Návod k použití AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL.


AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9494 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL (3088 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro eventuln vyskytujc se poruchy obsahuje tato informace pro uzivatele pokyny k jejich samostatnmu odstrann, viz odstavec "Co uinit, kdyz. . . ". Vytistno na ekologicky vhodn vyrobenm papru. 2 Obsah Nvod k pouzit Zlikvidovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekologick tipy Popis pstroje . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 3 Programov tabulky . [. . . ] V jinm ppad otote voli programu na C (ERPN) a stisknte tlatko O/s (START/PAUZA) . 3 Tlatkem O/s (START/PAUZA) lze kdykoliv program pran perusit a novm stisknutm tlatka znovu dle pokraovat. Zmna programu pran je mozn pouze po otoen volie programu na I (VYPNUTO). Volba pdavnch program Pdavn programy ] (KRTK), pop. Zmna potu otek odsteovn Bhem programu pran lze jest zmnit poet otek odsteovn nebo nastavit o (STOP MCHN). Optovnm stisknutm tlatka O/s (START/PAUZA) se pokrauje v programu pran. 23 Nvod k pouzit Postup pran je ukonen/prdlo vyjmte Po ukonen programu se rozsvt L (KONEC) na indikaci prbhu programu. Byl-li zvolen o (STOP MCHN), blik indikace vedle tlatka O/s (START/PAUZA). Po stopu mchn se mus nejprve oderpat voda: Bu stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (pitom se erp voda a prdlo se podle probhajcho programu odsteuje; po optovnm stisknut tlatka O/s (START/ PAUZA) lze poet otek odsteovn i bhem odsteovn jest mnit), nebo otote voli programu na C (ERPN) a stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (voda se oderp bez odsteovn), nebo otote voli programu na D (ODSTEOVN) nebo F (SETRN ODSTEOVN), a stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (voda se oderp a prdlo se odsteuje nebo setrn odsteuje). Plnic dvka jen opete, aby mohla automatick praka provtrat. 3 Svt-li indikace (PEDVKOVNO), tak bylo pouzito v probhlm programu plis mnoho pracho prostedku. Pi pstm pran dbejte na daje o dvkovn vydan vrobcem pracch prostedk, jakoz i na plnic mnozstv. Nebude-li se automatick praky po dels dobu pouzvat: Zavete vodovodn kohoutek a automatickou praku odpojte od st. 24 Nvod k pouzit Programov tabulky Pran V nsledujcm nebudou uvedena vsechna mozn nastaven, nbrz pouze uziten nastaven a nastaven bzn pouzvan. Druh prdla, znaka osetovn max. plnic mnozstv (hmotnost zasucha)1) mozn pdavn programy k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK) (SKVRNY) k (PEDPRKA) q (NAMEN) (SKVRNY) k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK) (SKVRNY)2) k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK) (SKVRNY) Voli programu teplota t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) 95 t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) E t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) 30 az 60 } (SNADNO UDRZOVATELN) 40 az 60 < (SNADNO ZEHLITELN)3) 40 prdlo na vyvku Program s sporou energie: prdlo na vyvku prdlo na vyvku 5kg 5kg 5kg Snadno udrzovateln 2, 5kg 1kg 2, 5kg (pop. 15-20m2 zclony) 2kg jemn prdlo k (PEDPRKA) (JEMN PRDLO) q (NAMEN) ] (KRTK) 30, 40 (SKVRNY)2) P (RUN PRAN)/ s (VLNA) r (STUDEN) az 40 vlna/run pran 9 1)Vdro o objemu 10 litr zahrnuje asi 2, 5kg suchho prdla (bavlna). Odsroubujte hadici od vodovodnho kohoutku, vyjmte sto a vyistte je pod tekouc vodou. Vodovodn kohoutek pezkousejte, ppadn jej nechejte opravit. Nevtk voda. Indikace + (MCHN+) blik. Sto v sroubovm spojen pvodn hadice je ucpno. Vodovodn kohoutek je zvpenatl nebo zvadn. 30 Nvod k pouzit Problm Pravdpodobn pina Nen odstranno zajistn pro pepravu. Ped odsteovnm nemohla bt voda pln oderpna, nebot' je vtokov hadice ohnut nebo je odpadn erpadlo ucpan. Nohy seite podle nvodu k postaven a pipojen. Tm je funkce neomezena. Pezkousejte kladen vtokov hadice a ppadn odstrate msto ohnut nebo odpadn erpadlo vyistte a ppadn odstrate ciz tlesa ze skn erpadla. Prac prostedek dvkujte podle daj vrobce. Sroubov spojen k pvodn Pvodn hadici pevn hadici nen tsn. Program peruste, prdlo z plnicch dvek vyjmte, spust'te nov program. Hadici pro nouzov vyprazdovn sprvn uzavete (viz odstavec Hadice na nouzov "Proveden nouzovho vyprazdovn nen sprvn vyprazdovn"). hadice pro nouzov vyprazdovn zavolejte servis. 31 Nvod k pouzit Problm Avivzn prostedek nebyl vplchnut, pihrdka pro osetovac prostedky je naplnna vodou. Pravdpodobn pina Vlozka pro avivzn prostedky v pihrdce pro osetovac prostedky nen sprvn nasazena nebo je ucpan. Pomoc Pihrdku pro prac prostedky vyistte, vlozku pro avivzn prostedky pevn nasate. U snadno udrzovatelnch textili zvolte program < (SNADNO ZEHLITELN). [. . . ] Pro automatick praky s zenm Aqua-Control lze obdrzet sady hadic o dlkch2, 0m, 2, 9m a 3, 9. Tsnic krouzky jsou bu vlozeny v maticch z uml hmoty hadicovch spojen nebo jsou pibaleny. Pvodn hadici neklate kolmo dol, nbrz ji otote podle obrzku doprava nebo doleva. Hadici s pmou ppojkou pipojte k vodovodnmu kohoutku se sroubovm zvitem o R 3/4 (palec). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 70260 TL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag