Návod k použití AEG-ELECTROLUX F88040IMP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX F88040IMP. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX F88040IMP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX F88040IMP.


AEG-ELECTROLUX F88040IMP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2419 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX F88040IMP (1263 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX F88040IMP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenost Popis myky Ovldac panel Prvn zapnut praky - nastaven jazyka Displej Zkladn pokyny k obsluze myky Pehled nabdky Zmna funkce/nastaven Ped prvnm uvedenm do provozu Nastaven zmkovae vody Doplnn speciln soli Doplnn lestidla Nastaven signlnho tnu Denn pouzit Vkldn pbor a ndob Zmna vsky hornho kose Doplovn mycho prostedku Pouzit mycho prostedku 3 v 1 Volba programu (programov tabulka) Spustn mycho programu Nastaven asov pedvolby Vypnut myky Pe a istn Co dlat, kdyz . . . [. . . ] Ped spustnm mycho programu dejte do zsobnku na myc prostedek zvolen prostedek 3 v 1. Vzhledem k tomu, ze se pi zapnut funkce 3 v 1 pvod lestidla automaticky vypne, mze se stt, ze ndob nebude z dvodu rozdln kvality prostedku 3 v 1 dostaten such. V tomto ppad postupujte nsledujcm zpsobem (ite se pokyny v kapitole "Doplnn lestidla"): Do zsobnku doplte lestidlo (je-li zsobnk przdn). Pokud uz nechcete vrobky 3 v 1 pouzvat Jestlize se rozhodnete, ze uz myc prostedek 3 v 1 nebudete pouzvat, postupujte prosm takto: Vypnte funkci 3 v 1. Zmkova vody nastavte na co nejvyss mozn nastaven a provete az ti normln myc cykly bez ndob. Pak zmkova vody nastavte na nastaven vhodn pro tvrdost vody ve vasem bydlisti. Pokud pouzvte myc prostedky 4 v 1 Pi pouzit mycch prostedk "4 v 1", kter v prostedku "3 v 1" obsahuj navc ppravek proti rozleptvn skla, dodrzujte stejn pokyny jako pro myc prostredky typu "3 v 1". Denn pouzit 31 Volba programu (programov tabulka) Prbh programu Druh zneistn Hodnotyspoteby1) Energie (kWh) 1, 1 - 1, 6 0, 8 1, 8 - 2, 0 1, 4 - 1, 6 0, 95 - 1, 05 1, 1 - 1, 2 0, 9 < 0, 1 Mezioplach 90 - 125 1 az 2x AUTOMATICK Jdeln ndob a normlnzaspinn, (45-70)2) hrnce zaschl zbytky jdel 30 MINUT (60)3) Ndob bez hrnc prv pouzit, lehce az normln zaspinn - - - 30 siln zaspinn, zaschl zbytky jdel, Jdeln ndob a pedevsm 70 INTENZIV4) hrnce blkovinnch a skrobovitch 65 NORMLN Jdeln ndob a normlnzaspinn hrnce zaschl zbytky jdel Jdeln ndob a hrnce, ndob normln zaspinn citliv na teplotu Jdeln ndob a normln zaspinn hrnce Dezertn talky, kvov servis, lehce zaspinn kehk skleniky Vsechny druhyndob Pouzit ndob ulozen do myky, kter se bude mt az pozdji. 120 - 130 95 - 105 130 - 160 SPORN (50)5) 85 - 95 50 NORMLN 73 45 SKLO - - - - - 12 PEDMYT6) 1)Hodnoty spoteby byly zjist'ovny za podmnek odpovdajcch norm. Odchylky jsou proto pi bznm pouzit mozn. 4 15 2x 15 - 17 13 - 15 18 - 20 23 - 25 2x 9 12 - 23 Voda (litry) Myc program Uren pro: Doba (minuty) Pedmyt Lestn Susen Myt 32 Denn pouzit 2)U tohoto programu myka podle zakalen vody zjist, jak siln je ndob zaspinn. Dlka programu, spoteba vody a energie se mohou velmi lisit v zvislosti na mnozstv ndob a jeho zaspinn. Podle stupn zaspinn se mze teplota myc vody automaticky mnit od 45C do 70C. 4)Pi oplachovn lestcm prostedkem se teplota na 10 minut zvs na 68 k hygienickmu vyistn nap. Cel systm st zasate zpt a otoenm drzadla doprava ho zablokujte, az zapadne. Nikdy myku nezapnejte bez st. 40 Co dlat, kdyz . . . Co dlat, kdyz . . . Obnoven pvodnho jazyka Jazyk displeje mzete kdykoli vrtit na jazyk nastaven z vroby. Tlatko RESET tisknte tak dlouho, az se zprva na displeji pestane mnit. Podle poteby upravte hodnoty KONTRASTU1 a JASU, ite se pitom pokyny v sti "Zkladn pokyny k obsluze myky". 1. 5. Mal poruchy odstrante sami Jestlize se pi provozu na displeji objev jedno z nsledujcch chybovch hlsen: OTEVT KOHOUTEK ZABLOK. Objev-li se chybov hlsen znovu, obrat'te se prosm na zkaznickou sluzbu a sdlte typ chybovho hlsen. 1. nen k dispozici u vsech model Co dlat, kdyz . . . 41 Porucha Mozn pina Vodovodn kohoutek je zvpenatl nebo rozbit. Vodovodn kohoutek je zaven. esen Vodovodn kohoutek vyzkousejte, je-li to nutn, nechte ho opravit. Sto ve sroubovm spoji vyistte. Sto (je-li u modelu) ve je slyset 1 krtk sroubovm spoji varovn signl, kter se vodovodnho kohoutku je stle opakuje, ucpan. na displeji: OTEVT KOHOUTEK Ukonete myc program (viz kapitolu: spustn mycho Sta na dn mycho prostoru programu); jsou zanesen. Vyistte sifon. jsou slyset 2 krtk varovn signly, kter se stle opakuj, Na displeji: ZABLOK. [. . . ] Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. Bh zrun doby se stav po dobu od dnho uplatnn prva na odstrann vady do proveden zrun opravy Autorizovanm servisnm stediskem, avsak jen pi splnn podmnky uveden v pedchozm bodu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX F88040IMP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX F88040IMP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag