Návod k použití AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I.


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I (663 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K vybavení trouby patøí následující díly: vysunovací kolejnièky BAZ3-1/ BAZ3-1 plus 2 drázky se 3 vysunovacími kolejnièkami rost k vysunovacím kolejnièkám. Pøed prvním pouzitím Pøíslusenství trouby omyjte po kazdém pouzití vodou s mycím prostøedkem. 54 Odstranìní a zasazení drázek Drázky s vysunovacími kolejnièkami se snímají a nasazují stejnì jako standardnì dodávané drázky. [. . . ] Zasunutí rostu Rost zasunujte tak, aby obì postranní kolejnièky smìøovaly dolù. Rost polozte na vysunovací kolejnièky tak, aby zarázky vysunovacích kolejnièek zapadly do obou otvorù rostu. Zasunutí plechu a univerzálního plechu Plech zasuòte tak, aby pojistka smìøovala dozadu. Plech polozte na vysunovací kolejnièky tak, aby pøední zarázky vysunovacích kolejnièek zapadly do otvorù plechu. Více zneèistìná místa navlhèete mokrým hadrem a mycím prostøedkem. Nepouzívejte agresivní èisticí prostøedky, prostøedky s drsnými èásticemi, spreje do trouby, drátìnky ani jiné tvrdé pøedmìty, jako noze nebo èepelky na odstraòování neèistot. Vysunovací kolejnièky nikdy nemazte. 57 From the Electrolux Group. The world´s No. 1 choice. The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. [. . . ] More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX SZ91802-4I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag