Návod k použití ACER X243HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X243HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X243HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X243HQ.


ACER X243HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (777 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X243HQ QUICK START GUIDE (210 ko)
   ACER X243HQ (648 ko)
   ACER X243HQ QUICK START GUIDE (77 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X243HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. 0434 Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Zapnuto. 36 Pouzijte technologii Bluetooth pro pipojení svého kompatibilního PC k internetu bez pouzití softwaru PC Suite. Vás telefon musí mít aktivovaného poskytovatele sluzby, který podporuje pístup k internetu, a vás PC musí mít pístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po pipojení k pístupovému bodu sít (NAP) sluzeb telefonu a spárování s PC vás telefonní automaticky oteve datové pakety pro pipojení k internetu. 3. Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit audio píslus. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pidat nový pístr. . Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Pipojení pocítace k Internetu Nastavení Datové pakety Síová sluzba GPRS (General packet radio service) umozuje mobilním telefonm odesílat a pijímat data v sítích zalozených na protokolu IP (internet protokol). 37 Nastavení Chcete-li definovat zpsob pouzívání sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí OMA DRM, mzete zálohovat aktivacní klíce i obsah pomocí funkce zálohování programu Nokia PC Suite. Jiné zpsoby penosu nemusí penést aktivacní klíce, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokracovat v pouzívání obsahu chránného pomocí OMA DRM po zformátování pamti pístroje. Aktivacní klíce byste mohli potebovat obnovit i v pípad, ze dojde k poskození soubor ve vasem pístroji. Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíci a podmínkách dorucení. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Chcete-li zobrazit slozky, zvolte Menu > Galerie. 41 Média 12. Média Fotografování Fotoaparát a video Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 1280x1024 pixel. Chcete-li pouzívat funkci statické fotografie, stisknte klávesu fotoaparátu, nebo, je-li zapnutá funkce videa, stisknte navigacní klávesu vlevo nebo vpravo. Chcete-li poídit fotografii, stisknte klávesu fotoaparátu. Pro piblízení nebo oddálení v rezimu fotoaparátu stisknte navigacní klávesu nahoru nebo dol. Chcete-li pepnout fotoaparát do nocního rezimu, zapnout samospous nebo poídit nkolik snímk v rychlém sledu, zvolte Volby a pozadovanou volbu. [. . . ] propan a butan) zjistte u výrobce, zda lze pístroj bezpecn pouzívat v okolí vozidla. Potenciáln výbusná prostedí 63 Doplkové bezpecnostní informace Tísová volání Dlezité: Tento pístroj pracuje na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. Pokud vás pístroj podporuje hlasová volání pes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X243HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X243HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag