Návod k použití AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pomoc tohoto varovnho trojhelnku a/nebo upozorujcch slov (Varovn!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznny pokyny, kter jsou dleit pro vai bezpenost nebo sprvn fungovn spotebie. . . . Za tmto znakem nsleduj doplujc informace k obsluze a praktickmu pouit spotebie. Jetelovm lstkem jsou oznaeny rady a pokyny, zajiujc hospodrn a ekologick provoz spotebie. Vysvtlivky k odbornm pojmm, kter jsou uvedeny v nvodu k pouvn, najdete na konci nvodu v odstavci "Odborn pojmy". [. . . ] Nsledujc tabulka informuje, jak okoln teplota odpovd pslun klimatick td. Klimatick tda SN N ST T pro rozmez okoln teploty +10 a +32 C +16 a +32 C +18 a +38 C +18 a +43 C 3. Pi manipulaci s filtrem zachovvejte opatrnost, abyste zabrnili odlouen uhlkovch ˷st. Co dlat, kdy Odstraovn poruch V ppad poruchy se me jednat pouze o njakou malou zvadu, kterou si mete sami odstranit na zklad dle uvedench instrukc. Pokud vm vak dle uveden informace pi odstraovn zvady v konkrtnm ppad nepomohou, dn dal prce sami neprovdjte. Vyaduje-li spotebi opravu, obrate se proto vdy na servisn slubu. Porucha Mon pina Spotebi nen zapnut. Odstrann Zapnout spotebi. Je-li nezbytn nutn instalovat chladniku vedle tepelnho zdroje, je teba dodret nsledujc minimln bon vzdlenosti: - od elektrickho sporku 3 cm; - od naftovch nebo uhelnch kamen 30 cm. Pokud nen mono tyto vzdlenosti dodret, je teba mezi kamna a chladniku zasunout tepeln izolan desku. Chladnika nepracuje, zelen sov kontrolka a ukazatele teploty jsou tmav. Zasute zstrku do zsuvky. Zkontrolujte pojistky, ppadn zapnte jisti nebo vymte pojistku. Zvady na elektrick sti odstran v elektroinstalatr. Je vadn zsuvka. 42 818 34 51-00/7 818 34 51-00/7 11 Instalace itn a oetovn 5. Doln ukldac plochu, kter oddluje chladic prostor od studenho prostoru LONGFRESH 0 C je mono pro umyt vyjmout. Po vyitn se musej opt uvst do pvodn polohy, aby zstala funkce studenho prostoru LONGFRESH 0 C zachovna. Zkontrolujte odtokov otvor pro vodu z tajc nmrazy na zadn stn chladicho prostoru. Pravideln kontrolujte a istte magnetick tsnn dve. Chladnika potebuje vzduch Vzduch se pivd pod dvemi vtracmi trbinami v podstavci, odvtrn je uskutenno podl zadn stny smrem nahoru. Piblin 12 hodin ped itnm stisknte tlatko FROSTMATIC, aby zskalo zmraen zbo dostatenou rezervu chladu pro peruen provozu. Zabalte zmraen zbo do nkolika vrstev novinovho papru a vechno ulote zakryt na chladnm mst. Spotebi vypnte, a vythnte pvodn kabel ze zsuvky nebo vypnte jisti, ppadn vyroubujte pojistku. Mrazic prostor ped itnm zbavte nmrazy odmrazenm (viz odstavec "Odmrazovn"). 2. Nasate filtr s aktivnm uhlm do vodtka mky (3) a mku zatlate, a zaklapne. Pi manipulaci s filtrem zachovvejte opatrnost, abyste zabrnili odlouen uhlkovch ˷st. 40 818 34 51-00/7 818 34 51-00/7 13 Zmna zaven dve Pokud to vyaduje msto umstn chladniky, je mono zaven dve zamnit zprava (stav pi dodn spotebie) doleva. V prbhu prac na zmn zaven dve nesm bt chladnika pipojena do elektrick st. Pi zavench dvech mrazicho prostoru vyroubujte rouby s kovou hlavou z dolnho uloen dve a odeberte uloen dve dol. Nepouvejte dn odmrazovac spreje, ty mohou bt zdrav kodliv a / nebo mohou obsahovat ltky, pokozujc plastov dly. Piblin 12 hodin ped odmrazovnm stisknte tlatko FROSTMATIC, aby zskalo zmraen zbo dostatenou rezervu chladu pro peruen provozu. Vyjmte zmraen zbo, zabalte je do nkolika vrstev novinovho papru a vechno ulote zakryt na chladnm mst. Spotebi vypnte, a vythnte pvodn kabel ze zsuvky nebo vypnte jisti, ppadn vyroubujte pojistku. [. . . ] Zstanou-li dvee oteveny po dobu del ne 80 minut, vstran akustick signalizace se automaticky vypne. Pi zaven dve erven vstran kontrolka zhasne. Teplotn vstraha Pro chladic prostor: Jakmile se zv teplota v chladicm prostoru nad hodnotu + 11 C, blik vstran erven kontrolka a zazn vstran akustick signalizace. Vstranou zvukovou signalizaci mete vypnout s pouitm tlatka VYPNUT V>STRAHY. Kdy teplota v chladicm prostoru klesne pod hodnotu + 12 C, vstran kontrolka a vstran akustick signalizace se automaticky vypnou. Vstran akustick signalizace se krom toho automaticky vypne po uplynut 80 minut. Tlatko FROSTMATIC Funkce FROSTMATIC urychluje zmrazovn erstvch potravin, a chrn souasn ji uloen zbo ped nedoucm zvenm teploty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX VAMPYR5036PLUS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag