Návod k použití ACER V203HV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V203HV. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V203HV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V203HV.


ACER V203HV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1667 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V203HV QUICK START GUIDE (808 ko)
   ACER V203HV (12344 ko)
   ACER V203HV QUICK START GUIDE (3114 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V203HV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Chcete-li pipojit telefon k audio píslusenství, zvolte Hledat audio píslus. Chcete-li pipojit telefon k zaízení Bluetooth v dosahu, zvolte Spárované pístroje > Nové. Pokud máte obavy ze zabezpecení, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Vzdy povolte komunikaci pomocí Bluetooth pouze s osobami, kterým dvujete. Pipojení pocítace k Internetu Zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a postupujte následujícím zpsobem: 1. Zvolte Název mého telefonu a zadejte název vaseho telefonu. Datové pakety Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síová sluzba, která umozuje pouzití mobilních telefon pro odesílání a pijímání dat v síti pouzívající protokol IP (Internet Protocol). Chcete-li definovat zpsob pouzití sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- spojení pro datové pakety bude navázáno, kdyz je aplikace potebuje. Pipojení bude ukonceno spolu s ukoncením aplikace. 30 Vzdy online -- automatické pipojení k síti pouzívající datové pakety pi zapnutí telefonu Mzete pipojit telefon ke kompatibilnímu pocítaci pomocí Bluetooth nebo pomocí datového kabelu a pouzít telefon jako modem. 9. Nastavení Penos dat Synchronizujte kalendá, data kontakt a poznámky s jiným kompatibilním pístrojem, kompatibilním pocítacem nebo vzdáleným internetovým serverem (síová sluzba). Seznam kontakt penosu Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontakt penosu uveden název telefonu a odpovídající nastavení. klávesnice -- pi odemykání klávesnice se zobrazí dotaz na bezpecnostní kód Automat. -- automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlev, je-li telefon v pohotovostním rezimu a není pouzívána zádná funkce. Pozdrav -- napiste poznámku, která se zobrazí po zapnutí telefonu Výzva Letadlo -- Telefon se vzdy po zapnutí zeptá, zda chcete pouzít rezim Letadlo. V rezimu Letadlo jsou vsechna rádiová spojení vypnuta. Aktualizace telefonu -- píjem aktualizací softwaru od provozovatele sluzeb (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Volba operátora -- Zvolte Automatická, a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází, nebo Rucn, a vyberte sí, která má s vasím poskytovatelem sluzeb dohodu o roamingu. Aktivace nápovdy -- zvolte, zda se bude ci nebude zobrazovat nápovda Tón pi aktivaci -- Telefon pehraje pi zapnutí tón. Vás provozovatel sluzby mze do vaseho telefonu bezdrátov zaslat aktualizace softwaru telefonu (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Výstraha: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemzete pouzívat pístroj, a to ani pro tísová volání, dokud není instalace dokoncena a pístroj není restartován. [. . . ] Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic (napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky). U vozidel pouzívajících kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) zjistte u výrobce, zda lze pístroj bezpecn pouzívat v okolí vozidla. Dalsí bezpecnostní informace Tísová volání Dlezité: Bezdrátové telefony, vcetn tohoto pístroje, pracují na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V203HV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V203HV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag