Návod k použití AEG-ELECTROLUX DD 8415

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX DD 8415. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX DD 8415 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX DD 8415.


AEG-ELECTROLUX DD 8415 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2266 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   AEG-ELECTROLUX DD8415-M (639 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX DD 8415

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dal informace najdete v kapitole "Servis". Likvidace Likvidovn obalovho materilu Vechny ˷sti obalu jsou recyklovateln, flie a polystyrnov ˷sti jsou oznaeny odpovdajcm zpsobem. Obalov materil, ppadn i star vyslouil spotebi zlikvidujte pimϯenm zpsobem. Dodrujte pslun platn pedpisy a respektujte odpovdajc oznaen materil (tkajc se tdn materil, jejich sbru a likvidace). Pokyny k likvidaci starho vyslouilho spotebie Spotebi se nesm likvidovat s domcmi odpadky. [. . . ] Me bt vyadovn doklad o koupi. - - Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 24 msc od data zakoupen tohoto spotebie AEG se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, kter spotebi nerozebrala ani s nm jinak nemanipulovala - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis AEG nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou˷st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv - rozhodujc podmnky zruky jsou uvedeny na zrunm listu Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . pro montra kuchyskho nbytku Trubka pro odsvan vzduch mus mt pi odvtrvacm provozu prmr 150 mm. Pokud ji existuje ve stn nebo ve stee odvtrvac trubka s prmrem 125 mm, je mono pout redukn hrdlo 150 / 125 mm, kter je sou˷st dodvky. Na objednvku jsou k dispozici vdy podle poteby trubky s rznmi tvary a prmrem, a dle do volnho prostoru vedouc odvtrvac systmy (teleskopick skky ve zdi), pro dal podrobnosti je mono se informovat v servisn slub. Pi monti odsavae par je nutno dodret nsledujc minimln vzdlenosti od horn hrany varnch desek ke spodn hran odsavae: Elektrick sporky 500 mm Plynov sporky 650 mm Sporky na uhl a na naftu min. 700 mm 4 V ppad technickch problm vm bude i n znakov servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresa: Servisn stedisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 2 6112 6112 Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za˷tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu. 21 vstup odpadnho vzduchu zsuvka Elektrick spork Plynov spork Uheln a naftov spork 500 mm 650 mm min. 700 mm 22 240 nosn drk 270 7 DK 9190 DK 9390 DK 9690 0 DK 9990 0 D DK 9160 DK 9660 0 DK 9960 330 599-899 Elektrick spork Plynov spork Uheln a naftov spork 500 mm 650 mm min. 700 mm Pi souasnm provozu odsavae par v odvtrvacm reimu a topeni nesm bt v mstnosti, v n jsou instalovna topenit podtlak vt ne 4 Pa (4 x 10-5 bar). Odsvan vzduch nesm bt zaveden do komna pro odvod spalin nebo zplodin. Je vhodn zapnout odsava par nkolik minut ped za˷tkem vaen, a nechat jej po skonenm vaen piblin 15 minut dle v provozu, aby se tm vechny pachy bezpen odstranily. Na pedn stran spotebie jsou spnae: DK 9160 D - 9190 D Spna osvtlen: Spna slou k zapnn a vypnn osvtlen, kterm je odsava par vybaven. Spna motoru: Tento spna slou k zapnn a vypnn a k volb rychlost ventiltoru. Mont - obrzek 7 Pedkreslit si na stnu osu symetrie, poloit na stnu schma vrtn (1) a oznait oba otvory, kter je nutno vyvrtat; potom otvory vyvrtat (2 x 8 mm) (2). Zavsit odsava par na komn a horizontln jej vyrovnat (4) s pomoc seizovacch roub. Vloit do vyvrtanch otvor hmodinky (7) a znovu odsava par zavsit; pomoc roub (8) vyrovnat a odsava definitivn upevnit s pouitm roub (9), kter jsou sou˷st dodvky. Fixovat komnov drk (10) hmodinkami (9) a rouby (11), piem dbt na to, aby byl drk vzhledem k odsavai centrovn a horizontln perfektn vyrovnn. Pro skonen intenzivnho stupn ped uplynutm 5 minut se mus stisknout knoflk A, B nebo D. E - Vypnn / zapnn osvtlen. Technick data Model Rozmry (v cm) v vka ̯ka hloubka Celkov pkon Motor ventiltoru Osvtlen p D ho kabelu Elektrick ppojka DK 9160 80-135 59, 8 DK 9190 82-135 89, 8 DK 9360 80-135 59, 8 DK 9390 82-137 89, 8 DK 9660 80-135 59, 8 DK 9690 82-137 89, 8 DK 9960 80-135 59, 8 DK 9990 82-137 89, 8 47 48 47 48 47 48 47 48 170 W 170 W 200 W 200 W 290 W 290 W 290 W 290 W 1 x 170W 1x11W (PL) 1 x 170W 1x11W (PL) 1 x 170W 2x20W (G4) 1 x 170W 2x20W (G4) 1 x 250W 2x20W (G4) 1 x 250W 2x20W (G4) 1 x 250W 2x20W (G4) 1 x 250W 2x20W (G4) 180 cm 180 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V Psluenstv / montn materil 6 6 4 5 2 1 2 1 1 1 1 hmodinek 8 mm vrut 5 x 45 mm 2 samoezn rouby 2, 9 x 13 samoezn rouby 2, 9 x 6, 5 samoeznch roub 3, 5 x 9, 5 kovov hky komnov drk hadicov objmky rozdlova obhajcho vzduchu redukn hrdlo 150 - 125 mm drk kovovho filtru kl s vnitnm estihranem A B C D E Jestlie odsava par nebo ovldac prvky nefunguj: Peruit na dobu nejmn 5 sekund pvod elektrickho proudu k odsavai par a potom odsava znovu zapnout. 8 17 Servis Budete-li mt ppadn dotazy nebo nastane-li porucha, zavolejte servisn slubu. Tato data najdete na typovm ttku na vnitn stran spotebie za tukovmi filtry. (Adresy a telefonn sla najdete v odstavci "Servisn stediska"). Usnadnte tak stanoven poruchy a rozhodnut, zda je nutn nvtva servisnho technika. [. . . ] Bezpenostn funkce Samoinn aktivace za zvltnch okolnost PRO ZAJITN automatickho reimu: Jestlie zjist snmae nadmrn zven teploty, a to i kdy je odsava par v runm reimu, zvol systm samostatn automatick reim a zapne se sac motor, odsava par je mon tisknutm tlatka A vypnout. Jestlie odsava par nebo ovldac prvky nefunguj: Peruit na dobu nejmn 5 sekund pvod elektrickho proudu k odsavai par a potom odsava znovu zapnout. itn Pozor: Pi itn odpojit odsava par od elektrick st. Ovldac panel a mku tukovho filtru istit vhradn vlhkm hadrem a neagresivnmi istcmi ppravky. Pi nedodren tchto poadavk vznik vlivem usazovn tuku nebezpe poru. Zvltn psluenstv Filtr s aktivnm uhlm typ KF 8 s. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX DD 8415

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX DD 8415 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag