Návod k použití ACER V193WV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V193WV. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V193WV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V193WV.


ACER V193WV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4618 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V193WV (4706 ko)
   ACER V193WV QUICK START GUIDE (15359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V193WV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dalsí informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích píslusných pro danou zemi na www. nokia. com. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. [. . . ] pokud cestujete v zahranicí a jste mimo domovskou sí), Manuální, chcete-li nacítat multimediální zprávy ze stediska zpráv rucn, nebo Vypnuto, jestlize chcete zakázat píjem libovolných multimediálních zpráv. zprávy -- Zvolte, zda chcete pijímat zprávy od neznámých odesílatel. · Pijmout reklamu -- Zvolte, zda chcete pijímat zprávy oznacené jako reklamní. © 2007 Nokia. 51 Zprávy · Pijmout potvrzení -- Zvolte Ano, má-li se v protokolu zobrazit stav odeslané zprávy (síová sluzba). Dorucení zprávy o dorucení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být mozné. -- Zvolte Ano, nechcete-li z pístroje odesílat potvrzení o dorucení pijatých multimediálních zpráv. · Platnost zprávy -- Zvolte dobu, po kterou se bude stedisko zpráv pokouset odesílat vasi zprávu, pokud se první pokus nezdaí (síová sluzba). Pokud píjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lht, zpráva je ze stediska multimediálních zpráv odstranna. Maximální doba je maximální doba, kterou sí povoluje. Nastavení e-mailového úctu Nemáte-li dosud definovánu schránku, zvolte Pouzívaná schránka a stisknte navigacní klávesu. Oteve se prvodce vytvoením schránky, který vám pomze s vytvoením e-mailového úctu. Máte-li definovánu schránku, vyberte pozadovanou a stisknutím navigacní klávesy upravte nastavení. · Odpovdt -- Zvolte, zda chcete pesmrovávat odpovdi na jinou adresu. Zvolte Zapnuto a zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete pesmrovávat odpovdi. postu -- Zvolte, zda chcete odstraovat e-maily pouze z pístroje nebo z pístroje i ze serveru. Zvolte Vzdy se zeptat, jestlize chcete pi kazdém odstraování e-mail potvrdit, odkud mají být e-maily odstranny. · Poslat zprávu -- Zvolte, zda chcete odesílat e-maily co nejdíve, nebo je chcete odeslat pi pístím nacítání e-mail, nebo zda je chcete ukládat do slozky K odeslání, odkud budou odeslány pozdji. · Poslat kopii i sob -- Zvolte, zda chcete ulozit kopii e-mailu do vzdálené schránky a na adresu definovanou v Má adresa el. · Vlozit podpis -- Zvolte, zda chcete ke svým e-mailovým zprávám pipojovat podpis. posty -- Zvolte, zda má být pijetí nové posty do schránky oznámeno (tónem a zprávou). Nastavení nacítání · Nacíst zpr. posty (pouze pro postovní schránky POP3) -- Zvolte, zda chcete nacítat pouze informace ze záhlaví e-mail, napíklad odesílatele, pedmt a datum, nebo celé e-maily, anebo e-maily s pílohami. © 2007 Nokia. 52 Zvolte Nastavení uzivatele a vyberte z následujících nastavení: Zvolte Nastavení nacítání a vyberte z následujících nastavení: Zprávy · Pocet zpráv -- Zvolte pocet e-mail, které chcete nacíst ze vzdáleného serveru do své schránky. [. . . ] Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání Potenciáln výbusná prostedí © 2007 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 98 Doplkové bezpecnostní informace chemikálií, vozidla pouzívající kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky. Tísová volání Provádní tísového volání: Dlezité: Bezdrátové telefony, vcetn tohoto pístroje, pracují na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V193WV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V193WV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag