Návod k použití ACER X225HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X225HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X225HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X225HQL.


ACER X225HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (979 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X225HQL QUICK START GUIDE (112 ko)
   ACER X225HQL (882 ko)
   ACER X225HQL QUICK START GUIDE (98 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X225HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia a Nokia Connecting People jsou registrovan ochrann znmky spolenosti Nokia Corporation. Ostatn zmiovan produkty a nzvy spolenost mohou bt ochrannmi znmkami nebo obchodnmi nzvy svch odpovdajcch vlastnk. Nokia si vyhrazuje prvo provdt zmny a vylepen u vech vrobk popsanch v tomto dokumentu bez pedchozho oznmen. Spolenost Nokia nen za dnch okolnost zodpovdn za jakoukoli ztrtu dat nebo pjm ani za zvltn, nhodn, nsledn i nepm kody zpsoben jakmkoli zpsobem. [. . . ] Nen-li mon identifikovat volajcho a hovor je pesmrovn, zobraz se na displeji text PESMR. Pozn. : Funkce pesmrovn hovoru je dostupn pouze v ppad, kdy je podporovna mstn st. Informace zskte u provozovatele slueb st. 1 Hovor pijmte stisknutm (Pijmout). Po ukonen hovoru stisknte (Konec). Tlatkem (Seznam) mete zobrazit slo nebo jmno volajcho, ovem pouze v ppad, e s umouje jeho identifikaci. Displej vymate podrenm stisknutho tlatka . Nastaven hlasitosti sluchtka V prbhu hovoru mete nastavit hlasitost sluchtka pomoc klves pro prochzen. Stisknutm zvyujete a stisknutm sniujete hlasitost hovoru. Odpov libovolnm tlatkem Telefon je vybaven schopnost pijmont pchoz hovor stisknutm libovolnho tlatka (hovor pijmete stisknutm libovolnho tlatka mimo ). Pokud dojde k pjet pchozho hovoru ve chvli, kdy zadvte slo, stv se funkce Odpov libovolnm tlatkem aktivn po prvnm zazvonn. Rychl volba Pomoc tlatek 1-9 a (Volat) mete volat sla uloen v pamti pod sly 1-9. Stisknte slo umstn pamti (1-9). 1 2 slo vytote stisknutm (Volat). Opakovan vyten naposledy volanch sel Poslednch pt telefonnch sel (a piazench jmen), kter jste volali nebo se pokoueli 2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 12 volat, je automaticky uloeno v pamti telefonu. Prochzen mezi pti naposledy volanmi sly: Vymate displej podrenm stisknutho . Stisknutm zobrazte posledn volan slo (nebo jmno, pokud je v seznamu spolu s slem uloeno). 1 2 Tlatky a 3 stisknutm mete prochzet mezi naposledy volanmi sly a (Vytoit) mete zobrazen slo vytoit. Pozn. : Chcete-li odstranit posledn volan sla z pamti, mete v Menu 1 3 zvolit (VYMAZAT POSLEDN HOVORY). Blokovn klvesnice Klvesnici telefonu je mon zablokovat, aby nedolo k nechtnmu stlaen klves nap. 7 Stisknutm (Volat) vytote slo nebo 8 prochzejte Telefonnm seznamem tlatky pro prochzen. 9 Pro vyhledvn v Telefonnm seznamu podle poadovanho poad mete rovn Uprava jmen a sel v Telefonnm seznamu pout tlatka s psmeny (napklad stisknutm P se zobraz prvn jmno ze seznamu, jmen, kter zan psmenem P). 1 Stisknutm tlatka (Menu) otevete Telefonn seznam. 3 Tlatky a prochzejte mezi jednotlivmi polokami (Hledat, Pidat, Upravit, Vymazat). 7 Tlatko pouijte pro vymazn psmen nebo sel a tlatky pro prochzen 8 Po ukonen pravy jmna stisknte 9 Po ukonen pravy sla stisknte vyhledejte msto v zznamu, kter chcete upravit. slo, Po dokonen prav se na displeji zobraz text Uloeno. Vymazn jmen a sel z Telefonnho seznamu 1 Stisknutm tlatka (Menu) otevete Telefonn seznam. 3 Tlatky a prochzejte mezi jednotlivmi polokami (Hledat, Pidat, Upravit, Vymazat). 5 Telefon vs vyzve k zadn jmna, kter m bt vymazno. 2001 Nokia Mobile Phones. Vymazn je potvrzeno zobrazenm textu Vymazno. Pam pro poznmky Spolu s 97-mi pamovm msty pro trval uloen informac je telefon vybaven jednm pamovm mstem (00), do kterho jsou doasn zaznamenna sla, zadan v prbhu hovoru. Telefon jej po ukonen hovoru automaticky ulo do pamti pro poznmky (buka 00). Veker informace, kter byly v tto pamti dosud uloeny, budou vymazny. 1 Postup pro pemstn sla z pamti pro poznmky do trval pamti: Vyvolejte slo z pamti pro poznmky zadnm 00#. Po zobrazen sla na displeji jej mete uloit do libovoln pamov buky: 2 3 Stisknte (text Volat se zamn za Uloit) a pot slo jednodue ulote stisknutm (Uloit). (Nen-li pamov msto 00 pouito, je mon v hm ovt referenn kd zabezpeen telefonu SIS. [. . . ] Pi zahvn telefonu (na provozn teplotu) se uvnit sr vlhkost, kter me pokodit elektronick obvody. Pi itn pstroje nepouvejte chemiklie, rozpoutdla ani siln istc prostedky. V ppad, e telefon, baterie, nabjeka nebo jin psluenstv nepracuj sprvn, obrate se na nejbli kvalifikovan servisn stedisko. Servisn pracovnci vm pomohou a v ppad nutnosti i zad odbornou opravu. DLEIT BEZPENOSTN INFORMACE Bezpenost silninho provozu S pstrojem drenm v ruce bhem jzdy vozidlem netelefonujte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X225HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X225HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag