Návod k použití ACER X223HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X223HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X223HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X223HQ.


ACER X223HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2601 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X223HQ QUICK START GUIDE (756 ko)
   ACER X223HQ (2118 ko)
   ACER X223HQ QUICK START GUIDE (1293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X223HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nesprávné uzemnní mze zpsobit zásah elektrickým proudem nebo poskození zaízení. Kabel napájení zapojte tak, aby nedoslo k jeho uvolnní. Spatné zapojení mze zpsobit pozár. Kabely pílis neohýbejte, ani na n nestavte tzké pedmty, které by mohly zpsobit poskození kabel. V opacném pípad hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo pozár. Nepipojujte do jedné zásuvky pílis mnoho produzovacích kabel. Mze to zpsobit pozár. Instalace Vzdy kontaktujte autorizované servisní stedisko, pokud monitor instalujete v míst s vysokou prasností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, v míst, kde se pouzívají chemikálie, a na místech s nepetrzitým provozem, nap. [. . . ] Text: Normální jas Pro zobrazení dokument nebo obrázk obsahujících hodn textu. Internet: Stední jas Pro smísené obrázky obsahující text i grafiku. Movie: Vysoký jas Pro sledování film napíklad z DVD nebo VCD. Custom: Pestoze základní pednastavené hodnoty byly pecliv vybrány nasimi odborníky, nemusí pesn vyhovovat vasim individuálním potebám. V tomto pípad nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu. MagicBrightTM Nacin rada MagicBright ovisi o modelu monitora. Neki monitori podrzavaju samo cetiri nacina rada(Text, Internet, Entertain, Custom) Color TabPopis zálozky Color (Barvy) Upravte "teplotu" pozadí monitoru nebo barvy obrazu. MagicColor and Gamma will be shown only in the monitor that supports these functions. i j k l m n Color Tone n Color Control n Calibration n MagicColor n Gamma j k l m j k l m j k l m j k l m Mzete zmnit tón barvy. Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7 Off Color Tone (Barevný tón) Rezim Tón barev se bude lisit v závislosti na modelu monitoru. Nkteré monitory podporují pouze ctyi rezimy. ( Warm, Normal, Cool, Custom) Color Control (Ovládání barev) Upravte barvu obrazu. R- G - B Jde o proces, pomocí kterého jsou vámi vybrané barvy optimalizovány a udrzovány. MagicTune je velmi Calibration uzitecný, zejména pokud jste jedním z tch, kteí chtjí sledovat pesn reprodukovaný obraz i s jeho (Kalibrace) detaily - vcetn webových obraz a tch vytvoených digitálních fotoaparátem nebo skenerem. MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljsao prikaz digitalnih slika i omoguio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrozavajui kvalitetu slike. DEMO : Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine primjene. Aktivní preference budou mít v zaskrtávacím okénku "V". Jakoukoliv preference zapnete nebo vypnete umístním kurzoru na okénko a kliknutím. - Menu programu MagicTune otevete kliknutím na ikonu [task tray menu]. Menu se nezobrazí, pokud není vybráno [Enable System Tray] v [Options] ' [Basic Settings]. Select Language(Výbr jazyka) - Výbr jazyka se projeví pouze v systému menu OSD (On Screen Display). Analog Digital Source Select Popis zálozky Support (Podpora) Zobrazuje ID a císlo verze programu a umozuje vám pouzívat Nápovdu. Pokud potebujete pomoci s instalací nebo pouzíváním programu MagicTune, navstivte Help (Nápovda) webovou stránku MagicTune nebo kliknte na soubory Nápovdy (Návod k pouzití). Návod k pouzití se otevírá v základním okn browseru. Asset ID K ovládání monitoru klienta mzete pouzít server. (Aby bylo mozné pouzívat tento program jako klienta, musí být nainstalován program serveru) User Name Zobrazí jméno uzivatele pihláseného na PC. User ID Zobrazí ID uzivatele pihláseného na PC. Server IP Zadejte adresu IP. Department Zadejte název oddlení. Location Zadejte umístní Version Zobrazuje císlo verze programu MagicTune. pam min. 25 MB * Více informací získáte na webové. stránce MagicTune. Pehled | Instalace | Rezim OSD | Kalibrace barev | Odinstalování | Odstraování potízí Color Calibration (Kalibrace barev) 1. Color Calibration (Kalibrace barev) Kalibrace barev("ColorCalibration") vám pomzeoptimáln nastavit vás monitor tak, aby zobrazoval vrné barvy. Optimální nastavení monitor provedete pomocí následujících 5 krok. [. . . ] Vsechny ostatní zde zmínné názvy produkt mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslusných vlastník. INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu) U LCD monitor a televizor mze dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází pi zmn jednoho obrazu v druhý a zvlást byl-li pedchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu. Pi bzném provozu LCD panelu k retenci obrazových bod (pixel) nedochází. Pokud je vsak po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl náboj. To mze mít za následek zmnu parametr tekutých krystal v urcitých cástech displeje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X223HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X223HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag