Návod k použití ACER TRAVELMATE 5360G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER TRAVELMATE 5360G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER TRAVELMATE 5360G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER TRAVELMATE 5360G.


ACER TRAVELMATE 5360G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER TRAVELMATE 5360G QUICK START GUIDE (1079 ko)
   ACER TRAVELMATE 5360G (977 ko)
   ACER TRAVELMATE 5360G QUICK START GUIDE (974 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER TRAVELMATE 5360G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-10 Uspoádání pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Vyobrazení v této uzivatelské pírucce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 Popis konvencí pouzitých v návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pozice: Pomocí vodorovného a svislého posuvníku urcuje pozici vodotisku. Sytost textu: Nastavuje sytost textu pomocí posuvníku. 6-36 IC-204 (Phase 3) Nastavení ovladace PCL Tisk císla dokumentu Pi tisku více kopií mzete na kazdý dokument vytisknout jeho císlo. 6 1 2 Klepnte na zálozku Vodotisk. Oznacte polícko "Razítkování distribucním císlem". 3 Provete nastavení pro: Stránky v tisku: Urcuje stránky, na které se má tisknout císlování. Pocátecní císlo: Urcuje pocátecní císlo. 2 Poznámka Polícko "Razítkování distribucním císlem" není dostupné, pokud není pod zálozkou Nastavení oznaceno polícko "Kompletovat". "Razítkování distribucním císlem" vyzaduje nastavení "Disk tiskárny" na zálozce píslusenství. Na ovládacím panelu stroje nastavte pozici a velikost písma. IC-204 (Phase 3) 6-37 6 6. 7 Nastavení ovladace PCL Provádní nastavení pod zálozkou Kvalita Vzor Vytváí obraz z cerných a bílých tecek o promnlivé hustot. Zvolením "Jemný" se zvýsí hustota bod. Výchozí nastavení je "Hrubý". 1 2 Klepnte na zálozku Kvalita. Klepnte na [Jemný] ve "Vzor". Sytost tisku Oznacením polícka "Úspora toneru" nebo "Náhledový tisk" mzete snízit spotebu toneru nebo vytvoit svtlejsí obraz. 0 Polícka "Úspora toneru" a "Náhledový tisk" pod "Sytost tisku" nelze oznacit soucasn. 1 2 3 Klepnte na zálozku Kvalita. Chcete-li snízit spotebu toneru, oznacte polícko "Úspora toneru". Do textového pole "ID odeslání" lze zadat 20 znak (císlice 0 az 9, # a *). 12 13 Klepnte na [OK]. ­ ­ Píjemce faxu mzete zadat pímo, nebo jej mzete vybrat z telefonního seznamu. Chcete-li zadat píjemce faxu pímo, pokracujte krokem 14. Chcete-li vybrat píjemce z telefonního seznamu, peskocte na krok 15. 6-44 IC-204 (Phase 3) Nastavení ovladace PCL 6 14 Pod "Pímý vstup" zadejte píslusné údaje do textových rámeck "Jméno" a "Císlo faxu" a klepnte na [Pidat píjemce]. ­ ­ ­ V textovém poli "Jméno" lze pouzít 40 znak. V textovém poli "Císlo faxu" mzete zadat 38 znak (císlice 0 az 9, pomlcky (-), #, *, P a T). Po zadání informace o píjemci peskocte na krok 19. 15 Klepnte na tlacítko [Telefonní seznam]. Blíze o registraci píjemc v telefonním seznamu viz "Registrace píjemce v telefonním seznamu" na stran 6-52. Objeví se dialogový rámecek Telefonní seznam. ­ 16 Zvolte píjemce nebo skupinu pro odeslání faxu. IC-204 (Phase 3) 6-45 6 17 Klepnte na tlacítko [Pidat píjemce]. Nastavení ovladace PCL Zvolený píjemce se zobrazí v seznamu "Seznam píjemc". 18 Zvolte píjemce a klepnte na [OK]. Jestlize bude zvolena skupina, zobrazí se v seznamu "Seznam píjemc" vsichni clenové skupiny. [. . . ] Soubor obsahující sumarizované korelace vstupu a výstupu vsech pouzívaných primárních barev, aby mohla vstupní a výstupní zaízení reprodukovat barvu. Fólie pro zptný projektor (OHP), pouzívané k prezentacím. Pravidla, která umozují pocítacm komunikovat s jinými pocítaci nebo periferními zaízeními. Server, který je instalován, aby slouzil jako zprostedkující spojení mezi jednotlivými klienty a rznými servery a zajistil úcinné zabezpecení celého systému pro pipojení k internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER TRAVELMATE 5360G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER TRAVELMATE 5360G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag