Návod k použití AEG-ELECTROLUX L84950A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX L84950A. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX L84950A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX L84950A.


Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX L84950A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za úcelem zajistní optimální a stálé úcinnosti vaseho spotebice si prosíme pozorn pectte tento návod k pouzití. Umozní vám to snadné a efektivní pouzívání vsech funkcí. Doporucujeme návod uschovat na bezpecném míst pro pípad, ze byjste do nho potebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pedávali pípadnému dalsímu uzivateli spotebice. Pejeme vám mnoho spokojenosti s vasím novým spotebicem. V tomto návodu se pouzívají následující symboly: Dlezité informace týkající se vasí bezpecnosti a informace o ochran spotebice ped poskozením. [. . . ] Maximální rychlost otácení se automaticky snizuje na 1200 otácek/min. HYGIENICKÉ 40-60 SMS Dzíny Snadné zehlení Prostradla, pikrývky Vlna (Rucní praní ) Spodní prádlo 30 Informace o programu Informace o programu Hedvábí Setrný prací program vhodný pro hedvábí a smísené syntetické prádlo. Maximální rychlost otácení se automaticky snizuje na 1200 otácek/min. Speciální program pro praní sportovních odv. Maximální rychlost odsteování je 800 otácek/min. Pi tomto programu nepidávejte zádné dalsí písady. Sportovní - Outdoor 20 MIN. - 3 kg Speciální program pi 30°C, délka asi 20 minut, ideální pro prádlo k osvzení: nap. a sportovní bundy nosené jen jednou nebo lehce zaspinné ci nové oblecení. Rychlý prací program, pouzívá se pouze pro lehce znecistné bílou/stálobarevnou bavlnu a smísené tkaniny. Tento program je vhodný pro lehce nebo normáln zaspinné bavlnné prádlo. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a usetíte energii. S tímto programem je mozné vymáchat a odstedit bavlnné oblecení, které bylo vyprané rucn. U siln zaspinného prádla snizte mnozství vlozeného prádla. Praní s maximální náplní prádla v bubnu umozuje nejefektivnjsí vyuzití vody a energie. U siln zaspinného prádla snizte mnozství vlozeného prádla. Váha prádla Dále uvedené hodnoty jsou jen orientacní: koupací plás ubrousek povlak na pikrývku prostradlo povlak polstáe ubrus osuska utrka nocní prádlo dámské kalhotky pánská pracovní kosile pánská kosile pánské pyzamo blza pánské spodky 1200 100 700 500 200 250 200 100 200 100 600 200 500 100 100 g g g g g g g g g g g g g g g Odstraování skvrn Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostedkem. Zaschlé skvrny nechte pes noc namocené ve speciálním pracím pípravku a pak je odstrate rucn vodou a mýdlem. Olejové barvy: navlhcete benzinovým cisticem skvrn, polozte kus na mkkou látku a skvrnu vytete; postup nkolikrát opakujte. Zaschlé olejové skvrny: navlhcete terpentýnem a polozte kus na mkkou látku. Skvrnu vytírejte rucn pomocí klcku bavlnné látky. Píprava pracího cyklu 33 Rez: pouzijte kyselinu savelovou rozpustnou v horké vod, nebo odstraovac rzi pouzívaný za studena. U starých rezavých skvrn si pocínejte opatrn, protoze celulózová struktura bude jiz poskozená a tkanina by se mohla prodravt. Plísové skvrny: osetete je blicím prostedkem a dobe vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo). Tráva: lehce namydlete a osetete blicím prostedkem (jen bílé a stálobarevné prádlo). Skvrny od kulickového pera a lepidel: navlhcete acetonem (*), polozte kus na mkkou látku a skvrnu rucn vytete. [. . . ] Právo na výmnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pi splnní vsech zákonných pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmrn opoteben nebo poskozen. Podmínkou pro uplatnení kazdého práva ze Záruky pitom je, ze: výrobek byl instalován a uveden do provozu i vzdy provozován v souladu s návodem k obsluze, veskere zárucní nebo jiné opravy ci úpravy výrobku byly vzdy provádny v Autorizovaném servisním stedisku, Kupující pi reklamaci výrobku pedlozí platný doklad o koupi. Právo na odstranní vady výrobku (i vsechna pípadná dalsí práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejblizsím Autorizovaném servisním stedisku. Zárove musí Autorizovanému servisnímu stedisku umoznit ovení existence reklamované vady, vcetn odpovídajícího vyzkousení (pop. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX L84950A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX L84950A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag