Návod k použití AEG-ELECTROLUX F45002

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX F45002. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX F45002 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX F45002.


AEG-ELECTROLUX F45002 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5508 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX F45002 (3708 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX F45002

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za úcelem zajistní optimální a stálé úcinnosti vaseho spotebice si prosíme pozorn pectte tento návod k pouzití. Umozní vám to snadné a efektivní pouzívání vsech funkcí. Doporucujeme návod uschovat na bezpecném míst pro pípad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pedávali pípadnému dalsímu uzivateli spotebice. Pejeme vám mnoho spokojenosti s vasím novým spotebicem. V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dlezité informace týkající se Vasí bezpecnosti a informace o ochran spotebice ped poskozením. [. . . ] Pak musíte mycí program (a pozadované funkce) opt nastavit. Zapnutí/vypnutí funkce Multitab Stisknte tlacítko Multitab: píslusná kontrolka se rozsvítí. Funkci vypnete dalsím stisknutím tlacítka Multitab: kontrolka zhasne. 22 Funkce Multitab Jestlize nejste spokojeni s tím, jak je nádobí ususené, doporucujeme: 1. · Aktivace/deaktivace dávkovace lestidla je mozná jen tehdy, je-li funkce Multitab aktivní. Mycka nádobí musí být v rezimu nastavení. Stisknte soucasn tlacítka B a C, az zacnou blikat kontrolky tlacítek A, B a C. Stisknte tlacítko B, kontrolky tlacítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka tlacítka B bude stále blikat: kontrolka konce programu se rozsvítí a bude signalizovat zapnutí dávkovace lestidla. Chcete-li zmnit nastavení, stisknte opt tlacítko B, az kontrolka konce programu zhasne. Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Pokud se opt rozhodnete pouzívat bzný mycí prostedek, doporucujeme vám: 1. Seite nastavení tvrdosti vody na nejvyssí seízení a provete 1 normální mycí program bez vlozeného nádobí. Seite nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v míst bydlist. Zavete dvee; program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. · Stisknte tlacítko hlavního vypínace, vsechny kontrolky zhasnou. Stisknte opt tlacítko hlavního vypínace; program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. · Kontrolka práv ukonceného programu zstane svítit. Otevete dvee mycky, nechte je pootevené, pockejte nkolik mi nut, a teprve potom nádobí vyjmte; nádobí tak vychladne a lépe se vysusí. Vyjmutí nádobí · Horké nádobí je náchylnjsí k rozbití. Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjmte. · Nejprve vyklite dolní kos a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody z horního kose na nádobí v dolním kosi. · Strany a dvee mycky mohou být vlhké, protoze nerezový povrch mze být chladnjsí nez nádobí. POZOR Po skoncení mycího programu doporucujeme odpojit mycku od elektrické sít a zavít pívod vody. 26 Cistní a údrzba Cistní a údrzba Cistní filtr Kontrolujte obcas filtr i pívod vody. UPOZORNNÍ Ped cistním filtr zkontrolujte, zda je spotebic vypnutý. Filtracní systém mycky nádobí se skládá z hrubého filtru ( A ), mikrofiltru ( B ) a plochého filtru. [. . . ] Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s prduchem, minimální vnitní prmr 4 cm. 36 Vodovodní pípojka Napojení odpadové hadice musí být ve výsce maximáln 60 cm ode dna mycky. Vypoustcí hadice mze být napojena jak z pravé, tak i levé strany mycky. Zajistte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo piskípnutá, aby nedoslo ke zhorsení nebo zastavení odtoku vody. Jestlize mycka vypoustí vodu, nesmí být v dezu ci umyvadle umístna zá tka, protoze by se voda mohla vracet zpt do mycky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX F45002

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX F45002 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag