Návod k použití ACER TRAVELMATE 5360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER TRAVELMATE 5360. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER TRAVELMATE 5360 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER TRAVELMATE 5360.


ACER TRAVELMATE 5360 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER TRAVELMATE 5360 QUICK START GUIDE (1079 ko)
   ACER TRAVELMATE 5360 (977 ko)
   ACER TRAVELMATE 5360 QUICK START GUIDE (974 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER TRAVELMATE 5360

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 23 Doporucená nastavení pro pípravu urcitých pokrm . 26 Casto kladené otázky a odstraování problém . 28 CZ 1 Pouzití tohoto návodu CZ Ped uvedením zaízení do provozu si udlejte cas a pectte si tento návod, zejména bezpecnostní pokyny uvedené v následující kapitole. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. [. . . ] Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení Nastavení vaení 1-2 3-4 5-6 7-9 Po 6 hod. CZ Pokud se sporák peheje z dvodu abnormálních úkon, zobrazí se A sporák se vypne. Pokud se jedna nebo více plotýnek vypne ped uvedeným casovým intervalem, vyhledejte kapitolu , , Odstraování problém". Dalsí dvody, proc se plotýnka sama vypne Vsechny plotýnky se okamzit vypnou, pokud petece tekutina a natece na ovládací panel. Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, pokud na ovládací panel pilozíte vlhkou utrku. V obou uvedených pípadech musíte zaízení znovu zapnout pomocí hlavního vypínace nebo odstranit vlhkou utrku. Kontrolka zbytkového tepla: Pokud se vypne plotýnka nebo celý sporák, bude indikována pítomnost zbytkového tepla pomocí (jako , , horké") na digitálním displeji odpovídající plotýnky. Pestoze plotýnku vypnete, kontrolka zbytkového tepla zhasne az po vychladnutí plotýnky. Zbytkové teplo mzete vyuzít k rozmrazování nebo udrzování pokrmu v teple. Dlezité: Dokud svítí kontrolka zbytkového tepla, hrozí riziko popálenin. Dlezité: Pokud dojde k perusení dodávky energie, symbol zhasne a informace o zbytkovém teple jiz nebude dále k dispozici. Proto si vzdy, kdyz se pohybujete v blízkosti sporáku, dávejte pozor. 13 Ped uvedením do provozu CZ Úvodní cistní Sklokeramickou desku otete vlhkou utrkou a cisticem na sklokeramické desky. Dlezité: Nepouzívejte zíravé nebo abrazivní cisticí prostedky. Mzete tím poskodit povrch. Pouzití sporáku Pouzívání vhodného nádobí Lepsí hrnce vám zarucí lepsí výsledek. Pokud stisknete více ovladac najednou a podrzíte je déle nez 10 sekund, na displeji nastavení teploty se zobrazí . Displej resetujete stisknutím , , vypínace ". Pouzívání víceúcelové plotýnky Pi pouzívání víceúcelové plotýnky mzete pepínat z mensí plotýnky na vtsí. Mezi nastavením tchto dvou mozností mzete pepínat pouze tehdy, pokud jste jiz nastavili teplotu pro mensí plotýnky. Víceúcelovou plotýnku zapnete nebo vypnete podrzením ovladace , , víceúcelové plotýnky", dokud se nerozsvítí nebo nezhasne kontrolka víceúcelové plotýnky. 18 Pouzití sporáku (pokracování) Pouzívání dvojité plotýnky Pi pouzívání dvojité plotýnky mzete pepínat mezi mensí a vtsí plotýnkou v závislosti na velikosti pouzívaného nádobí. Zvolte nastavení pomocí ovladace , , dvojité plotýnky ". Mezi nastavením tchto dvou mozností mzete pepínat pouze tehdy, pokud jste jiz nastavili teplotu pro mensí plotýnky. Stisknte ovladac , , dvojité plotýnky Tak zapnete i vnjsí plotýnku. Pokud chcete vnjsí plotýnku vypnout, znovu stisknte ovladac , , dvojité plotýnky ". 19 Pouzití sporáku (pokracování) CZ Vypnutí plotýnky Pokud chcete plotýnku vypnout, vrate nastavení na nebo na ovládacím panelu. pomocí ovladac nastavení teploty Pouzívání dtského zámku Dtský zámek mzete pouzít k zabezpecení zaízení proti nechtnému zapnutí plotýnek a aktivování varné desky. Ovladac dtského zámku mzete pouzít, pouze pokud je zaízení zapnuté. Zapnutí dtského zámku 1. Na displeji se zobrazí , coz indikuje aktivní stav dtského zámku. 20 Pouzití sporáku (pokracování) Vypnutí dtského zámku 1. [. . . ] · Veskeré pedmty a materiály, které by se mohly roztavit, nap. plasty, aluminiová fólie a fólie do trouby, udrzujte v dostatecné vzdálenosti od sklokeramické desky. Pokud se nkterý z tchto materiál roztaví na sklokeramickou desku, musíte ho okamzit odstranit skrabkou. 25 Záruka a servis CZ Casto kladené otázky a odstraování problém Porucha mze být casto dsledkem mensího pochybení, které mzete odstranit sami pomocí následujících pokyn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER TRAVELMATE 5360

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER TRAVELMATE 5360 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag