek, stisknte rychlou klávesu F3 na klávesnici. 3-21 Pouzívání systému 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG WSB 230 S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG WSB 230 S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag