Návod k použití ACER V193V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V193V. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V193V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V193V.


ACER V193V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3516 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V193V (7550 ko)
   ACER V193V QUICK START GUIDE (4723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V193V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. PÍSLUSENSTVÍ Pouzívejte pouze schválené píslusenství. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. [. . . ] 27 Pehrávání skladeb Výstraha: Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti. Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Je-li pouzíván reproduktor, nedrzte pístroj u ucha, protoze hlasitost mze být velmi vysoká. Ovládejte hudební pehrávac virtuálními klávesami na displeji. Upravení hlasitosti Stisknte navigacní klávesu nahoru nebo dol. Stisknte dvakrát Rychlé petocení vped Podrzte stisknuté tlacítko Rychlé petocení zpt Podrzte stisknuté tlacítko . . 28 Zábava navigacní klávesu nahoru, dol, vlevo nebo vpravo. Ladní rozhlasových stanic 1 Vyhledávání zacnte podrzením stisknuté ikony nebo . Chcete-li zmnit frekvenci v kroku 0, 05 MHz, zvolte krátce nebo . 2 Pro ulození stanice do místa v pamti zvolte Volby > Ulozit stanici. 3 Pro pojmenování rozhlasové stanice zvolte Volby > Stanice > Volby > Pejmenovat. Vsechna práva vyhrazena. Pro nastavení sluzby zvolte Menu > Web > Nastavení webu > Nastav. Pipojení ke sluzb Pipojení k webové sluzb Zvolte Menu > Web > Dom; nebo v pohotovostním rezimu podrzte stisknutou klávesu 0. Zobrazení seznamu zálozek Zvolte Menu > Web > Zálozky. Pipojení k webové adrese pouzité naposledy Zvolte Menu > Web > Posl. Zadání webové adresy a pipojení se k ní Zvolte Menu > Web > Jdi na adresu. Po pipojení ke sluzb mzete zacít procházet jejími stránkami. Funkce kláves telefonu se mze v jednotlivých sluzbách lisit. O dalsí informace pozádejte svého poskytovatele sluzby. Nastavení vzhledu Pi procházení webových stránek zvolte klávesu Volby > Nastavení. Dostupné moznosti mohou zahrnovat následující polozky: Displej · Zvolte velikost písma, zobrazování obrázk a zpsob zobrazování textu. 29 30 Zábava Normální · Zvolte, zda se webové adresy budou odesílat jako Unicode (UTF-8), typ kódování obsahu a zda bude aktivní JavaScript. Vyrovnávací pam Vyrovnávací pam slouzí k docasnému ukládání dat. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Rejstík 45 O obrázek offline rezim opakované vytácení P pamová karta PC Suite PictBridge PIN poutko poznámky pozadavek na rezim Letadlo profily prohlízec protokol hovor pesmrování hovor píjem libovolnou klávesou píkazy sluzby pístupové kódy PUK R rádio reproduktor rezim Letadlo rezim spánku rozpoznávání hlasu rozsíení sterea S SIM -- sluzby SIM karta sluzba nastavení konfigurace soucásti spoic displeje spoic energie stahování stav nabití baterie stavové indikátory stopky T tapeta tisk obrázk tón po zapnutí tóny U UPIN uzitecné rady Ú úspora energie V velikost písma videohovor videoklipy vizitky volání pomocí zkratek vyrovnávací pam vytácení W web Z zámek klávesnice záznamník zprávy na SIM kart zrychlená volba 36 14 25 12 14 9 37 10 15 20 24 34 21 30 20 29 8 28 18 15, 21, 22 23 8 22 6, 24 36 17 9 7 35 12 13 29 22 22 22 18 9 9 27 21 11 15 15 28 18 5, 8 39 5 14 15 38 10 10 © 2008 Nokia. PROHLÁSENÍ O SHOD to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www. mpegla. com Licence k tomuto výrobku je udlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské uzití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské cinnosti, a (ii) pro uzití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V193V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V193V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag