Návod k použití ACER V213HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V213HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V213HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V213HL.


ACER V213HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V213HL QUICK START GUIDE (1535 ko)
   ACER V213HL (5904 ko)
   ACER V213HL QUICK START GUIDE (266 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V213HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-8 Struktura této pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Oznacení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Popis konvencí pouzitých v návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Bezpecnostní doporucení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mzete nastavit pouze pozici vazby. 3 Dotknte se tlacítka [OK]. 4-62 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Tisk data a casu (funkce "Datum/cas") Na zadané místo lze tisknout datum a cas. Mzete provést následující nastavení. Parametr Formát data Formát casu Pozice tisku Stránky Popis Zadejte formát data. Slouzí k výbru stránek, na které bude císlo vytistno. 4 Nastavení data a casu 1 Dotknte se [Datum/cas]. 2 Provete pozadovaná nastavení pod "Formát data" a "Formát casu". bizhub 750/600 (Phase 2) 4-63 4 3 ­ ­ Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Slouzí k výbru stránek, na které bude císlo vytistno. Jestlize je zvoleno "Pouze obálka", vytiskne se datum a cas pouze na obálku. Jestlize je zvoleno "Vsechny stránky", vytiskne se datum a cas na vsechny stránky. 4 Chcete-li zadat pozici tisku, dotknte se [Pozice tisku]. Dotknte se tlacítka pro pozadovanou pozici a poté se dotknte [OK]. 5 Chcete-li seídit pozici tisku, dotknte se [Zmnit nastavení] a upravte pozici. 6 Dotknte se [OK] a poté se dotknte [OK] v zobrazení, které se objeví. 4-64 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Tisk pednastavených razítek (funkce "Vestavné razítko") 4 Dokumenty lze vytisknout s razítkem jako "NALÉHAVÉ" nebo "DLEZITÉ". Mzete provést následující nastavení. Parametr Razítko Pozice tisku Stránky Zmnit formát Popis Zvolte jedno z 12 razítek. Slouzí k výbru stránek, na které bude císlo vytistno. Zmte velikost razítka. Nastavení vestavného razítka 1 Dotknte se [Vestavné razítko]. 2 Zvolte razítko. ­ Velikost razítka lze nastavit na "Malé" nebo "Velké" po dotyku [Zmnit formát]. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-65 4 3 4 Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Slouzí k výbru stránek, na které bude císlo vytistno. Dotknte se tlacítka pro pozadovanou pozici a poté se dotknte [OK]. 5 Chcete-li seídit pozici tisku, dotknte se [Zmnit nastavení] a upravte pozici. 6 Dotknte se tlacítka [OK] a v dalsích dvou zobrazeních tlacítka [OK]. 4-66 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Pekrývání petiskových formulá a stránek dokumentu (funkce "Petisk") 4 Dokument lze vytisknout s petiskovým formuláem pes jednotlivé stránky. ­ ­ Chcete-li zadat pocátecní císlo stránky, dotknte se [C. strany] a pomocí klávesnice zadejte císlo stránky. Chcete-li zadat pocátecní císlo kapitoly, dotknte se [Kapitola] a pomocí klávesnice zadejte císlo kapitoly. Zadejte pocátecní císlo stránky, kdyz je zvoleno "1-1, 1-2. . . " pod "Typ císlování stran". 3 Pod "Typ císlování stran" zvolte pozadovaný formát císla stránky. 4-72 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele 4 4 Chcete-li zadat pozici tisku, dotknte se [Pozice tisku]. Dotknte se tlacítka pro pozadovanou pozici a poté se dotknte [OK]. 5 Chcete-li seídit pozici tisku, dotknte se [Zmnit nastavení] a upravte pozici. 6 Chcete-li zadat, jestli na vkládané listy tisknout císla stránek, dotknte se [Nastavení vkládání listu]. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-73 4 7 Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Zvolte pozadovaný zpsob tisku na vkládané listy. 8 Dotknte se tlacítka [OK] a v dalsích dvou zobrazeních tlacítka [OK]. 4-74 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Tisk pednastaveného textu uprosted stránky (funkce "Vodotisk") Uprosted vsech stránek lze vytisknout text jako "NALÉHAVÉ" nebo "DVRNÉ". Mzete provést následující nastavení. Parametr Vodotisk Popis Zvolte jeden z 12 textových vzor. 4 Nastavení vodotisku 1 Dotknte se [Vodotisk]. 2 Zvolte text. 3 Dotknte se [OK] a v zobrazení, které se objeví, se dotknte [OK]. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-75 4 Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Úprava nastavení okraje stránky (funkce "Upravit okraj") Dotknte se [Upravit okraj] a mzete provést podrobné nastavení pozice a síky okraj na pední a zadní stran papíru. To je výhodné napíklad pi oboustranném tisku. 1 Dotknte se [Upravit okraj]. 2 Seite levý a pravý okraj. Pomocí [+] nebo [­] pod "Odsazení vlevo a vpravo" nebo "Odsazení nahoe a dole" seite síku a pozici okraj. 4-76 bizhub 750/600 (Phase 2) Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele 4 3 Pi oboustranném tisku se dotknte [Upravit 2. stranu] a upravte okraj na zadní stran papíru. 4 Dotknte se tlacítka [OK] a v dalsích dvou zobrazeních tlacítka [OK]. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-77 4 Tisk dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele 4-78 bizhub 750/600 (Phase 2) 5 Smrování dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Smrování dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele 5 5 5. 1 Smrování dokumentu z veejné/osobní schránky uzivatele Úprava dat dokumentu Na zálozce smrování je mozné krom smrování dat provádt také úpravu dat dokumentu. Funkce Smaz Popis Data, která jiz byla odeslána nebo která jiz nejsou poteba, je mozné vymazat. Blíze viz "Smazání dat dokumentu" na stran 4-6. Blíze viz "Zmna názvu dokumentu" na stran 4-7. [. . . ] Zpsob podání svtlých a tmavých cástí obrazu zmnou velikosti cerných a bílých tecek. Jednotka pro mení rozlisení pouzívaná zejména u monitor a skener. Pravidla pro vzájemnou komunikaci pocítac a pro komunikaci s periferními zaízeními. Server, který vystupuje jako zprostedkovatel pro pipojení klienta k rzným serverm na Internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V213HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V213HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag