Návod k použití ACER X1130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1130. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1130 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1130.


ACER X1130 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1911 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1130 QUICK START GUIDE (647 ko)
   ACER X1130 (2330 ko)
   ACER X1130 QUICK START GUIDE (614 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1130

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenostn pokyny Popis spotebie Celkov pohled Ovldac panel Vybaven trouby Pslusenstv trouby Ped prvnm pouzitm Nastaven a zmna dennho asu Prvn istn Obsluha varn desky Nastaven varnho stupn Obsluha trouby Zapnut a vypnut trouby Tlatko Rychl ohev) Funkce trouby Zasunut rostu, plechu a pnve na zachycen tuku Nasazen/vyjmut tukovho filtru Funkce hodin Dals funkce Vypnut displeje Dtsk pojistka trouby Automatick vypnut trouby Mechanick zajistn dve Pouzit, tabulky a tipy Tabulka ppravy jdel Peen peiva Tabulka peen Tabulka pro nkypy a zapkan jdla Tabulka pro mrazen a hotov jdla Peen masa Tabulka peen masa Ploch gril Grilovac tabulka Rozmrazovn Tabulka k rozmrazovn Susen Zavaovn 5 5 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 18 19 20 21 22 28 28 28 29 30 31 31 33 35 42 43 44 45 47 47 48 48 49 50 4 Obsah 51 51 51 52 52 53 54 55 56 58 61 62 63 63 68 71 istn a drzba Vnjs st spotebie Vnitn prostor trouby Pslusenstv trouby Filtr proti mastnot Drzky Osvtlen trouby Strop trouby Dvee trouby Sklenn vpl dve trouby Co dlat, kdyz . . . [. . . ] Pi pprav hlubokozmrazench potravin se mohou zasunut plechy zdeformovat. Pinou je velk tepeln rozdl mezi hlubokozmrazenmi potravinami a troubou. Pokyny k tabulkm pro peen V tabulkch najdete pozadovan daje o teplot, dlce peen a rovni drzek pro rzn jdla. Teploty a doby peen jsou pouze orientan, protoze se mohou mnit podle slozen tsta, mnozstv a typu formy na peen. Pi prvnm peen doporuujeme nastavit nizs teplotu a teprve pejeteli si nap. vraznjs zhndnut, nebo jestlize trv peen plis dlouho, zvolit vyss teplotu. Jestlize nenajdete pro vlastn recept zdn konkrtn daje, vyberte si njak podobn peivo. Pi peen kol na plechu nebo ve form na vce rovnch se mze doba peen prodlouzit o 10-15 minut. Peen masa nebo sladkost mze v nov troub probhat jinak, nez jak jste byli zvykl u star trouby. Upravte proto obvykl nastaven (teplotu, doby peen) a rove drzek podle daj doporuench v nsledujc tabulce. Pi dels dob peen mzete troubu vypnout asi 10 minut ped koncem peen, abyste vyuzili zbytkovho tepla. Potraviny nezakrvejte tali ani msami; as k rozmrazen by se tak znan prodlouzil. 20-30 20-30 20-30 10-15 10-20 10-15 10-15 60 Poznmka Kue polozte na obrcen talek ve velkm tali. --- Kue, 1000 g Maso, 1000g Maso, 500g Pstruh, 150g Jahody, 300g Mslo, 250g Smetana, 2 x 200 g Dort, 1400g Pouzit, tabulky a tipy 49 Susen Funkce trouby: Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Rost pi tto funkci pokryjte svainovm paprem nebo paprem na peen. Lepsho vsledku doclte, kdyz po uplynut poloviny doby susen troubu vypnete, otevete a nejlpe pes noc nechte vychladnout. Pak potraviny dosuste. Potraviny k susen Teplota ve C Zelenina fazole paprika (prouzky) polvkov zelenina houby zel Ovoce svestky meruky jablen pltky hrusky 60-70 60-70 60-70 60-70 3 3 3 3 1/4 1/4 1/4 1/4 8-10 8-10 6-8 6-9 60-70 60-70 60-70 50-60 40-50 3 3 3 3 3 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 6-8 5-6 5-6 6-8 2-3 rove drzek 1 rove 2 rovn as v hodinch (orientan) 50 Pouzit, tabulky a tipy Zavaovn Funkce trouby: Doln topn tleso Ke sterilovn pouzvejte vlun zavaovac sklenice stejn velikosti. Sklenice s uzvrem typu Twist-Off, bajonetovm uzvrem, nebo kovov ndoby nejsou vhodn. Na plech nalijte asi 1 litru vody, aby se v troub vytvoilo dostaten mnozstv pry. Jakmile se v prvnch sklenicch zanou tvoit bublinky (u 1- litrovch sklenic asi za 35-60 minut), troubu vypnte nebo nastavte teplotu zpt na 100C (viz tabulka). Zavaovac tabulka Uveden doby zavaovn a teploty jsou pouze orientan . Suroviny k zavaovn Bobuloviny Jahody, borvky, maliny, zral angrest Nezral angrest Peckoviny Hrusky, kdoule, svestky Zelenina Karotka1) Houby1) Okurky Zeleninov sms v nlevu Kvtk, hrsek, chest Fazole 1)Nechte dojt ve vypnut troub. Teplota veC Zavaovn az do zatku bublinek v min. Dle pi 100C v min. 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 35-45 35-45 35-45 50-60 40-60 50-60 50-60 50-60 50-60 --10-15 10-15 5-10 10-15 --15 15-20 --- istn a drzba 51 istn a drzba 1 Pozor: Pro istn je teba spotebi vypnout a nechat zchladnout. Pozor: Z bezpenostnch dvod neistte spotebi proudem pry ani vysokotlakm istcm zazenm. K istn skla ve dvkch trouby nepouzvejte zdn hrub brusn istc prostedky ani ostr kovov skrabky, protoze mohou poskrbat povrch, coz mze vst k rozbit skla. Vnjs st spotebie Pedn stranu spotebie otete mkkm hadkem namoenm v teplm roztoku mycho prostedku. Nepouzvejte zdn pskov istic prostedky ani abrazivn houbiky. Vnitn prostor trouby Troubu istte po kazdm pouzit. [. . . ] Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umoznit oven existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkousen (pop. Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1130 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag