Návod k použití AEG-ELECTROLUX ZB 2903

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX ZB 2903. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX ZB 2903 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX ZB 2903.


AEG-ELECTROLUX ZB 2903 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22110 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX ZB2903 (3953 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX ZB 2903

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za úcelem zajistní optimální a stálé úcinnosti vaseho spotebice si prosíme pozorn pectte tento návod k pouzití. Umozní vám to snadné a efektivní pouzívání vsech funkcí. Doporucujeme návod uschovat na bezpecném míst pro pípad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pedávali pípadnému dalsímu uzivateli spotebice. Pejeme vám mnoho spokojenosti s vasím novým spotebicem. V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dlezité informace týkající se Vasí bezpecnosti a informace o ochran spotebice ped poskozením. [. . . ] Mycka nádobí musí být v rezimu nastavení. Stisknte soucasn tlacítka funkcí B a C , az zacnou kontrolky tla cítek A , B a C blikat. Stisknte tlacítko B , kontrolky tlacítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka tlacítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazí soucasné nastavení: = dávkovac lestidla je vypnutý. Chcete-li zmnit nastavení, stisknte opt tlacítko B a na digitálním displeji se zobrazí nové nastavení: 5. Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Pokud se opt rozhodnete pouzívat bzný mycí prostedek, doporucujeme vám: 1. Seite nastavení tvrdosti vody na nejvyssí seízení a provete 1 normální mycí program bez vlozeného nádobí. Seite nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v míst bydlist. Seite dávkování lestidla. Mycí programy 23 Mycí programy Program Závrecný oplach Stupe Vhodný pro znecistn nádobí í Popis programu Údaje o spoteb1) Délka (minuty) Energie (kWh) 0, 9 1, 4-1, 6 1, 05 0, 1 1, 5-1, 7 Prbzný oplach Hlavní mytí 30 30. MIN2) lehce nádobí a znecistn píbory é normáln nádobí a znecistn píbory é normáln nádobí a znecistn píbory é jakýkoli Cástecná nápl (k pozdjsímu doplnní bhem dne). 4) 130-150 1) Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. Perusení probíhajícího mycího programu: · Otevete dvee mycky; program se zastaví. Zavete dvee; program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. Stisknte opt tlacítko Zap/Vyp; program se opt spustí od okamziku, ve kte rém byl perusen. · Kontrolka práv ukonceného programu zstane svítit. Otevete dvee mycky, nechte je pootevené, pockejte nkolik mi nut, a teprve potom nádobí vyjmte; nádobí tak vychladne a lépe se vysusí. Vyjmutí nádobí · Horké nádobí je náchylnjsí k rozbití. Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjmte. · Nejprve vyklite dolní kos a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody z horního kose na nádobí v dolním kosi. · Strany a dvee mycky mohou být vlhké, protoze nerezový povrch mze být chladnjsí nez nádobí. 26 Cistní a údrzba POZOR Po skoncení mycího programu doporucujeme odpojit mycku od elektrické sít a zavít pívod vody. Cistní a údrzba Cistní filtr Kontrolujte obcas filtr i pívod vody. UPOZORNNÍ Ped cistním filtr zkontrolujte, zda je spotebic vypnutý. Filtracní systém mycky nádobí se skládá z hrubého filtru ( A ), mikrofiltru ( B ) a plochého filtru. Uvolnte filtracní systém otoce ním drzadla mikrofiltru a celý sy stém vytáhnte. 3. [. . . ] K bocní hubici sifonu, hadici pipevnte ke spodní stran pracovní desky. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s prduchem, minimální vnitní prmr 4 cm. Napojení odpadové hadice musí být ve výsce mezi 30 cm (minimum) a 100 cm (maximum) ode dna mycky. Vypoustcí hadice mze být napojena jak z pravé, tak i levé strany mycky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX ZB 2903

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX ZB 2903 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag