Návod k použití AEG-ELECTROLUX AU96050-6I INSTALLATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce AEG-ELECTROLUX AU96050-6I. Doufáme, že uživatelská příručka pro AEG-ELECTROLUX AU96050-6I bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku AEG-ELECTROLUX AU96050-6I.


AEG-ELECTROLUX AU96050-6I INSTALLATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (839 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze AEG-ELECTROLUX AU96050-6IINSTALLATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud nen takov postup mon, je Kupujc oprvnn dat pimϯenou slevu z ceny vrobku. Prvo na vmnu vrobku nebo odstoupen od kupn smlouvy lze uplatnit jen pi splnn vech zkonnch pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li vrobek nadmrn opoteben nebo pokozen. Podmnkou pro uplatnn kadho prva ze Zruky pitom je, e: a) vrobek byl instalovn a uveden do provozu i vdy provozovn v souladu s nvodem k obsluze, b) veker zrun nebo jin opravy i pravy vrobku byly vdy provdny v Autorizovanm servisnm stedisku, c) Kupujc pi reklamaci vrobku pedlo platn doklad o koupi. Prvo na odstrann vady vrobku (i vechna ppadn dal prva ze Zruky) je kupujc povinen uplatnit v nejblim Autorizovanm servisnm stedisku. [. . . ] 89 (vetn vech zmnovch smrnic) Smrnice EMV Po nastaven mycho programu se pslun kontrolky rozsvt. Kontroln ukazatele: Ukazatele maj nsledujc vznam: Salz (sl) - doplnit speciln sl Klarspler (letic ppravek) - doplnit letic ppravek Wasser (chybjc voda) - ukazatel se rozsvt, kdy do myky nepitk dn voda. Sieb (kontrola sta) - ukazatel se rozsvcuje v pravidelnch asovch intervalech i nezvisle na skutenm zneitn sta, aby pipomnl kontrolu a ppadn nutn vyitn st. Tr (oteven dvee) - ukazatel svt, kdy nejsou dvee myky sprvn zaven. Kontroln ukazatele pro sl a pro letc ppravek nesvt nikdy bhem probhajcho mycho programu, a to ani tehdy, kdy chyb sl, ppadn letic ppravek. 40 9 Nvod k pouit Servisn sluba Kontroln ukazatele: Ukazatele maj nsledujc vznam: SERVISN SLUBA Jestlie nen mono po zkontrolovn tchto zdroj zvad funkn poruchu odstranit, zavolejte nejbli servisn stedisko a oznamte druh zvady, oznaen modelu (Mod. ), slo PNC (PNC) a sriov slo (S. N. ). RA07 Abyste mli sla ihned po ruce, doporuujeme jejich zapsn do nsledujcch dk: Mod. . LAUFZEIT kontrolka se rozsvt, kdy je nastaven myc program (doba a zstane zanuta po celou dobu trvn mycho chodu) programu. Tato kontrolka nen aktivn, kdy je nastavena funkce pedvolby odloen startu. Tlatko funkce "3 in 1" (3 v 1): Tato myka ndob je vybavena funkc 3 v 1, jej pomoc je mono optimln vyuvat kombinovan myc tablety systmu "3 v 1" nebo 4 v 1. Jestlie je tato funkce aktivn, peru se pivdn soli a leticho ppravku z pslunch zsobnk, a kontrolky pro sl a letic ppravek nejsou aktivn. Zbvajc doba, kter je zobrazovna na displeji a ke konci programu, bude automaticky aktualizovna. Pokud je tato funkce nastavena (rozsvt se odpovdajc kontrolka), zstane aktivn u vech mycch program, kter po n nsleduj. Pokud byste si pli tuto funkci vypnout, muste zruit myc program (viz odstavec "Zruen probhajcho programu"), a potom funkci s pouitm pslunho tlatka vypnout. Zmkova je nutno nastavit v zvislosti na tvrdosti vody, kterou pouvte ve svm bydliti. Zmkova vody mus bt nastaven mechanicky a elektronicky. Tvrdost vody dH (nmeck stupnice) . . . se pi provozu myky ndob objev problmy Porucha Mon pina Dvee myky nejsou sprvn zaven (rozsvt kontrolka "Dvee oteveny). Pokud chcete myc program ihned spustit, zrute nastaven zpodn doby startu. Pouijte jin znakov myc prostedek. TH (francouzsk stupnice) mmol/l (milimoly na litr, mezinrodn jednotka pro tvrdost vody) Rozsah Nastaven stupn tvrdosti mechanicky elektronicky 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1 sl nen zapoteb Zobrazen na multidispleji 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 9, 0 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 IV 2 III II I/II I 12 37 Nvod k pouit Nvod k pouit Co dlat, kdy. . . Pokuste se men poruchy myky ndob odstranit sami pomoc pokyn, kter jsou uvedeny v tomto textu. Dve, ne zavolte servisn slubu, projdte nsledujcm seznamem monch zdroj zvad. a) Mechanick nastaven 1. Spna rozsahu tvrdosti vody je od vrobce nastaven do polohy 2. AA07 . . . se objev hlen o porue Vstraha se ohlauje nsledujcm zpsobem: - Blik kontrolka probhajcho programu, - na displeji se objev chybov kd. Otevete dvee myky a provete nsledujc kontroly (viz tabulku dole). Porucha - Blik kontrolka probhajcho programu - Na multidispleji se zobrazuje chybov kd Rozsvt se kontrolka "Chybjc voda" (Wasser). - Blik kontrolka probhajcho programu - Na multidispleji se zobrazuje chybov kd Myka ndob neoderpv dnou vodu. - Blik kontrolka probhajcho programu - Na multidispleji se zobrazuje chybov kd Zareagoval systm ochrany ped nikem vody. Je zanesen stko (pokud je instalovan) v hadicovm rouben u vodovodnho kohoutu. Pezkouet uloen hadice. b) Elektronick nastaven (Pi vypnutm spotebii) UPOZORNN: elektronick nastaven je mon POUZE TEHDY, jestlie nen aktivn funkce 3 v 1. [. . . ] Pro lep umyt se doporuuje promchat lce s ostatnmi pbory, aby nemohly zapadvat do sebe. Pro zamezen nebezpe, e se kok s pbory pi vyjmn oteve, mli byste vdy rukou uchopit celou dvoudlnou rukoje. Ob ˷sti rukojeti znovu piklopte k sob. Myc programy "AUTOMATIC" U program s funkc AUTOMATIC (automatika) se pomoc zakalen vody uruje, jak siln je ndob zneitno. Pi menm naplnn myky a lehkm zneitn ndob je doba trvn ˷st programu pedoplach, myt a mezioplach krat, a sniuje se tm tak spoteba vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky AEG-ELECTROLUX AU96050-6I

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu AEG-ELECTROLUX AU96050-6I bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag