Návod k použití ACER X1320WH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1320WH. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1320WH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1320WH.


ACER X1320WH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4116 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1320WH QUICK START GUIDE (1291 ko)
   ACER X1320WH (3999 ko)
   ACER X1320WH QUICK START GUIDE (1291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1320WH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PRO UIVATELE Odsava par je uren vhradn pro pouit v soukrom domcnosti a pro odstraovn kuchyskch vpar. U naftovch, plynovch a uhelnch spork je nutno se bezpodmnen vyvarovat otevench topeni. Spotebie pro fritovn musej bt bhem pouvn stle pod dohledem: peht olej se me velmi snadno vzntit. Nepipravujte pod odsavaem par dn flambovan pokrmy: hroz nebezpe poru! [. . . ] /DRBA Dve, ne se zane s pracemi na drb odsavae, je teba peruit k nmu pvod el. Pi drb filtr se musej co nejpesnji dodrovat asov intervaly pro jejich vmnu, kter doporuuje vrobce. Pro itn ploch odsavae par doporuujeme pouvat vlhkou utrku a neagresivn istc prostedek. Symbol na vrobku nebo jeho balen udv, e tento vrobek nepat do domcho odpadu. Je nutn odvzt ho do sbrnho msta pro recyklaci elektrickho a elektronickho zazen. dsledkm pro ivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidac tohoto vrobku. Podrobnej informace o recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslunho mstnho adu, sluby pro likvidaci domovnho odpadu nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili. pi pevnm pipojen by ml spotebi odpojit ze st odbornk). CZ 14 CZ 3 CHARAKTERISTICK. . . Kusy Sou˷sti spotebie 1 Tleso odsavae par se spnai, osvtlenm, ventiltorovou skupinou, filtry 1 1 Horn ˷st komna 2. 1 1 Spodn ˷st komna 2. 2 1 Pruba 9 1 Vko filtru 16 Pos. Kusy Montn sou˷sti 7. 2. 1 2 Upevovac tmen horn ˷sti komna 11 6 Hmodinky 11a 2 Hmodinky SB 12/10 12a 6 rouby 4, 2 x 44, 4 mm 12c 10 rouby 2, 9 x 6, 5 mm Kusy Dokumentace 1 Nvod k obsluze CZ 4 CZ 13 Zrun podmnky Zruka vyplvajc z tchto zrunch podmnek je poskytovna pouze kupujcmu spotebiteli (dle tak jen "Kupujc") a jen na vrobek slouc k bnmu pouvn v domcnosti. Prodvajc poskytuje Kupujcmu spotebiteli Zruku v trvn dvaceti ty msc, a to od data pevzet prodanho vrobku Kupujcm. Kupujc m v rmci Zruky prvo na bezplatn, vasn a dn odstrann vady, poppad - nen-li to vzhledem k povaze (tzn. Naznate si na stn: Svislou ˷ru a ke stropu nebo k hornmu okraji ve stedu plochy, uren pro instalaci odsavae par. Na vodorovn ˷e oznate bod (1) o Y mm doprava od svisl referenn ˷ry. Oznate uvedenm zpsobem bod (2) 150 mm doprava od svisl referenn ˷ry a 820 mm nad varnou deskou. Polote tmen 7. 2. 1 jak je uvedeno 1 - 2 mm pod strop nebo pod horn omezen a vyrovnejte jeho sted (zezy) na svislou referenn ˷ru. Polote tmen 7. 2. 1 jak je uvedeno o X mm pod prvn tmen (X = vka spolen dodanho hornho dlu komna) a vyrovnejte jeho sted (zezy) na svislou referenn ˷ru. Upevnte tmeny pomoc roub 12a (4, 2 x 44, 4 mm), kter jsou sou˷st dodvky. Osvtlen V>MNA ROVEK Halogenov rovka 20 W Ped vmnou rovek uvolnte oba rouby drku rovek a vythnte drk z odsavae par. Nasate novou rovku se stejnm vkonem a dbejte pi optovn monti na to, abyste zasunuli oba zstrkov kolky podle pedpisu do objmky rovky. Znovu namontujte drk optovnm zaroubovnm obou pedtm odstrannch roub. CZ 6 CZ 11 /DRBA Kovov tukov filtr ITN SAMONOSN>CH KOVOV>CH TUKOV>CH FILTRY Mont tlesa odsavae par Pesunutm pky upevovacho kolku vyhknte desku z tlesa odsavae. Piroubujte oba rouby Vr tmenu 11a tak, aby byly zaroubovny jen a k za˷tku zvitu. Pevn uthnte zajiovac rouby 12a. Reset vstranho signlu Odstavte osvtlen a motor pro odsvn. itn filtr Tukov filtry jsou vhodn pro myt v automatickch mykch ndob a je nutno je umt, jakmile se zapne kontrolka H nebo nejmn po uplynut kadch 2 msc, ppadn i astji, vdy podle intenzity pouvn odsavae par. [. . . ] Filtry umyjte, ani byste je pitom ohbali a ped optovnou mont je nechte vyschnout. Nyn filtry znovu namontujte, aby rukoje smϯovala smrem k viditeln pohledov stran. Pipojen u verze odsavae par s odvtrvnm Pi provozu s odvtrvnm me instalatr odsava par voliteln pipojit na venkovn potrub pomoc trubky nebo hadice ( 150 mm nebo 120 mm). Pi pouit pipojovac trubky 120 mm instalujte na vstupu odsavae redukn prubu 9. Ppadn odeberte namontovan filtr s aktivnm uhlm. PIPOJEN PI VERZI S VNITNM OBHEM VZDUCHU Pro instalaci odsavae par ve verzi s vnitnm obhem vzduchu se mus pout zvl dodvan souprava "filtran vloka s aktivnm uhlm". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1320WH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1320WH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag