Návod k použití ACER W4-820P QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER W4-820P. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER W4-820P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER W4-820P.


ACER W4-820P QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (413 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER W4-820P QUICK START GUIDE (369 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER W4-820PQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uživatelé vidí verze ovladačů a mohou se rozhodnout, jestli chtějí ovladač aktualizovat. „„ Vstup do ACER BIOS nastavení Stisknutí a uvolněním tlačítka POWER zapnete operační systém. Stisknutím "+" vstoupíte do ACER BIOS nastavení. Pro nastavení ACER BIOSu doporučujeme použít USB klávesnici. 5 Čeština Inteligentní USB Backup Průvodce (Originál: Image Recovery USB) VAROVÁNÍ ●● Můžete zálohovat původní obnovy obrazu pomocí této aplikace v případě ztráty tím poškození přístroje. ●●  ůžete zálohovat původní obnovy obrazu disku USB a obnovit systém v případě jeho uskladnění M náhradního systému s obnovy USB disku. [. . . ] ●●  řed obnovení systému pomocí disku pro obnovení USB, ujistěte se, že jste již provedli zálohu vašich P dat. ●● Prosím tě, vypnutí nebo odpojte systém při provádění zálohování přes USB disku pro obnovení. 1 >20G •  rosím připojte USB disku, který je alespoň P 20GB kapacity, aby se původní obrázek (zálohujte data na USB. Všechna data budou odstraněna v průběhu tvorby obnovy USB disku) 2 •  lož te disk disk do optické mechanik y V a spusťte instalaci systému "Smar t Backup USB" (pro nevznikla- ODD modelu, použijte USB ODD zařízení nebo stáhnout z http://www. gigabyte. com 6 3 4 •  pusťte "Smart USB Backup" po dokončení S instalace. Čeština •  y b e r te sv ů j U S B di s k z r ozevír ací h o V seznamu a začít vytvářet obnovení USB disk. 5 • Objeví se okno, když se provádí vytvoření disku pro obnovení. •  rosím, stisknutím klávesy F12 při spuštění systému, když potřebujete obnovit systém. P Zvolte “boot z USB disku obnovy” a systém se obnoví. •  oba potřebná pro obnovení se pohybuje kolem 30 minut (čas potřebný se může lišit D podle modelu disku USB). Průvodce obnovou systému Obnova systému (Obnovení systému ve Vašem notebooku) Pokud se stane něco špatného se systémem ve Vašem notbooků, na jeho disku je ve skrytém oddílu připravena záloha na obnovu kompletního systému a uvede systém do továrního nastavení. Poznámka ˙˙Pokud byl tento oddíl disku přesunut nebo odstraněn, nebude možné obnovu systému použít a je nutné navštívit servisní středisko. ˙˙Funkce obnovení systému je dostupná pouze na zařízeních s oparačním systémem. Zařízení s DOS nemá tuto možnost obnovy. Vyvolání nabídky Obnovení systému Funkce obnovení systému je predinstalovaná již při výrobě zařízení. ˙˙Vaše zařízení bude obnoveno do továrního nastavení. 8 ▓▓ Advanced options-Pokročilé nastavení/možnosti System Restore - Obnovení systému Použije bod obnovy, který jste si vytvořili naposledy na Vašem zařízení k obnově systému (poslední známá funkční konfigurace systému). System Image Recovery - Obnovení systému z image Obnovení Windows použitím specifického obrazu disku. Automatic Repair - Automatická oprava Systém automaticky opraví problémy, které hlásí systém Windows Command Prompt - Příkazový řádek Použijte příkazový řádek pro pokročilé řešení problémů. UEFI Firmware Settings - UEFI nastavení BIOSu Změní nastavení UEFI BIOSu ve Vašem zařízení. Čeština Windows 8. 1 Průvodce Obnovením systému 1 2 Vypněte a znovu zapněte zařízení. Stisknutí a uvolněním tlačítka POWER zapnete o p e r a č ní sy s t é m . S t i s k n u tím " - " v s t o u pít e d o ACER System Recovery (obnovení systému). Stisknutím hlavního ovladacího tlačítka spustíte ACER Smart Recovery. 3 Vyberte Poradce při potížích (Troubleshoot) pro vstup do nastavení Obnovení systému. Také můžete vybrat možnost “Pokračovat” a ukončit Obnovení systému a nechat pokračovat Windows 8. 1 vyhledat soubory se zálohou systému. Máte na výběr 2 možnosti Obnovení systému ˙˙Zotavení systému zařízení: Můžete zotavit systém bez ztráty Vašich dat. ˙˙ bnovení systému: O Pokud chcete kompletní obnovu do továrního nastavení s kompletní ztrátou Vašich dat. 4 ▓▓ Refresh your PC - Výběr “Zotavení systému” Vyberte účet, který chcete pokračovat. [. . . ] ˙˙ bnovení systému: O Pokud chcete kompletní obnovu do továrního nastavení s kompletní ztrátou Vašich dat. 4 ▓▓ Refresh your PC - Výběr “Zotavení systému” Vyberte účet, který chcete pokračovat. Co se stane ˙˙Vaše data a osobní nastavení nebudou změněna. ˙˙Vaše zařízení bude obnoveno do továrního nastavení. ˙˙Aplikace, které jste si nainstalovali z CD/DVD či webových stránek budou smazány. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER W4-820P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER W4-820P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag